Respons 1/2013

Uppvaknandet ur den amerikanska drömmen

Att vara amerikan är att befinna sig i rörelse

Tre nya böcker av svenska författare vill förstå vad som har hänt med den amerikanska självuppfattningen sedan den stora recessionen bröt ut år 2008. Då om inte förr visade det sig att den amerikanska drömmen – att man kan bli vad man vill i USA bara man ställer upp mål och arbetar hårt – inte stämmer. Två av böckerna är renodlade reportage och man måste resa runt för att förstå på vilket sätt den amerikanska essensen inte finns, konstaterar recensenten Anders Stephanson. Och friheten att kunna rulla ner för vägen och börja om från scratch är forfarande en del av den amerikanska myten.

Inkomstklyftor begränsar USA:s globala roll

USA är fortfarande ett mycket mäktigt land både ekonomiskt och militärt men det har svårt att samla sig till kollektiv handling för att lösa sina problem och formulera en strategi för att hantera förändringarna i den globala ordningen. Att inkomstklyftorna har växt dramatiskt sätter också gränser för det globala agerandet. Amerikanerna tenderar att se ojämlikheten som en följd av globaliseringen och är inte beredda till uppoffringar för att vidmakthålla öppenheten. Av Kay Glans.

I FOKUS

I Fokus | Uppvaknandet ur den amerikanska drömmen

Inkomstklyftor begränsar USA:s globala roll

Att inkomstklyftorna har växt dramatiskt i USA de senaste decennierna sätter gränser för landets möjlighet att agera globalt. Amerikanerna uppfattar ojämlikheten som en följd av globaliseringen och är inte beredda...

I Fokus | Uppvaknandet ur den amerikanska drömmen

Att vara amerikan är att befinna sig i rörelse

Tre nya böcker av svenska författare vill förstå vad som har hänt med den amerikanska självuppfattningen sedan den stora recessionen bröt ut år 2008. Då om inte förr visade det...


ARTIKLAR

Krönika

Kan man göra viktiga saker tillsammans i splinternets tid?

Förr var detta ett beteende som man med satiriska avsikter tillskrev professorer: de läste i en bok samtidigt som de promenerade och var så fångade av läsningen att de ramlade...

Essä

Globaliseringens spänningar pockar på urladdning

Man kan urskilja två tidigare globaliseringsvågor i historien, en vid 1700-talets slut och en under 1800-talets senare hälft. En lärdom man kan dra är att dessa omvandlingar alltid får stora...

Analys/Reportage

Nytt universitetsförlag i Stockholm – Ett samtal om öppenhet och kvalitetsgaranti

I förra numret av Respons (6/2012) uppmanades universiteten att ta fastare grepp om sin publicering av avhandlingar och andra vetenskapliga skrifter som ett sätt att bättre fullgöra högskolans tredje uppgift,...

Analys/Reportage

Digital rationalisering av universiteten

Snart måste högskolan i Halmstad konkurrera med Harvard Det finns knappt några skivbutiker kvar; de flesta köper eller kopierar musik på nätet. Antalet bokhandlare har sjunkit dramatiskt. Böcker köper man...

Intervju

Israels attack på sig självt

Ockupationen av Västbanken håller på att urholka den israeliska rättsstaten, hävdar Gershom Gorenberg i sin nya bok The Unmaking of Israel. Stödet till bosättarna har tvingat den israeliska statsapparaten att...

Debatt

Politiskt korrekt beröringsskräck

Riksantikvarieämbetet har nyligen dragit sig ur ett internationellt samarbetsprojekt om vikingatiden. Det har väckt förvåning utomlands att Sverige har dragit sig ur ett stort internationellt projekt som syftar till att...