2018-1

Krönika
Till tvetydighetens försvar
Under våren är frågan om att utreda ett tredje juridiskt kön...
Historia
Publikmagnet som inte gick i någons ledband
Kata Dalström – Agitatorn som gick sin egen väg Gunnela Björk
Politik & samhälle
Kyrkor i öst stödjer auktoritära makthavare
Med guds hjälp – Om religion och politik i Ryssland, Ungern och Polen Gabriel Byström
Historia
Vi minns hur vi använde medier men inte deras innehåll
Jag minns – Svenska folket berättar om sitt 1900-tal Madelaine Levy & Peter Englund (red.)
I Fokus | Vissnande vi
Vi behöver en vision av vad vi delar och kan göra tillsammans
Socialdemokratins minskade stöd och brist på nya samlande visioner har paralleller...
På plats
Svenska bidrag till forskningen om människans evolution
Det internationella projektet Palaeo-TrACKS har funnit ett kreativt sätt att organisera...
Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Liv 3.0 – Att vara människa i den artificiella intelligensens tid Max Tegmark
Historia
Diplomaten som blev en fotnot
Vår man i London – Björn Prytz som svenskt sändebud under andra världskriget Martin Fritz
Konstarterna & medier
Nyfikenhet på Lena Nyman blottlägger tidsandan
Nyfikna – Vilgot Sjöman och Lena Nyman i den politiska oskuldens tid Klas Gustafson
Filosofi & psykologi
Trampar vatten
Ta ställning för ett meningsfullt liv Svend Brinkmann
Historia
Svenska statens framväxt sedd underifrån
Man ur huse – Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning under tidigmodern tid Mats Hallenberg & Johan Holm
Debatt
Ska Bryssel styra Europas forskning?
Lamyrapporten hävdar att det europeiska forskningssystemet ska stöpas om så att...
I Fokus | Vissnande vi
Socialdemokratin har segrat sig till döds
Redan under 1950-talet oroade sig Tage Erlander i sina dagboksanteckningar för...
Historia
Underrättelsetjänst bortom politisk insyn
Sprickor i järnridån – Svensk underrättelsetjänst 1944–1992 Wilhelm Agrell
Klassikern
Ovidius skapade berättelsen om vår tideräkning
Fasti är det mest romerska av Ovidius verk. Denna berättelse över...
Konstarterna & medier
I fotspåren på Schuberts Vinterresa
Schuberts Winterreise – En passionshistoria Ian Bostridge
Konstarterna & medier
Liv och dikt fogas samman som ler och långhalm
Lusten och ensamheten – En biografi över Hjalmar Söderberg Jesper Högström
Essä
Högernostalgi och vänstermelankoli
När framtiden ter sig osäker eller dyster blickar många tillbaka på...
Krönika
Utopierna har krympt och flyttat in i nuet
Hur ofta läser ni en bok på över 1000 sidor utan...
Politik & samhälle
Industristad som gick ner i varv
Staden och kapitalet – Malmö i krisernas tid Ståle Holgersen
Historia
Svenska statens framväxt sedd underifrån
Svenskhetens tidigmoderna gränser – Folkliga föreställningar om etnicitet och rikstillhörighet i Sverige 1500–1800 Jens Lerbom
I Fokus | Vissnande vi
Erlander ville ha makt och visste hur han skulle använda den
I Dick Harrisons omfångsrika biografi över Tage Erlander får den politiska...
Filosofi & psykologi
Intelligenta maskiner som frälsare och förgörare
Superintelligens – Vägar, faror, strategier Nick Bostrom
Konstarterna & medier
En språngbräda till parnassen
En lundensisk litteraturhistoria – Lunds universitet som litterärt kraftfält Katarina Bernhardsson, Göran Bexell, Daniel Möller & Johan Stenström (red.)
Historia
Demokrati inte en given utgång 1918
1918 – Året då Sverige blev Sverige Per T. Ohlsson
Utblick
Att både lösa upp genus och ha könet som grund för offerrollen
I den svenska debatten tenderar varje ifrågasättande av genusperspektivet att uppfattas...
Analys/Reportage
Staden där alla vägar bär till grusade förhoppningar
Entusiasmen inför befrielsekampen i Moçambique var stor i slutet på 60-talet...