Respons 3/2016

VÅR TIDS OVILJA TILL DIALOG & SAMFÖRSTÅND

I detta nummers tema vill Fredrik Agell visa att identitetspolitiken har sina rötter i motupplysningen och i Jacques Derridas dekonstruktion. Den franske sociologen Shmuel Trigano menar däremot att postmodernismen är en vidareutveckling av marxismen.

 • Den ovillige medborgaren – Identitetspolitik, motupplysning, dekonstruktion, av Fredrik Agell
 • Intervju: Shmuel Trigano
  Fransk omprövning av postmodernismens inflytande, av Johannes Heuman
  Titlar:
  · Chantal Delsol La: Haine du monde – Totalitarismes et postmodernité
  · Emmanuel-Juste: Duits Après le relativisme – De Socrate à la burqa
  · Shmuel Trigano: La nouvelle idéologie dominante – Le postmodernisme
 • Recension: Paul Boghossians Rädslan för kunskap, recenserad av Arne Jarrick

I FOKUS

I Fokus | Den ovillige medborgaren

Skarpa argument mot konstruktivismen

I denna bok analyserar och avvisar Paul Boghossian med stor systematik den kunskapsteoretiska konstruktivismen. Även om postmodernismen i stort sett har blåst över inom den akademiska världen är det en...

I Fokus | Den ovillige medborgaren

Fransk omprövning av postmodernismens inflytande

Den postmoderna filosofin har förändrat det politiska landskapet i Väst och blivit en dominerande ideologi. Det menar den franske sociologen Shmuel Trigano som Respons har träffat i Paris där idéströmningens...

I Fokus | Den ovillige medborgaren

Den ovillige medborgaren – Identitetspolitik, motupplysning, dekonstruktion

Postmodernismens dekonstruktion har fått fotfäste inom den identitetspolitiska vänstern. Fredrik Agell visar hur dessa ställningstaganden är förankrade i konservativa upplysningskritiska perspektiv som förmedlats av Martin Heidegger och vidareutvecklades av Jacques...


ARTIKLAR

Krönika

The Times They Are a-Changin’

Populism används flitigt i debatten, ofta som skällsord, men vad menar man egentligen med begreppet och är det alltid något självklart negativt? I vår temasektion går statsvetaren Sverker Gustavsson igenom...

Analys/Reportage

Åtstramningspolitiken hotar den grekiska demokratin

Åtstramningspolitiken har eroderat den antifascistiska konsensus som tidigare kännetecknade EU. Men även den extrema vänstern gynnas av krisen. I Grekland har skuldkris, åtstramningspolitik och flyktingkris förstärkt konflikten mellan vänster- och...

Debatt

Tillit och ordning har ersatts av ideologisk vilsenhet

Sverige har förändrats i grunden, menar Anosh Ghasri som kom hit för 26 år sedan. Då fanns det ett sammanhållande kitt som band samman människor till något större. I dag...

Utblick

Nazismen både förankrad i västlig tradition och ett brott mot den

Hur mycket av den västerländska traditionen måste vi förkasta om vi vill undvika att något liknande nazismen upprepas? Mycket mer än vad man i allmänhet medger, hävdar Jean-Louis Vullierme i...

Essä

Om skägget kunde tala ur skägget

De senaste åren har varit ett skäggets triumftåg, med pipskägg, tangorabatter och skepparkransar bortom det bekvämas gränser – detta trots att The Guardian utropade ”peak beard” – att ansiktsbehåringen nått...

På plats

Vad är egentligen mångfald?

Det svenska kulturarvet splittras av identitetspolitik och det kan på sikt hindra integration och mellanmänskliga möten. Det hävdar Johan Lundberg i en ny bok som diskuterades under ett panelsamtal med...

Krönika

Ingen kan motstå en bok om Paris

När jag söker i LIBRIS får jag över 20 000 träffar på böcker med ”Paris” i titeln. Och jag bara anar hur många hundratusentals anteckningsböcker det finns i privat ägo och...

Analys/Reportage

Norstedts görs klart för försäljning

Under det senaste kvartsseklet har Norstedts, Sveriges äldsta förlag, bytt ägare flera gånger. Verksamheten har växelvis krympt och svällt. Inför den nu förestående försäljningen görs på nytt reduktioner och avyttringar....

Även västsoldater våldtog tyskor

Historikern Miriam Gebhardt avlivar i en ny bok många myter om massvåldtäkterna mot tyska kvinnor i andra världskrigets slutskede. Det var inte enbart rödarmister som våldtog; även amerikanska, brittiska och...


Recensioner

Konstarterna & medier
Avsaknad av skamspärr var hennes problem och tillgång
Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet Maria Jönsson
Konstarterna & medier
Kan dikten bli en bro mellan teori och verklighet?
Sociologi genom litteratur Christofer Edling (red.)|Jens Rydgren (red.)
Historia
Ett bortskymt 1700-talsliv fyllt av mening
Då var allt levande och lustigt Kerstin Ekman
Politik & samhälle
Ett örikes uppgång och fall
Nära Nauru Anders Källgård
Politik & samhälle
Antirasismen befäster också fördomar
Rasister det är vi allihopa Dan Korn
Politik & samhälle
Kanske ändå inte riktigt som dom andra
Vi blev som dom andra Maggie Strömberg
Politik & samhälle
En höst för matriarker
Angela Merkel Stefan Kornelius
Historia
Han ville förbättra Sveriges rykte utomlands
Den osynlige ärkebiskopen Elena Balzamo
Historia
Romerskt blod flyter över sidorna
Romerska inbördeskrig – Bok I och II Appianus
Filosofi & psykologi
Antologi som pekar tillbaka mot Gadamers egna texter
Hans-Georg Gadamer och hermeneutikens aktualitet Anders Burman (red.)