2017-5

Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Arbetssamhället – Hur arbetet överlevde teknologin Roland Paulsen
Krönika
Även om revolutionen blivit historia är det viktigt att inte glömma den
Det är hundra år sedan bolsjevikerna tog makten i Ryssland. Det...
Essä
It Takes an Idiot to Tango
Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
Utblick
Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
Debatt
Tomas Appelqvist svarar Nike Snijders
Med rätta konstaterar Nike Snijders en rad omständigheter som nyanserar den...
Debatt
Kalla Luthers antisemitism vid dess rätta namn!
Luther ägnade sig inte enbart åt teologisk avgränsning mot judendomen, han...
Debatt
Mattias Martinson svarar Göran Larsson
När jag här svarar på Göran Larssons reaktion på min recension...
Debatt
Boken recenseras på andra premisser än den är skriven
Mattias Martinson kritiserar i Respons 3/2017 författarna i Vad är religion?...
Filosofi & psykologi
Reflektioner om människans självmedvetande
Den svåra konsten att se sig själv Peter Gärdenfors
Filosofi & psykologi
En debatt som speglar våra dagars frågor
Positivismstrider Carl-Göran Heidegren
Politik & samhälle
Problem eller befrielse om tekniken tar över alltmer arbete?
Stabilitetsillusionen Ryan Avent (övers. Pär Svensson)
Politik & samhälle
Det trygga livet i väst kan raseras
Global ojämlikhet – Nya perspektiv i globaliseringens tidevarv Branko Milanovic (övers. Henrik Gundenäs)
Politik & samhälle
En alltför dualistisk bild av debatten
Med skuldkänslan som drivkraft – Om svenska Israelvänner och västfiender David Andersson
Politik & samhälle
Föga nytt om hedersfrågor
Heder och hedersvåld – Berättelser, fakta, fördomar Jamila Hussein
Politik & samhälle
Nyanserade svar på hur politisk tolerans skapas
Political Tolerance in the Global South – Images of India, Pakistan and Uganda Sten Widmalm
Ekonomi
Ingen klar bild av valutaunionens problem eller framtid
Euro – Hur en gemensam valuta hotar Europas framtid Joseph E. Stiglitz (övers. Margareta Eklöf)
Konstarterna & medier
En av Sveriges främsta modernistiska konstnärer
Kvinna i avantgardet – Sigrid Hjertén. Liv och verk Görel Cavalli-Björkman
Konstarterna & medier
En epok som speglade sig i myten om Narkissos
The Narcissus Theme from ”Fin de Siècle” to Psychoanalysis – Crisis of the Modern Self Niclas Johansson
Konstarterna & medier
Kompisgängen samlas kring statliga köttgrytor
Att dansa efter maktens pipa – Kultur i politikens tjänst Lars Anders Johansson
Konstarterna & medier
Aktivistisk poesi som vill förändra världen
Poesi som politik – Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad Evelina Stenbeck
Historia
Hilberg formade vår förståelse av Förintelsen
”I wanted to know how this deed was done” – Raul Hilberg, the Holocaust, and History Olof Bortz
Historia
Företrädde både liberalism och aristokratiska värderingar
Den aristokratiske rebellen – Magnus Jacob Crusenstolpe i 1800-talets offentlighet Bo Hammarlund
Historia
Ensamflygaren som blev en utstött förrädare
Historien om Charles A. Lindbergh – Från Jesus till Judas Lennart Pehrson
I Fokus | Ryska revolutionen 100 år
Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
I Fokus | Ryska revolutionen 100 år
Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
På plats
Politikens makt över utveckling och frihet
Den indiske ekonomen Amartya Sen har tagit emot vad som har...
Intervju
Underskatta inte den religiösa kraften i jihadismen
Västvärlden har svårt att förstå den religiösa dimensionen i våldsbejakande islam....