Respons 3/2015

Historia & fiktion

  • Historiska romaner anger sällan när fakta tar slut och fiktionen tar vid, av Kim Salomon.
  • Intervju: Johannes Heuman diskuterar med författarna Kristina Sandberg, Steve Sem-Sandberg och Gabriella Håkansson om hur de skapat sina romaner och hur de ser på förhållandet mellan historia och fiktion.

I FOKUS

I Fokus | Historia & fiktion

Historiska romaner anger sällan när fakta tar slut och fiktionen tar vid

Laurent Binet kallar sin hyllade bok om attentatet mot Heydrich för en dokumentärroman. Hans ambition må vara att den historiska verkligheten ska kunna skönjas tydligt men för läsaren är det...

I Fokus | Historia & fiktion

Respons talar med tre författare om historia och fiktion

Skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och bidrar med nya perspektiv. Men den svenska historieforskningen för sällan någon dialog med författare eller ifrågasätter deras tolkningar, trots att romaner och...


ARTIKLAR

Krönika

Dags att historiker börjar granska romanernas bild av det förflutna

Historiker granskar sällan samtida fiktion med historiska teman, trots att sådana verk har en stor betydelse för människors uppfattning om det förflutna. I vår temasektion i detta nummer tar historikern...

Analys/Reportage

Kräver akademisk frihet bodelning mellan vetenskap och politik?

Dagens universitetsdebatt domineras av värdeladdade begrepp, som autonomi och kollegialitet, som betyder olika saker beroende på vem som använder dem. Nära besläktat med begreppet autonomi är akademisk frihet, som diskuteras...

Utblick

Kampen mot terrorister måste inriktas på deras världsbilder

För att kampen mot terrorismen ska bli framgångsrik måste teorierna och ideologierna bakom den bemötas och därför måste man studera dem. Men i stället för att lyssna på terroristerna själva...

Debatt

Generiskt fascismbegrepp blundar för samhällsutvecklingens betydelse

Det finns ingen konsensus kring Roger Griffins fascismbegrepp, tvärtom har betydande forskare reserverat sig mot det. Genom att fokusera på fascismens vilja avleder han uppmärksamheten från dess praktik och dess...

Krönika

Upplyst digitalisering

Den största digitaliseringshjälten på min stärnhimmel heter Robert Darnton. Han är specialist på franskt 1700-tal, professor i historia och sedan åtta år universitetsbibliotekarie för Harvard. I flera långa essäer i...

Analys/Reportage

Hopp och oro i Indien och Pakistan

Det var hoppfullt om Pakistan, där vägar och utbildning får makthierarkier att rämna, och oro för Indien, som fått en regering som minoriteterna fruktar. Per J. Andersson lyssnade på tre...

Debatt

Natomotstånd är inte nostalgi

Magnus Christiansson har i Respons 2/2015, recenserat antologin Bevara alliansfriheten – Nej till svenskt Nato-medlemskap för vilken jag är en av redaktörerna och i vilken jag också har bidragit med...

Debatt

Identitetsbyggandet är problemet

Hur påverkas etnografi och socialantropologi om bara företrädarna för en grupp får uttala sig om den egna kulturen, undrar Lars Grahn i ett inlägg till försvar för yttrandefriheten (Respons nr...


Recensioner

Historia
En väl smal globalhistoria
Globalhistoria Sebastian Conrad
Historia
Kraftfullt tecknat om relationen mellan USA och Mellanöstern
De bästa av fiender David B. & Jean-Pierre Filiu (övers. Viktor Agering)
Historia
När polska katoliker mördade judiska grannar
Vi från Jedwabne Anna Bikont|övers. Irena Grönberg
Historia
Familj som spegel för tidsandan
Huset von Fersens uppgång och fall 1561–1879 Göran Norrby
Historia
I linje med samtiden och samtidigt i otakt
Medan jag var ung Yvonne Hirdman
Konstarterna & medier
Kan kritiskt tänkande utvecklas om alla har sin sanning?
Feminism i rörliga bilder Katharina Tollin & Maria Törnqvist
Konstarterna & medier
Oväntade perspektiv på mediehistoria
Återkopplingar Marie Cronqvist, Patrik Lundell & Pelle Snickars
Filosofi & psykologi
Luthers dysterhet och glädje
Ordet vid bordet Göran Agrell|Peter Strömmer (red.)
Politik & samhälle
Akademins bristande mångfald och jämställdhet
Att bryta innanförskapet Kerstin Sandell (red.)
Historia
Bibeltexter befriade ur helighetsfållan
Ofromma bibeltolkningar Lina Sjöberg
Filosofi & psykologi
En ständig provokation mot kyrka och stat
Teologisk-politisk traktat Baruch Spinoza
Politik & samhälle
Den ukrainska kampen om det förflutna
Reordering of Meaningful Worlds Yuliya Yurchuk
Politik & samhälle
Hälsointresse och politiskt engagemang kan förenas
Wellnessyndromet André Spicer & Carl Cederström
Politik & samhälle
Policyprofessinella i offentlig tjänst har faktiskt ett mandat
Makt utan mandat Bo Rothstein, Christina Garsten & Stefan Svallfors
Historia
Studenter och storpolitik
Studenter i krig och fred Bengt Åhsberg