Respons 6/2012

EU:s kris:
Varför EU håller på att falla sönder

EU balanserar på avgrundens rand

De fyra svenska böcker om EU som recenseras är skrivna från olika politiska positioner, men författarna är överens om att man inte borde ha tagit steget till en gemensam valuta och penningpolitik utan att samtidigt införa en fiskal union. Den hade gjort det möjligt att gemensamt förfoga över de resurser som skapas inom unionen och utjämna skillnader och kompensera för att hela området har samma ränta och samma växelkurs. Förhoppningen var att den så kallade stabilitetspakten skulle garantera att länder inte behövde komma till varandras undsättning, men under den ekonomiska krisen har de gjort det i alla fall. Författningspolitiskt befinner sig EU nu i ett undantagstillstånd.

Sverker Gustavsson om:

  • Björn Elmbrant: Det skulle bli så bra – Euron och hoten mot demokratin, Atlas
  • Stefan de Vylder: Eurokrisen, Ordfront
  • Johan Norberg: Eurokrasch – En tragedi i tre akter, Hydra
  • Mats Persson: Den europeiska skuldkrisen, SNS

”Krisen är inte en moralisk fråga, utan handlar om ömsesidiga beroenden”

Harvard-ekonomen Dani Rodrik har blivit internationellt uppmärksammad för sin bok The Globalization Paradox som kom förra året. Han ifrågasätter många av de dominerande föreställningarna om den ekonomiska globaliseringen och relationen mellan stat och marknad. Respons har frågat Rodrik hur han ser på EU:s kris.

Kay Glans i ett samtal med Dani Rodrik

I FOKUS

I Fokus | EU:s kris

EU balanserar på avgrundens rand

De fyra svenska böcker om EU som recenseras är skrivna från olika politiska positioner, men författarna är överens om att man inte borde ha tagit steget till en gemensam valuta...

I Fokus | EU:s kris

”Krisen är inte en moralisk fråga, utan handlar om ömsesidiga beroenden”

Harvard-ekonomen Dani Rodrik har blivit internationellt uppmärksammad för sin bok The Globalization Paradox som kom förra året. Han ifrågasätter många av de dominerande föreställningarna om den ekonomiska globaliseringen och relationen...


ARTIKLAR

Krönika

Upproret mot bildningsaristokratin

En av de stora omvälvningarna i vår tid bär en gammals ansikte. Aldrig tidigare har jordens befolkning varit så ålderstigen som nu. Inom tio år kommer mer än en miljard...

Debatt

Utvärdering blir ytvärdering

Något tycks ha gått snett inom biståndet på senare år, hävdar Sten Widmalm. Många biståndsarbetare är på väg att ge upp kallet att skapa en bättre värld och kunskapsnivåerna inom...

Essä

Den banala (förklaringen till) ondskan

Hannah Arendt framställde Adolf Eichmann som osjälvständig och dum. I själva verket blev hon lurad av hans försvarsstrategi som syftade till att dölja att han var en ideologiskt övertygad och...

Analys/Reportage

Dags för universitetsförlag!

Genom sin bokutgivning har universiteten möjlighet att arbeta aktivt med vad som brukar kallas ”tredje uppgiften” vid sidan av forskning och undervisning. Det ingår i högskolornas uppdrag att ”samverka med...

Analys/Reportage

Antikapitalismen har flagnat

Kjell-Olof Feldt recenserar förslaget till nytt partiprogram för Socialdemokraterna Att ett nytt förslag till parti-program nu föreligger beror nog på valnederlaget 2010. Av remissförslaget kan utläsas att socialdemokratin vill vara...

Debatt

Humaniora har mer än en roll att spela

Är humaniora lönsamt? Ska det vara lönsamt? Fem doktorander funderar över sin och samhällets framtid. I den aktuella forskningspropositionen ”Forskning och innovation”, presenterad i oktober, sägs humanistisk forskning vara värdefull...