Revolutionen skapade revolutionärerna

Christopher Clarks överväldigande bok om revolutionsåret 1848 belyser vår egen tid. Vi lever fortfarande med konsekvenserna av denna tumultartade vår.

De otåliga läsarna har vunnit kampen mot den långa texten

Hur formar de nya förutsättningarna för det digitala informationssamhället våra förväntningar på det offentliga samtalet?

Klockan klämtar för mänskligheten 

Tre böcker kastar nytt ljus över Manhattanprojektet och visar att verkligheten ibland kan vinna över dikten.