Respons 4/2014

Europas urkatastrof

Frontförskjutning i historikernas syn på första världskriget

Det lär inte ha undgått någon att det i år är 100 år sedan det första världskriget bröt ut. Det har kallats Europas urkatastrof. Utan detta krig hade bolsjevikerna inte kunnat ta makten i Ryssland, inte heller Hitler i Tyskland. Utan första världskriget sannolikt inget andra världskrig. Under första världskriget stiger också USA på allvar fram som den dominerande stormakten i världen. Vad utlöste denna europeiska självdestruktion? Den sedan flera decennier dominerande uppfattningen att det var Tyskland som bar skulden till kriget ifrågasätts nu. Respons rapporterar i tre artiklar om frontförskjutningarna i historikernas krig om första världskriget när det gäller Tysklands, Storbritanniens och Rysslands roll.

Johan Östling om:

  • Die Schlafwandler – Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog av Christopher Clark
  • Die Büchse der Pandora – Geschichte des Ersten Weltkriegs av Jörn Leonhard
  • Der Große Krieg – Die Welt 1914 bis 1918 av Herfried Münkler
  • Enzyklopädie Erster Weltkrieg av Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich & Irina Renz (red.)
  • Nacht über Europa – Kulturgeschichte des Ersten Weltkriegs av Ernst Piper

Alf W. Johansson om:

  • Europe – The Struggle for Supremacy 1453 to the Present av Brendan Simms
  • The Pity of War av Niall Ferguson
  • The Foreign Office Mind – The Making of British Foreign Policy 1865–1914 av T. G. Otte
  • July Crises – The World’s Descent into War, Summer 1914 av T. G. Otte
  • Britain and the Origins of the First World War av Zara S. Steiner

Intervju med Sean McMeekin av Kay Glans.

I FOKUS

I Fokus | Europas urkatastrof

Varför gick Storbritannien i krig?

Storbritannien var den stat som hade mest att förlora på ett krig 1914. Men man ansåg ändå att det var farligare att stå utanför än att gå med. Om tyskarna...

I Fokus | Europas urkatastrof

Ryssland startade första världskriget

Den amerikanske historikern Sean McMeekin anser att Tyskland endast motvilligt gick i krig 1914. Delvis med utgångspunkt i dokument som kommit i dagen efter Sovjetunionens fall hävdar han att Ryssland...

I Fokus | Europas urkatastrof

För Tyskland har första världskriget blivit historia

Den tyska historieskrivningen om första världskriget har länge mer varit en projektionsyta för samtidens kontroverser än ett intresselöst sökande efter orsaker och samband. När tyska bokhandlar nu fylls av böcker...


ARTIKLAR

Krönika

Första världskriget var Europas urkatastrof

Diplomaten och författaren George F. Kennan kallade första världskriget för det tjugonde seklets ”seminal catastrophe”. När det var slut var Europa ödelagt och USA hade intagit positionen som den dominerande...

Klassikern

Traditionen är inte en lagerlokal utan ett hus vi kan andas i

Ernst Robert Curtius arbetade i inre exil i Nazi-Tyskland under femton år på sitt verk Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter (1948). Han ville rädda den europeiska traditionen undan det nazistiska...

Utblick

Bara kaosteorin tycks kunna förklara utvecklingen i Ukraina

Två nya böcker försöker belysa utvecklingen i Ukraina. Karina Korostelina har samlat och organiserat de olika berättelserna om Ukraina. Läsaren blir till sist vimmelkantig av alla dessa berättelser, men ändå...

Analys/Reportage

Transmedialt genombrott: Publiken blir nätverk

Massmediernas publik är nu ”transmedial” och har grupperat om sig till nätverk med inbördes kommunikation. Begreppet läsning omvandlas dramatiskt. Frågan är om detta gynnar den samhälleliga friheten och kunskapsnivån eller...

Analys/Reportage

Storbritanniens roll i den globala maktbalansen redovisas utan skam eller chauvinism

Alla engelsmän har en förfader som stupade och det märks på intresset för Imperial War Museums nyöppnade utställning. Det är en kompakt, informationsmättad utställning, som också skildrar hemmafronten och den...

Debatt

Diskussionen om samlingsregeringens agerande saknar internationellt perspektiv

Debatten om samlingsregeringens agerande som Alf W. Johansson initierade i Respons nr 1/2014 fortsätter. Man kan inte tala om Tyskland som en enhetlig aktör, hävdar Andreas Åkerlund, för Tredje riket...

Analys/Reportage

Israels maktelit känner inte längre behov av att rättfärdiga sitt skjutande

Det ser mörkt ut både på den palestinska och israeliska sidan men den största försämringen har ägt rum i Israel. Den vånda som Israel som liberal demokrati förr kände inför...


Recensioner

Politik & samhälle
Kompromisslös antikommunism med flammande patos
Låt mig få städa klart! Kjell Albin Abrahamson
Politik & samhälle
Fältarbetet som mognadsprocess
Anteckningar från en kolchos Sigrid Rausing
Politik & samhälle
Förändrade förutsättningar men uppgiftens kärna består
Diplomat idag Helena Gustavsson Wahlund & Jenny Lennung Malmqvist (red.)
Historia
Sverige under första världskriget
Första världskriget i svenska arkiv Carl Henrik Carlsson (red.)
Filosofi & psykologi
Frejdig uppgörelse med postmodernismen
Postmodernismens förklaring Stephen R. C. Hicks
Filosofi & psykologi
Kritik av både reduktionism och gränsöverskridande
Psykoanalys och humaniora Per Magnus Johansson
Historia
Skandinavismen föddes under napoleonkrigen
Skandinavism Hanne Sanders (red.) & Magdalena Hillström
Utbildning
Dagens skola underlättar inte klassresor
Ljusnande framtid Jonas Frykman
Ekonomi
Plädering för en rimlig ekonomisk jämlikhet
Kapitalet i det tjugoförsta århundradet av Thomas Piketty Jesper Roine