Respons 1/2017

Management & mindfulness

Nationalekonomin har fått utstå en hel del kritik efter finanskrisen medan företagsekonomin klarat sig billigare undan. Tills nu. Mats Benner avfyrar i sin inledande artikel en bredsida mot managementindustrin, som har blivit ett jättelikt komplex, inte minst när det gäller utbildning. Samtidigt undergrävs management som den ser ut i dag av både den samhälleliga utvecklingen och av digitaliseringen, som håller på att förändra företagens karaktär.

Även den managementpsykologi som når näringslivet i dag behöver förändras, fortsätter Kajsa Asplund i nästa artikel i temat. Den är fortfarande alltför individcentrerad och har inte tagit till sig nya rön om organisationens betydelse. Företagskulturen har ofta större betydelse för människors beteende än individuella karaktärsdrag; de senare tar sig ofta olika uttryck beroende på hur miljön ser ut. Stjärnor kan slockna när de kommer till en annan företagsmiljö. Men det är lättare att sälja böcker som appellerar till den enskildes potential.

Föreställningen om medveten närvaro (mindfulness) har fått ett stort genomslag och används även för att reducera stress bland anställda. Men Hanna Bornäs och Malte Persson vill i det avslutande bidraget i temat visa att medveten närvaro i Väst har förlorat den andliga grundval den hade i den buddhistiska traditionen. Om denna föreställning dras ut till sin yttersta konsekvens blir den närmast nihilistiskt subversiv. Den franske författaren Albert Camus visade i sin klassiska roman Främlingen från 1942 vad en renodlad medveten närvaro faktiskt innebär.

I FOKUS

I Fokus | Management & mindfulness

Management är nästa krisbransch

Management började blomstra när globaliseringen och avregleringen tog fart på 1980-talet. När de nationella aktörerna och deras samförståndslösningar försvann fick företagsledningarna större spelrum. I dag har managementsektorn blivit alltför viktig...

I Fokus | Management & mindfulness

Organisationen fortfarande en främmande fågel för managementpsykologin

På senare år har psykologin börjat ta alltmer hänsyn till hur individens förutsättningar påverkas av mer övergripande strukturer i organisationen. I den managementpsykologi som når näringslivet framställs dock ledaren alltjämt...

I Fokus | Management & mindfulness

Den medvetna närvarons paradoxer: fallet Främlingen

Romanklassikern Främlingen av Albert Camus kan ge oss ledtrådar till de spänningar och paradoxer som finns i den i dag så inflytelserika föreställningen om medveten närvaro (mindfulness). Utdragen till sina...


ARTIKLAR

Intervju

Vår tids kapitalism bärs upp av vänstern

Vänstern har de senaste åren tappat stöd bland de lägre samhällsklasserna. För filosofen Jean-Claude Michéa är detta en naturlig följd av att socialistpartier har integrerat det liberala samhällets tilltro till...

Krönika

Forskarutbildning som Vasalopp

Om man ger sig in på ett svårt projekt som förväntas hålla på i några år och kräva ganska mycket möda eller om man satsar på en karriär inom valfritt...

Krönika

Tecknen på att globaliseringen rullas tillbaka

Ett tag såg det ut som vi alla skulle bli medburgare i ett vidsträckt land. När kommunistregimerna föll eller öppnade sig för privata företag öppnade McDonald’s snabbt restauranger i Ryssland...

Analys/Reportage

Bauman var en författare att tänka både med och mot

Den polske sociologen och filosofen Zygmunt Bauman (1925–2017) kunde vara orättvis i sin kritik av moderniteten. För honom var den ibland inget mer än en maskin för kontroll och folkmord....

Debatt

Den öppna vetenskapen och dess fiender

Kravet på Open Access, som drivs av Kungliga Biblioteket och forskningsråden, innebär ett ingrepp i den akademiska friheten och forskarnas upphovsrätt. För humanvetenskaperna kommer det också att medföra en torftigare...

Utblick

Hitler föredrog stabskartornas skyddande värld

De senaste tre åren har inte mindre än fyra biografier om Hitler kommit ut av välrenommerade tyska historiker. Denna nya våg av forskning sätter Hitler i centrum för utvecklingen av...

Debatt

Missvisande bild av företagsekonomin

Mats Benner riktade i Respons 1/2017 en bredsida mot ­företagsekonomin och managementindustrin. Lars Engwall, professor i företagsekonomi, finner kritiken oinitierad. Benner buntar ihop företagsekonomin med den konsult­industri som vuxit fram under...

Analys/Reportage

Förarlös taxi, var god dröj!

Hur går det för de förarlösa personbilarna? Ja, de rullar väl runt hörnet vid Tennstopet nästa vår? Kanske inte, om man får tro Steven Shladover, som i senaste numret av...


Recensioner

Historia
Svensk etnisk homogenitet har aldrig funnits
Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren Karin Bojs & Peter Sjölund
Historia
På spaning efter historiens hemvist
Historiens hemvist I Victoria Fareld & Hans Ruin (red.)
Historia
På spaning efter historiens hemvist
Historiens hemvist II Patricia Lorenzoni & Ulla Manns (red.)
Historia
På spaning efter historiens hemvist
Historiens hemvist III Johan Hegardt & Trond Lundemo (red.)
Politik & samhälle
Skildrar förlusten utan hat
Mitt hat får ni inte Antoine Leiris
Utbildning
I akademiska kristider åberopas Humboldt
Humboldts universitet Johan Östling
Politik & samhälle
Samvetsfrihet så långt det är möjligt
Frihet till samvete Susanne Wigorts Yngvesson
Historia
Ljusskygg historia får nytt liv
Nattens historia Gunnar Broberg
Konstarterna & medier
Fälthandbok utan aha-upplevelser
Big Digital Humanities Patrik Svensson
Konstarterna & medier
Sambandet mellan ting och känslor
Sensitive Objects Jonas Frykman & Maja Povrzanovic Frykman (red.)
Historia
Populärpressen formade bilden av Stockholms stadsliv
I väntan på hufvudpersonen Elisa Rossholm
Historia
Ytterligare en hjältesaga
Gustaf Mannerheim Dag Sebastian Ahlander
Historia
Vem äger egentligen kulturarvet?
Hövdingens totempåle Anders Björklund
Historia
Banbrytande studie om krig under vattnet
Minkriget i Östersjön 1914–1915 Gunnar Möller