Respons 3/2017

500 år sedan
reformationen började

Det sägs ofta att det lutherska arvet har präglat den svenska plikt­känslan. Men vad bygger detta antagande på? Historikern Mari ­Eyice visar hur den internationella forskningen i dag snarare ­betonar känsloutspelen och passionen hos Luther och den tidig­moderna protestantismen. Detta ger en annan innebörd av uttrycket att ha Luther på axeln.

Inom Svenska kyrkan har det lutherska arvet legitimerat en ökad politisk aktivism, bland annat i utspel i flyktingfrågan. Men teologen Tomas Appelqvist menar i en intervju att detta snarare är maktdemonstrationer som är allt annat än lutherska. I dag finns de starkaste lutherska kyrkorna i bland annat afrikanska länder där ­reformationens centrala texter trycks och översätts mest, medan den Svenska kyrkan avlägsnar sig allt mer från 1500-talsteologen.

Den svenska reformationen innebar inte bara att nya idéer kom till Sverige. Delar av det svenska kulturarvet stympades när katolicismen skulle ersättas med en ny lära. ­Idéhistorikern och den katolske prästen Magnus Nyman belyser fysiska förändringar som detta medförde i det svenska offentliga rummet. Konsekvenserna var bland annat stora för troende kvinnor i det katolska Sverige. Men i dag har katolicismen återigen blivit en viktig del av svensk kultur.

I FOKUS

I Fokus | Reformationen 500 år

Luther stod på barrikaderna under känslornas reformation

Idén om att en plikttrogen moral formades under reformationen har länge präglat vår föreställningsvärld. Senaste årens internationella forskning nyanserar dock bilden genom att sätta känsloyttringar i fokus hos både Luther...

I Fokus | Reformationen 500 år

Svenska kyrkan stänger porten för Luther

Det lutherska arvet har i samband med 500-årsjubileet blivit ett infekterat ämne inom Svenska kyrkan. Kritiken växer mot att kyrkan alltmer övergett Luthers teologi till förmån för dagspolitiska frågor. En...

I Fokus | Reformationen 500 år

Den förbjudna religionens återkomst

Reformationen påverkade inte bara människors tro och mentalitet. Det var också en fysisk förändring som direkt berörde människor, byggnader, platser, föremål och ljudbilden i Sverige. I vissa delar liknar det hela...


ARTIKLAR

Intervju

”Tolerans är per definition en instabil position”

Det som är rätt för en stat behöver inte vara rätt för en individ, hävdar James L. Gibson, en internationell auktoritet inom forskningsfältet politisk tolerans. Det är viktigt att skilja...

Analys/Reportage

Går det att förstå Brexit?

Nyutkomna böcker bidrar till att nyansera bilden av Brexit och dem som röstade för det. Den opinion som kom till uttryck hade grundlagts under många år och de som röstade...

Essä

Svenskar, muslimer och mångkulturalism

Sverige värnar minoriteters rätt att behålla och utveckla sina kulturer och religioner, men är samtidigt internationellt sett extremt när det gäller den höga värderingen av sekularism, individualism och jämställdhet mellan...

Utblick

Det handlar om Europa, mer eller mindre

Juristen Dieter Grimms och statvetaren Ulrike Guérots nya böcker representerar olika läger i den tyska debatten om EU. Grimm menar att unionen saknar legitimitet och förespråkar en begränsning av EU:s...

Intervju

I yrkesvalet och kvalet

”Om du inte hade jobbat med det du gör nu – vad hade du gjort i stället?” Ställ den frågan till någon, vem som helst, och de flesta har ett...

Krönika

Mer stoiker i ryggmärgen än Luther på axeln?

Jag är uppvuxen i ett djupt ateistiskt hem. Den enda gång min far enligt egen utsago läste Bibeln var när han var inkallad och hamnade i buren, och då var...

Klassikern

Människan förverkligar sig själv genom att leva konstruktivt tillsammans med andra

Konfucianismens innebörd har skiftat men dess kärna har inte förändrats. Den går tillbaka på en text som är över 2000 år gammal och som till övervägande del består av yttranden...

På plats

Duktiga flickor och lågutbildade pojkar

Birgitta Ohlsson är förutom att vara inblandad i partiledarstrid också aktuell med boken Duktiga flickors revansch (Forum), där hon argumenterar för att den så kallade duktiga flickans flit och strävsamhet...

På plats

Reträtt för rättsstaten?

De områden som klassificeras som ”särskilt utsatta” har ökat de senaste två åren och poliser klagar över att de inte har tillräckliga resurser för att vända utvecklingen. Har situationen förvärrats...

Analys/Reportage

Macrons och Le Pens framgång bygger på de etablerade partiernas kluvenhet

Krisen för de franska Republikanerna och Socialistpartiet beror på att det inte finns enighet inom dem på fundamentala områden. Inom båda partierna finns de som vill stärka nationell suveränitet respektive...


Recensioner

Historia
Vem i hela världen kan man lita på?
Methods in World History – A Critical Approach Arne Jarrick, Janken Myrdal & Maria Wallenberg Bondesson (red.)
Historia
Hymner rättfärdigade krig och fred
The Story of War – Church and Propaganda in France and Sweden 1610–1710 Anna Maria Forssberg
Historia
Välsmakande soppa på en spik
Pyrrhos – Segraren som förlorade Allan Klynne
Historia
Rom ger oss möjlighet att pröva vår egen världsbild
SPQR – Historien om det antika Rom Mary Beard
Historia
Hur kollektivt minne av folkmordet på osmanska greker växte fram
The Making of the Greek Genocide Erik Sjöberg
Politik & samhälle
Rotlöshetens brödraskap
Pojkarna och de ensamma poliserna Katia Wagner
Politik & samhälle
Utmanar stereotyper om pensionärer i Spanien
Pensionärsplaneten – Spaniensvenskar och pensionsmigration i en globaliserad värld Anna Gavanas
Politik & samhälle
Han ville befria Ryssland från imperiedrömmarna
Boris Jeltsin – Reformatorn som inte nådde ända fram Stig Fredrikson
Ekonomi
Skattereformer har gynnat de förmögna
Jakten på den försvunna skatten – Så blev Sverige ett skatteparadis för de rika Erik Sandberg
Politik & samhälle
Maskinerna äter upp de välutbildades privilegier
Professionernas framtid – Hur teknologin kommer att förändra experters arbete Richard Susskind & Daniel Susskind
Ekonomi
Privata aktörer lurar skjortan av politiker
Sjukt hus: Henrik Ennart & Fredrik Mellgren
Filosofi & psykologi
Alternativa fakta om religion
Varför finns religion? David Thurfjell (red.)
Ekonomi
Ekonomipriset och nedmonteringen av välfärdsstaten
The Nobel Factor – The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn Avner Offer & Gabriel Söderberg
Filosofi & psykologi
Religionens betydelse för de klassiska ideologierna
Revolution and Revelation – Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling and Karl Theodor Welcker Anton Jansson
Konstarterna & medier
Matigt men tjatigt om kulinarisk turism
På resa i matlandet Karin M. Ekström & Håkan Jönsson
Filosofi & psykologi
Mellan det moderna och radikala
Islam och toleransens framtid – En dialog Sam Harris & Maajid Nawaz
Konstarterna & medier
Överskott av erfarenhetsunderskott
Erfarenhetsunderskott – Noteringar om svensk 1800-talslitteratur Peter Luthersson
Filosofi & psykologi
Lärd bok för att komma tidens verkningar på spåren
Tid – Vad den gör med oss och vi med den Rüdiger Safranski
Konstarterna & medier
Scootrar, vinylskivor och stilettklackar skapar stabilitet i nuet
Retrospektiva modernister – Om historiens betydelse för nutida mods Robin Ekelund
Konstarterna & medier
Unga finner sig själva genom att erövra staden
Gångtunneln – Urbana erfarenheter i svensk ungdomslitteratur 1890–2010 Lydia Wistisen