Respons 2/2017

Har korruptionen i Sverige ökat?

Föreställning att Sverige har blivit alltmer korrumperat har fått stort genomslag. Men stämmer det verkligen?

Behandlade böcker:
Per Kornhall: Korruption i Sverige
Anders Törnvall: Korruptionens vägar – Mutor, människor och moral

Andreas Bergh, Gissur Ó. Erlingsson, Richard Öhrvall & Mats Sjölin:
A Clean House? – Studies of Corruption in Sweden

Intervju:
Bo Rothstein, aktuell med boken Making Sense of Corruption.

I FOKUS

I Fokus | Korruption i Sverige

Korruption är det största hindret för mänsklig välfärd

Orsaken till att en stor del av mänskligheten lever under erbarmliga förhållanden är att förvaltningarna i många länder präglas av korruption, hävdar statsvetarna Bo Rothstein och Aiysha Varraich i nyligen...

I Fokus | Korruption i Sverige

Korruption handlar om ömsesidiga förväntningar

Anders Törnvall hävdar att korruption beror på bristande moral men undersökningar visar att människor världen över, inte minst i länder som präglas av korruption, tycker att den är oacceptabel. I...

I Fokus | Korruption i Sverige

Korruptionens utbredning i Sverige överskattas

Korruption på kommunal nivå har fått stor uppmärksamhet i medier, även om det mesta talar för att den är begränsad. Två nya böcker fokuserar på detta problem, men där upphör...


ARTIKLAR

Intervju

Europa håller på att förstöra sig självt, återigen under tysk ledning

”Brexit är fullkomligt logiskt.” ”Det kontinentala Europa har ingen talang för demokrati.” ”Nu står valet mellan Tyskland och USA.” Den franske historikern, socialantropologen och samhällsdebattören Emmanuel Todd räds inte provokativa...

Analys/Reportage

Vi har förlorat förmågan att föreställa oss en annan värld än den samtida

Västvärldens värderingar triumferade med kalla krigets slut 1989. Men var i historiens tidsflöde befinner vi oss nu? Buden på milstolpar är många och innefattar terrorism, finanskriser och populism. I tidsresan...

Debatt

Den öppna vetenskapen och dess vänner

I Respons 1/2017 hävdade Johan Svedjedal att de riktlinjer för Open Access-publicering som föreslagits innebär ett ingrepp i den akademiska friheten och kommer att leda till en torftigare fackboksutgivning. Här...

Debatt

Johan Svedjedal svarar Kungliga biblioteket, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet

1. Grundfrågan är enkel. Vi är ense om värdet av frivillig publicering via Open Access (nedan OA), men ett antal makthavare vill tvinga fram en obligatorisk publicering den vägen. Jag...

Krönika

Dags att vänja sig vid att Tyskland dominerar Europa?

Våren 1917 var dramatisk i Europa. Ryssland hade med Brusilovoffensiven 1916 gett dubbelmonarkin Österrike-Ungern en grundstöt men till ett högt pris. I mars 1917 föll tsarväldet och snart lämnade Ryssland...


Recensioner

Politik & samhälle
Lekfull och mödosam undersökning av genus
”Girls will be girls” Emer O’Toole
Politik & samhälle
Allt dödande är inte uttryck för en herrefolksideologi
Djurens förintelse Pelle Strindlund & Henrik Wig
Historia
Upplevelsen av nazismen gjorde honom okritisk till DDR
Dröm och verklighet Stellan Arvidson Birgitta Almgren
Historia
Inbördeskriget fortfarande kännbart i USA
Amerikanska inbördeskriget Thomas Sörensen
Historia
Musiker som gick i takt
Hitlers lojala musiker Anders Carlberg
Historia
Beslutsamma men tafatta sabotörer
Stora sabotageligan Wilhelm Agrell
Utbildning
Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
Utbildning
I längden gick det inte an med Almqvist som rektor
”Icke ett teoretiskt luftslott” Annika Ullman
Politik & samhälle
Osäker tid öppnar för begåvade gissningar
Konsten att förutsäga framtiden Philip E. Tetlock & Dan Gardner
Filosofi & psykologi
Kompilat av konventionell visdom om Påven
Påven som kom ner på jorden Kristina Kappelin
Filosofi & psykologi
Tonläget är för uppskruvat men kritiken värd att ta på allvar
Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse Peter C. Gøtzsche