2021-5

Klassikern
Vardagsspråket är inte förfelat, problemen ligger hos oss
Ludwig Wittgenstein (1889–1951) såg filosofin som en verksamhet vars mål är...
Utblick
Demokratin kan inte överleva om sanningen dränks i oväsen
Ett antal böcker belyser hur den amerikanska extremhögern har lärt sig...
Debatt
Mer fantasy än fakta om Sveriges agerande under andra världskriget
Aron Flams anklagelse att det finns en tystnadskultur kring Sveriges agerande...
Debatt
Litteraturöversiktens öde att vara både för kort och för lång
I sin recension av Natur & Kulturs litteraturhistoria (Respons 4/2021) hävdar...
Analys/Reportage
Kontroll av smittspridning innebär alltid kontroll av människor
De begränsningar av människors autonomi som införts för att begränsa smittspridningen...
Essä
Har Nordeuropa en unik form av ensamhet?
Det finns en specifik form av ensamhet bland äldre människor, knuten...
Krönika
Demokratin tycks rymma en konstant oro för att dess dagar är räknade
Ända sedan Perikles dagar har demokratin varit illa ute, skör och...
Konstarterna & medier
Kvinnor porträtterade varandra som jämlikar
Becoming Artists – Self-Portraits, Friendship Images and Studio Scenes by Nordic Women Painters in the 1880s Carina Rech
Konstarterna & medier
Mellan förnyelse och värnande av det bestående
Slå rot i förvandlingen – Gunnel Vallquists liv och livshållning Alva Dahl
Konstarterna & medier
En outsiders skakiga livsresa
Världen väntar mig – Birgitta Stenberg, lusten & litteraturen Paul Tenngart
Konstarterna & medier
Panorering över det svenska filmmanusets historia
Det svenska filmmanusets historia Johanna Forsman & Kjell Sundstedt
Politik & samhälle
I stället för pluralism kan vi få balkanisering
Det är identitetspolitikens fel! – Makt, mobilisering och mångfald Ulf Bjereld & Marie Demker
Konstarterna & medier
Pionjärstudie om filmgenre som sällan betraktas som värdefull
Film i stadens tjänst – Göteborg 1938–2015 Erik Florin Persson
Utbildning
Välfärdsstatens kris öppnade för en offensiv legitimering av humaniora
Folkhemmets styvbarn – Humanioras legitimitet i svensk kunskapspolitik 1935–1980 Hampus Östh Gustafsson
Politik & samhälle
Såg mer till samhällets väl än till missbrukarens
Nils Bejerot och den svenska narkotikapolitiken Björn Johnson
Historia
Mångfasetterat men entonigt om svensk-judisk historia
Judarnas historia i Sverige Carl Henrik Carlsson
Historia
Den allmänna moralen var ett korrektiv till lagstiftningen
Såra tukt och sedlighet – Hundra år av pornografi i Sverige Mariah Larsson, Klara Arnberg, Tommy Gustafsson & Elisabet Björklund
Filosofi & psykologi
Feministisk teori och den vardagliga förståelsen av kön
Vad är en kvinna? – Språk, materialitet, situation Evelina Johansson Wilén & Johanna Sjöstedt (red.)
Historia
Kulturell blomstring skapade sin egen motkraft
Weimartyskland – Löfte och tragedi Eric D. Weitz (övers. Claes-Göran Jönsson)
Politik & samhälle
Vilket är värdet av att intellektuellt gå på grund?
Värdet av värdegrunder Mats Alvesson, Andreas Jansson & Martin Blom
Historia
Den allmänna moralen var ett korrektiv till lagstiftningen
Frigjorda tider – När porren blev kultur och kulturen blev porr Martin Kristenson, Anna-Lena Lodenius & Fredrik af Trampe
Politik & samhälle
Skjuter bredvid målet om lagliga vapens roll vid skjutningar
Vapensmederna – Männen som beväpnar Sveriges kriminella Jani Pirttisalo Sallinen & Mathias Ståhle
Historia
Innan kostymen blev Kominterns tvångströja
Lenins kostym – De svenska socialisterna och ryska revolutionen Per Leander
Historia
En brottning med nationalismen
Rabbi Marcus Ehrenpreis obesvarade kärlek Göran Rosenberg
Konstarterna & medier
Ett jämlikt samhälle som byggde på exkludering
Skapandet av den nya människan – Eugenik och pedagogik i Ellen Keys författarskap Emma Vikström
I Fokus | Demokratins kris
Demokratin är inte en patient som kan räddas av någon dunderkur
Demokratins kris behandlas i en mängd böcker i de senaste årens...
Filosofi & psykologi
Första kvinnan som kallade sig författare?
Laura Cereta och den lärda kvinnans uppkomst Anders Bergman
Respons aktuell
Inga diagnoser kan förklara jagets gåta
Autisterna – Om kvinnor på spektrat Clara Törnvall
Respons aktuell
Tron på ordets kraft är intakt även hos den moderna människan
Absolut text – Om att läsa världen Torbjörn Elensky