2020-5

På plats
Santuario ­Madonna della Corona
I Spiazzi, bara 45 kilometer från Verona och mycket nära Gardasjön,...
Konstarterna & medier
Anteckningar från ett akademiskt källarhål
Ett år av akademiskt skrivande – Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare David Larsson Heidenblad
I Fokus | Det rationella samtalets kris
De som vill störta den rådande ordningen är ointresserade av konstruktiva möten
Den brittiske författaren och journalisten Douglas Murray hävdar i sin nya...
Analys/Reportage
Det maktfullkomliga nuet håller på att bli alltings mått
Det har blivit allt vanligare att man ensidigt applicerar vår tids...
Historia
Fokus på de enskilda ödena under ockupationen
Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809 K-G Bergström
Essä
På flykt från tillvarons bojor
Hur mycket av vår identitet är i själva verket en roll...
Filosofi & psykologi
Andlig assistans i konstnärlig kvinnokamp
Det ockulta sekelskiftet – Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid Per Faxneld
Politik & samhälle
Socialterapeut för samtidens degenererade stadsutveckling
Den öppna staden – En etik för byggande och boende Richard Sennett
Filosofi & psykologi
Schizofrenografi som skapar ordning i kaos
Samlade schizofrenier – Essäer Esmé Weijun Wang
Analys/Reportage
Trehavet – geopolitik eller infrastrukturprojekt?
När det europeiska samarbetet haltar, väcks drömmen om ett förmöget och...
Essä
Gustav III:s dagar har förlorat sitt skimmer
Den historiskt inriktade skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och...
Krönika
Att kunna skriva och att kunna låta bli
Som anställd på ett universitet hör jag ofta lärare klaga över...
Politik & samhälle
Rysslands sökande efter nationell identitet
Putins nya Ryssland och det förflutnas skuggor Shaun Walker
Historia
Intellektuella i tider av omvälvning
München 1918 – När författare och drömmare tog makten Volker Weidermann
Filosofi & psykologi
Går det åt skogen utan en tro på Gud?
Gud: Jakten – Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet Joel Halldorf
Krönika
Mer vilja till makt än otrygghet bakom dagens aktivism
Jag har varit verksam i offentligheten i fyrtio år. Även om...
Konstarterna & medier
En uppgörelse med vår tids offentliga estetik
Kriget mot skönheten – Ett reportage om förfulningen av Sverige Fredrik Kullberg
Konstarterna & medier
Litteraturhistoria med betoning på andlighet
Rysk litteratur i tusen år Per-Arne Bodin
Essä
Fristående akademiskt nätverk som har haft stort inflytande
Nordiskt sommaruniversitet (NSU) firade i somras 70 år. Få från universitetet...
Filosofi & psykologi
Går det åt skogen utan en tro på Gud?
Granskogsfolk – Hur naturen blev svenskarnas religion David Thurfjell
Politik & samhälle
Medryckande snabbkurs i västerländsk idéhistoria
Jag anklagar...! – De intellektuellas historia Kim Salomon
Utblick
Reagans arv angrips från höger
Bilden av Ronald Reagan som en konservativ stålman har varit fast...
I Fokus | Det rationella samtalets kris
Rädsla och radikalisering urholkar det rationella samtalet
Vår tids akademiska och politiska klimat präglas av en drevmentalitet som...
Historia
Proletären som revolutionärt subjekt kom före arbetarklassen
”Må de herrskande klasserna darra” – Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851 John Björkman
Politik & samhälle
Rädslan för ojämlikheter största hotet mot liberalismen
Liberalism – Frihet, jämlikhet, välstånd Deirdre N. McCloskey
Historia
För oss nära soldater i stridens inferno
Stridens verklighet – Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814 Lars Ericson Wolke
Konstarterna & medier
En rapport från doftrevolutionens barrikader
Expedition parfym – Näsor, noter och nischdofter Jenny Lantz