Respons 5/2012

Staden:
Tillväxtmotor eller räddningsflotte?

Är staden tillväxtmotor eller räddningsflotte?

Synen på storstaden har förändrats dramatiskt de senaste åren. År 2006 publicerade Mike Davis boken Slum – Världens storstäder som tecknade en mycket dyster bild av den globala urbaniseringen. Ungefär samtidigt slog Thomas Friedman igenom med budskapet att jorden var platt – det spelade egentligen ingen roll var man bodde längre. På kort tid har det kommit en strid ström av böcker som tvärtom hävdar att valet av stad att bo i är det viktigaste beslut vi fattar i våra liv och att ju tätare en stad är, desto bättre är det för den ekonomiska utvecklingen. Städer blomstrar därför att smarta människor bor nära varandra och ju mer de trängs ihop, desto bättre. Även slummen sägs ha denna positiva effekt. Framgångsrika städer ses som laboratorier för global tillväxt och hållbarhet. Vår tids omfattande urbanisering, dess möjligheter och faror för ekonomi, klimat och politik, har blivit ett slagfält för både investerar och forskare, multinationella banker och lokala motståndsrörelser.

Av Håkan Forsell

Vi lever i bostadskapitalismens tid

Håkan Forsell i ett samtal med Eric Clark, professor i kulturgeografi vid Lunds universitet och internationellt ledande inom forskningsområden som rör gentrifiering, bostadsmarknad och fastighetsekonomi.

I FOKUS

I Fokus | Staden – Tillväxtmotor eller räddningsflotte?

Är staden tillväxtmotor eller räddningsflotte?

Framgångsrika städer ses som laboratorier för global tillväxt och hållbarhet. Vår tids omfattande urbanisering, dess möjligheter och faror för ekonomi, klimat och politik, har blivit ett slagfält för både investerare...

I Fokus | Staden – Tillväxtmotor eller räddningsflotte?

Vi lever i bostadskapitalismens tid

Eric Clark: ”Ekonomisk segregation är mycket mer problematisk än etnisk, särskilt om den resulterar i ojämn fördelning av offentliga tjänster och arbetstillfällen. I synnerhet tenderar isolering av höginkomsttagare att undergräva...


ARTIKLAR

Krönika

Läsarna har också ett ansvar för medievärldens utarmning

Inom den österrikiska armén fanns talesättet att läget var hopplöst men inte allvarligt. Som medarbetare i Svenska Dagbladet mellan 1979 och 2000, först som skribent, sedan som redaktör för understreckarna,...

Utblick

Genvägar till en kollektiv identitet

Genforskningen gör det möjligt att kartlägga folkslags genetiska förflutna och tycks kunna ligga till grund för en kollektiv identitet. Men genforskningen är lik den gamla rasbiologin genom att den betraktar...

Analys/Reportage

Digital koll i klassrummet

Natur & Kultur ger ut ett ”heltäckande” elektroniskt läromedel för alla ämnen på lågstadiet. Läraren får fullständig överblick i Qnoddarnas värld. På de nya iPadskärmar som skolorna nu köper in...

Debatt

Avsikten var att ge omvärldens bild av judarna

Replik till Fredrik Meitons recension i Respons nr 4/2012 De läsare som hittills kommenterat min bok Judiskt liv i Europa 1786–1933 – Integrationsprocess med förhinder har förstått att den inte...

Analys/Reportage

Regeringen visar att den tar kulturen på allvar

Den av regeringen beställda litteraturutredningen Läsandets kultur föreligger nu. Respons har låtit två skribenter från olika generationer och perspektiv läsa den. Sara Kärrholm Under årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg...