Respons 5/2014

Generation genväg

Nya böcker betecknar den generation som är född på 80-talet och framåt som individualistisk och självförhärligande. Den tror sig kunna gå direkt till framgång och är beredd att armbåga sig fram. Är detta typiskt gnäll på ungdomen eller kan man urskilja faktiska förändringar av personlighetsstruktur, beteende och samhälle? Är inte alla uppväxande generationer självcentrerade?

Respons har också talat med den amerikanska psykologiprofessorn Jean M. Twenge, som skrivit den inflytelserika boken Generation Me. Hon menar att denna generation, som fått lära sig att ha hög självkänsla och stora förväntningar, står inför en hård konfrontation med verkligheten. Dess genväg kan bli en senväg.

I FOKUS

I Fokus | Generation genväg

Höga förväntningar som kommer att leda till besvikelse

Höga förhoppningar har knutits till dem som är födda efter 1980 och de har själva också hög självkänsla och förväntningar på framgång. Men när de äldsta i denna generation nu...

I Fokus | Generation genväg

Tänk om vi alla tillhör Generation Ego

I dessa två flyhänt skrivna böcker tecknas bilden av en generation för vilken ”jag” har blivit viktigare än ”vi”. En förtjänst hos böckerna är att de är reflekterande snarare än...


ARTIKLAR

Krönika

Blunderhållning om politiken

Det lär inte ha undgått någon att Daniel Suhonen har kommit ut med Partiledaren som klev in i kylan, en bok om Håkan Juholts tillträde och avsättning som partiordförande för...

Utblick

Brist på tydligt maktcentrum central orsak till Japans angrepp mot USA

För den japanska ledningen framstod det kinesiska fastlandet som ett Lebensraum och man härjade urskillningslöst där. Det var emellertid först sedan Japan anfallit Pearl Harbor som kineserna fick stöd av...

Klassikern

Den svenska ekonomiska historiens fader svingade sig obehindrat mellan sega strukturer och snabb förändring

Eli Heckschers (1879–1952) verk om Sveriges ekonomiska historia, Svenskt arbete och liv, kom ut 1941, när Nazi-Tyskland stod på höjden av sin makt. Född i en judisk familj hade Heckscher...

Debatt

Verksamheten inom Nordiskt sommaruniversitet (NSU) hotas av krav på att den ska bli enkel att mäta och utvärdera

NSU har varit en av få forsknings- och utbildningsinstitutioner som inte påverkats av utvärderingstänkande och måluppfyllelse. Det kollegiala självstyret har lämnats intakt och stora delar av arbetet utförs på frivillig...

Debatt

Botoxifieringen av den svenska politiken försvagar demokratin

Botoxbehandling kan ge upphov till ett stelt ansikte och bristen på minspel gör då att personen blir svår att förstå. Man skulle kunna tro att svenska politiker har genomgått en...

Analys/Reportage

Rysslands ledning skräms inte av att bli utestängd från europeisk livstil

Rysslands statsledning lider både av mindervärdeskomplex och har stormaktsambitioner. Att försöka använda livsstilen inom EU som morot fungerar inte på ledningen i Moskva. Den uppfattar omvärlden som splittrad och ser...

Analys/Reportage

Sydstatsrasisterna kunde inte krossa slavfamiljen

Herbert Gutmans forskning visade att slavsystemet i Sydstaterna inte kunde krossa de svartas familjer, som man länge trott. Den framgång som Steve McQueen har haft med filmen Twelve years a...

Analys/Reportage

En historiker läser en diktsamling om ett våldsprojekt som kollapsat

Poesikritiker har sagt om Lars Mikael Raattamaas diktsamling Kommunismen att den visar att kommunismens fortfarande är möjlig. När Respons låter en historiker som forskat om kommunismen läsa boken ser han...


Recensioner

Historia
Österrike-Ungern bar ansvaret
Hederskriget Andreas Danielsen
Konstarterna & medier
En familjehistoria så fylld av lidande att den är smärtsam att läsa
Märta och Hjalmar Söderberg Björn Sahlin|Johan Cullberg
Historia
Källornas begränsningar
Romarriket Eva Queckfeldt
Historia
Ett nytt standardverk om Alexander den Store
Alexander den Store Paul Cartledge
Politik & samhälle
Självförhärligande och anekdotisk partsinlaga
”Vår seger var också er” Bengt Säve-Söderbergh
Historia
Sverige hade långtgående samarbete västerut
Garderad neutralitet Louise Hugemark Malmström
Filosofi & psykologi
Civilförsvarets planering var imponerande genomtänkt
Om kriget kommer Lennart Rosander & Per Olgarsson
Historia
När stockholmare lärde sig titta på idrott
Stadion och Zinkensdamm Mats Hellspong
Politik & samhälle
Stora grupper av äldre får inte den vård de har behov av
Äldreomsorgen Erik Blennberger & Tomas Brytting (red.)
Historia
Svensk nazist som ville skapa en alternativ arbetarrörelse
En idé större än döden Victor Lundberg
Konstarterna & medier
Efter tingsten spriddes makt och ansvar ut
Makten över åsikterna Svante Nycander
Konstarterna & medier
Naturen som lag och evangelium
Mellan prärien och evigheten Per Helge
Historia
Levde upp till fördömandet
”Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull” Viveka Adelswärd