Respons 3/2014

Den nya selfieskheten

Möjligheterna till interaktivitet på de digitala arenorna suddar ut gränserna mellan författare och läsare, skådespelare och publik. Men räcker uppmärksamheten till alla och vad händer med vår kultur när amatören upphöjs till ideal? Och vilka karaktärsdrag är det som uppmuntras?

Tvånget att betrakta oss själva

I sin bok Spridbar media pläderar författarna Heny Jenkins, Sam Ford och Joshua Green för att en deltagarkultur ska ersätta traditionella medier och hyllar detta som en demokratisering. Men de underskattar både de ekonomiska och kulturella konsekvenserna av amatörernas gratisarbete. Inte minst ökar det svåröverskådligheten dramatiskt. Det är inte heller så att de extrema valmöjligheterna alltid skapar en känsla av frihet. Den tyske sociologen Hartmut Rosa hävdar i sin bok Acceleration, modernitet och identitet – Tre essäer att det enorma förändringstempot paradoxalt nog skapar en känsla av stillastående och tvång. När allt fast förflyktigas tvingas individen att göra sig själv till centrum men bristen på kontext gör det samtidigt allt svårare att artikulera vem man är.

Kay Glans om:

  • Henry Jenkins, Sam Ford & Joshua Green, Spridbar media – Att skapa värde och mening i en nätverkad kultur, övers. Joel Nordqvist, Daidalos, 380 s, isbn 9789171734280
  • Hartmut Rosa,  Acceleration, modernitet och identitet – Tre essäer, övers. Joachim Retzlaff, Daidalos, 154 s, isbn 9789171734273

När alla är estradörer, Vem ska då vara publik?

Facebook må ha skapats för att underlätta kommunikation mellan människor men för många handlar det om att visa upp en idealbild av sig själv. Att vi i dag allt oftare tar omvägen över sociala medier kan faktiskt stå i vägen för människors förmåga att kommunicera med varandra. Sociala medier fungerar också utmärkt som scen för narcissister men som teater fungerar de inte så bra eftersom föreställningen är över innan applåderna har kommit i gång. Det är heller inte bara oss själva vi gör reklam för, eftersom många företag har lärt sig göra användare till oavlönade agenter för varumärken. Av Petra Söderlund.

I FOKUS

I Fokus | Den nya selfieskheten

Tvånget att betrakta oss själva

I sin bok Spridbar media pläderar författarna Heny Jenkins, Sam Ford och Joshua Green för att en deltagar­kultur ska ersätta traditionella medier och hyllar detta som en demokratisering. Men de...

I Fokus | Den nya selfieskheten

När alla är estradörer, vem ska då vara publik?

Facebook må ha skapats för att underlätta kommunikation mellan människor men för många handlar det om att visa upp en idealbild av sig själv. Att vi i dag allt oftare...


ARTIKLAR

Krönika

När ska vi tröttna på att vara trötta?

Det sägs att det på en hypokondrikers gravsten borde stå: ”Vad var det jag sa?!” Ibland får man rätt till slut. Kanske gäller det också för de tänkare som vid...

Analys/Reportage

Stor i offentligheten, liten på jorden

Kvalitet och engagemang som nisch Som gammal journalist och radioman vet Svante Weyler en del om hur man når ut i medierna. Weyler förlag ägnar sig heller inte åt särskilda...

På plats

Svenska historikermötet 2014: Enorm utvidgning av undersökningsområdet

Från att ha varit statshistoria har historievetenskapen i hög grad blivit kulturhistoria i vid mening. Det framgick av årets Svenska historikermöte vid Stockholms universitet. Respons botaniserade bland de 126 sessionerna...

Intervju

Enklare att översätta Heidegger till svenska än till engelska och franska

Jim Jakobsson har gjort en prisad nyöversättning av Martin Heideggers klassiska verk Vara och tid (se recension i Respons 1/2014). Respons har talat med honom om hur det är att...

Utblick

För tidigt att räkna ut USA

Många hävdar att USA:s tid som världens starkaste makt är förbi, men den tyske författaren Josef Joffe menar att USA kommer att förbli det viktigaste landet ett bra tag till....

Klassikern

Den förställda synen på föreställda gemenskaper

Benedict Andersons bok Den föreställda gemenskapen från 1983 tillskrivs stort inflytande, men den har i själva verket blivit grundligt missförstådd. De som åberopar sig på honom använder mest boken som...

Debatt

Det var avstegen från neutraliteten som höll Sverige utanför kriget

Alf W. Johansson hävdar i Respons 1/2014 att neutraliteten var ett viktigt instrument för att stå emot tyska krav. Men när samlingsregeringens imperativ att hålla landet utanför kriget kom i...

Debatt

Att Tyskland trodde på att Sverige inte skulle ansluta sig till västmakterna bidrog till att hålla oss utanför kriget

Alf W. Johansson svarar Janne Flyghed: Någon har sagt att svenska historiker har närmat sig andra världskriget som om det gällde en brottsplatsundersökning. Vad kan då vara lämpligare än att...

Analys/Reportage

Humanisters betydelse för samhället

Deras kunskap är väsentlig för våra ödesfrågor Under de senaste åren har det varit lätt att fyllas av missmod om humanioras framtid. men man kan också märka en ny offensiv...

Analys/Reportage

Försvagning av kollegialt styre

Autonomireformen har inneburit att universitetsledningar nu kan besluta om sådant som lärare tidigare gemensamt beslutade om. I januari 2011 genomförde alliansregeringen en rad lagändringar som lanserades under namnet autonomireformen. Regeringen...


Recensioner

Historia
Heltäckande skildring av hur järnridån drogs ner
Järnridån Anne Appelbaum (Övers. Margareta Eklöf)
Politik & samhälle
Punkkollektivet Pussy Riot är vårt tids dissidenter
Ord kan krossa betong Masha Gessen (Övers. Nille Lindgren & Thomas Grundberg)
Politik & samhälle
Skiftande perspektiv på vinster i vården
Välfärdstjänster i privat regi Henrik Jordahl (red.)
Politik & samhälle
Talar vi inte sanning om EU
Europas svaga hjärta Anna Ström Melin
Historia
Kristna kvinnor centrala när barnpsykoterapin introducerades
Varm choklad och psykoterapi Åsa Bergenheim
Politik & samhälle
Skiftande perspektiv på vinster i vården
Lögnen om Koppargården Cecilia Stenhamn
Ekonomi
Rätt om krisens hälsoeffekter men förenklat om dess orsak
Åtstramning till döds David Stuckler & Sanjay Basu (Övers. Mia Poletto Andersson)
Ekonomi
En finsk miljärdär med sikte på Sverige
Björn Wahlroos Tuomo Pietiläinen och grävargruppen (Övers. Annika Hällsten & Stefan Lundberg)
Ekonomi
Svagt underlag för tesen om psykofarmakas farlighet
Pillerparadoxen Robert Whitaker (Övers. Mikael Fant)
Konstarterna & medier
Inblick i de exklusiva samlarnas värld
Samlarna och konstens miljonaffärer Gunnar Lindstedt
Historia
Motstånd mot bolsjevismen måste inte bero på antisemitism
Myten om judebolsjevismen Håkan Blomqvist
Historia
En grekisk stadsstat på marsch
Anabasis Xenofon (Övers. Ingemar Lagerström)
Filosofi & psykologi
Norden var nära att dras med i kriget
Scandinavia in the First World War Claes Ahlund (red.)