Respons 5/2013

Den motvilliga tyska jätten

Tyska små och medelstora företag ingår i ett industriellt system som Europas övriga länder saknar motsvarighet till. Den tyske företagaren med sin passion för produkten och inriktning på att ta marknadsandelar är lika typisk för Tyskland i dag som en gång officeren eller den tankspridde lärde. Ola Dahl tar oss med på en upptäcktsresa i Mittelstand-land.

Tysklands ekonomiska kraftutveckling motsvaras inte av en kraftfull politik. Förr sade man att Tyskland var en ekonomisk jätte men en politisk dvärg. I dag är Tyskland i den europeiska kontexten en jätte också politiskt, men ovillig att axla ett ledaransvar. De tyska väljarna gillar Angela Merkels dröjande ledarstil och hon själv undviker att debattera EU:s framtid och grundläggande problem. Carl Tham tecknar bakrgunden till dagens politiska situation i Tyskland.

I FOKUS

I Fokus | Den motvilliga tyska jätten

Eurokrisen blev Merkels räddning

För Angela Merkel såg det politiska läget dystert ut men allt förändrades genom eurokrisen. Hennes ledarstil väcker kritik internationellt men uppskattas av hemmapubliken. I den tyska valdebatten undvek politikerna att...

I Fokus | Den motvilliga tyska jätten

Tyska ekonomins ryggrad är små och medelstora företag

De tyska så kallade Mittelstand-företagen har hävdat sig väl i den globala konkurrensen och dragit nytta av tröskelländernas efterfrågan. Bakom framgången för detta industriella system finns ägande som möjliggör långsiktighet,...


ARTIKLAR

Krönika

Efter att ha förlorat två världskrig dominerar Tyskland nu Europa

När Berlinmuren föll sade Margaret Thatcher: ”We beat the Germans twice, and now they’re back.” Drygt tjugo år efter den tyska återföreningen står det klart att tyskarna inte bara är...

Klassikern

Historien är mer lik myten än vi inser

Den franske antropologen Claude Lévi-Strauss (1908–2008) publicerade 1962 sin bok Det vilda tänkandet som fortsätter att inspirera. Han ville belysa skillnaderna mellan myt och historia i dess mer västerländska bemärkelse...

Utblick

Amerikanska företags stora men splittrade inflytande på politiken

Det amerikanska näringslivet har länge haft ett stort inflytande över politiken men dess agerande har förändrats dramatiskt de senaste decennierna. Tidigare tog man ett övergripande samhällsansvar och kunde fungera som...

Analys/Reportage

Kris, kontinuitet, kulturellt kapital – Hur ska det gå för Atlantis?

Ett av Sveriges mest ansedda förlag går igenom en kris. Den nya chefen, Helena Hegardt du Rées, har genomfört rationaliseringar som bland annat lett till att Peter Englund lämnar förlaget....

Analys/Reportage

Svenska politiker har fått ett sämre beslutsunderlag

Kungliga bibliotekets digitalisering av Statens offentliga utredningar borde få pris som kulturvårdande insats. Hela SOU-sviten beräknas vara komplett i mitten av 2014 och då öppnas en av de viktigaste källorna...

Debatt

Friheten är lätt att kasta bort – men svår att få tillbaka

Vi överskattar demokratins förankring i Sverige, menar statsvetaren Sten Widmalm. Den kinesiska regeringen upprättar Konfuciusinstitut i Sverige. Lärarna kontrolleras från Kina, som inte visar några tecken på att demokratiseras. Inget...

Essä

Hårda tvister om Josef Stalin i dagens Ryssland

I Väst uppfattar man det ofta som att Josef Stalin har rehabiliterats i dagens Ryssland, men i själva verket är ingen annan personlighet i den ryska historien föremål för hårdare...