Respons 4/2015

Nationen & nationalstaten

Det så kallade modernistiska paradigmet inom nationalismforskningen har hävdat att nationalstaten och nationalismen är moderna fenomen som skulle förlora i betydelse. Men nationalstaterna har förblivit den dominerande organisationsformen och kommer knappast att försvinna inom en överskådlig framtid. Globaliseringen har paradoxalt nog fått befolkningarna att i högre grad sluta upp kring sina nationalstater och understryka nationella skiljaktigheter. En central fråga är vad som krävs för att en etnisk grupp ska skapa en nationalstat.

  • Nationalstaten försvinner inte, av Uffe Östergård.
  • Ingen politisk fraktion kan distansera sig från det nationella idéarvet, av Johannes Heuman.
  • Matilde Tiozzo recenserar Alice Petrén Made in France – Stolthet och nationalism.

I FOKUS

I Fokus | Nationen och nationalstaten

Ingen politisk fraktion kan distansera sig från det nationella idéarvet

Nationalismen och i förlängningen nationalstaten har blivit negativt laddade begrepp bland socialister och liberaler när högerpopulism breder ut sig i Europa. Men nationalismens idéarv innehåller centrala delar av det västerländska...


ARTIKLAR

Krönika

Nationen kommer inte att försvinna, så vad ska vi göra med den?

Nationalismforskningen har länge antagit att nationalismen och nationen uppstod i samband med industrialiseringen och skulle försvinna när utvecklingen gick vidare. De senaste decenniernas globalisering har i mångas ögon förstärkt detta...

Analys/Reportage

Sätten att minnas Auschwitz och Hiroshima har mycket gemensamt

Den 6 augusti i år var det 70 år sedan atombomben fälldes över Hiroshima. Minnet av detta ingår i dag i en global minneskultur men det dröjde innan de överlevande...

Analys/Reportage

Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning

På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska förses med trigger warnings och att studenter ska erbjudas så kallade trygga rum. Denna debatt, som pågått ett antal...

Debatt

Är SD ett fascistiskt parti?

Den mest betydelsefulla förändringen inom fascismforskningen är ett skifte bort från mellankrigstidens yttre manifestationer, hävdar Henrik Arnstad i sitt svar på kritiken mot hans karakteristik av Sverigedemokraterna som ett fascistiskt...

Klassikern

Heliga Birgittas liv och verk fortsätter att fascinera

Birgitta var redan under sin levnad internationellt känd för sin religiösa spiritualitet. Hennes verk utgör höjdpunkten i svensk medeltida litteratur och är en viktig källa till dåtidens religiösa tänkande och...

Krönika

Tysthetsnormen i samhället

Lagom till att många bibliotek stängde för sommaren, i den kyligaste av junimånader, hettade det till i biblioteksvänners debattlystnad. Tysthetsnormen på biblioteken kan väl inte ifrågasättas? Både Jenny Lindh (DN)...

Debatt

Rydell övertolkar sambandet mellan konstplundring och folkmordets ekonomi

Ove Bring: Anders Rydell har i Respons 3/2015 recenserat min bok Parthenonsyndromet – Kampen om kulturskatterna. Rydell har ju själv skrivit på temat stulet kulturarv i sin bok Plundrarna –...

Debatt

Nordiskt sommaruniversitet

I slutet av juli höll Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) sitt sextiofemte, men förhoppningsvis inte sista, sommarläger i Druskininkai, Litauen, ett stenkast från gränsen mot Vitryssland. Det skedde i samarbete med European...

Utblick

Drömmen om en opolitisk politik

Jan Eckels imponerande verk Die Ambivalenz des Gutens är en skattkammare för den som är intresserad av hur den internationella människorättspolitiken har utvecklats under 1900-talet. Det var först på 70-talet...

Essä

Tre intellektuella i politiken

De intellektuellas förhållande till politiken har alltid varit problematiskt och det är inte särskilt många som har gjort politisk karriär. Konflikten mellan den intellektuelles mentalitet och politikens krav på handlingskraft...


Recensioner

Historia
Roande men utan komplexitet
Turistens blick Björn Cederberg
Historia
Chydenius tillrättalagd för vår tids liberaler
Ingens herre, ingens träl Nils Erik Forsgård
Historia
Första världskriget som totalitarismens urmoder
Urkatastrofen Klas-Göran Karlsson
Politik & samhälle
Digitala övergreppens tid är här
Virtuell våldtäkt Caroline Engvall
Politik & samhälle
Terrorgrupp som vill bygga en nation
Islamiska staten Loretta Napoleoni
Politik & samhälle
Längtan tillbaka till Sovjetunionen
Krim tillhör oss Kalle Kniivilä
Filosofi & psykologi
Upplysningen är mer omstridd än någonsin
Upplysningskritik Anders Burman & Inga Sanner (red.)
Filosofi & psykologi
Kritisk realism för en ny tidsålder
Varför världen inte finns Markus Gabriel
Konstarterna & medier
Porträtt av skådespelare
Porträtten på Dramaten Dag Kronlund
Konstarterna & medier
Läsning som en form av delad sårbarhet
Förtvivlade läsningar Elisabeth Hjorth
Konstarterna & medier
Lättillgänglig framställning om svenska allmogemöbler
När färgen kom till byn Johan Knutsson & Ulla-Karin Warberg