Respons 4/2017

Jihadistisk propaganda och dess motkrafter

Det är lätt att underskatta betydelsen av jihadistiska rörelsers propaganda. Med modern teknik och digitala verktyg har grupper som al‑Qaida och Islamiska staten kunnat nå ut till potentiella anhängare och sympatisörer runt om i världen. Särskilt när rörelser är under press och tvingas decentralisera verksamheten blir propagandan ett sätt att upprätthålla aktiviteten. Islamiska staten befinner sig nu i ett skede när man måste förlita sig på löst sammanhållna nätverks attacker för att hålla idén om kalifatet levande. Det gör det ännu viktigare att bemöta denna propaganda, menar terrorismforskaren Hans Brun.

Men för att locka till sig anhängare använder jihadisterna inte enbart argument som grundar sig på doktriner. Ny forskning från Norge visar att radikalisering i hög grad involverar känslor och inte bara kognitiva processer. Islamiska staten ägnar förvånansvärt mycket tid åt estetiska aktiviteter, även i frontens närhet. Johannes Heuman har intervjuat islamistforskaren Thomas Hegghammer som trängt in i jihadisternas kulturliv. Hegghammer menar att kultur är central för vår förståelse av den våldsbejakande islamismens lockelse i Väst och att om man ska bedriva motpropaganda bör den rikta sig mer till hjärtat än hjärnan.

Om man ska kunna rikta sig till hjärtat, är det inte lättare om man delar en ansenlig del av de känslor och föreställningar som lockar individer till jihadismen? Kan konservativa, men icke-våldsbejakande inriktningar av salafismen fungera som brandvägg mot jihadism? Sociologen Evin Ismail har undersökt salafistiska företrädare i Järva, vilka bedriver aktivt arbete mot våldsbejakande islamism. Kan detta förklara varför färre ungdomar från Stockholm än från Göteborg har anslutit sig till IS?

I FOKUS

I Fokus | Kampen om själarna

Efter militära nederlag satsar Islamiska staten på det digitala kalifatet

För den Islamiska staten har etablerandet av ett kalifat nu satts på sparlåga och man tvingas övergå från en toppstyrd organisation till en som är decentraliserad och nätverksbaserad, men som...

I Fokus | Kampen om själarna

Kulturen som banar vägen för väpnad jihad

Konst, musik och känslor är viktiga inslag i den våldsbejakande islamismens vardag. Men arbetet mot terrorism underskattar ofta den kulturella och estetiska sidan av ideologin. Den norske islamistforskaren Thomas Hegghammer...

I Fokus | Kampen om själarna

Kan konservativa salafister motverka radikalisering?

Salafismen, en starkt konservativ inriktning av islam, har utpekats som inspirationskälla till terrordåd och orsak till att muslimer ansluter sig till jihadistiska grupper. Men exempel från svenska förorter visar att...


ARTIKLAR

Analys/Reportage

Ett pionjärverk på god väg: Svenskt översättarlexikon 10 år

Svenskt översättarlexikon når i höst ett viktigt mål: att rita upp en karta över ett tidigare okänt fält, de svenska översättarnas historia. Incitamentet kom från översättarseminariet vid Södertörns högskola, där...

Klassikern

Stor humanist eller patetisk kappvändare?

Marcus Tullius Cicero (106–43 f.Kr.) har utövat ett inflytande på eftervärlden som är både svårt att överskatta och överblicka. Det urval av hans brev som nu finns översatta och utgivna...

Utblick

På spaning efter vårt ursprung i grottor och laboratorier

Både Lee Bergers Almost Human och Eugene Harris Ancestors in Our Genome behandlar människans utveckling, men det är svårt att tänka sig två böcker på samma tema som är mer...

Krönika

Vem är brandvägg och vem underblåser?

När det territorium som Islamiska staten kontrollerar krymper och ett definitivt militärt nederlag avtecknar sig, satsar den av allt att döma i stället på en decentraliserad, nätverksbaserad strategi. Då får...

Analys/Reportage

Sprickan mellan Hamas och Muslimska brödraskapet

Hamas har ofta beskrivits som Muslimska brödraskapets avdelning i de palestinska områdena. Den bilden stämmer ganska väl med hur de båda gruppernas förhållande till varandra såg ut under 1980- och...

Analys/Reportage

Humanioras historia som ett globalt forskningsfält

Trots att humanioras villkor ständigt diskuteras har det länge saknats mer övergripande forskning om dess historia. På senare år har ett nytt forskningsfält etablerats, anfört av professorn i digital humaniora...

Debatt

Fallet Lundberg och kraven för professur

Litteraturvetaren Johan Lundberg fick starkt stöd av de sakkunniga vid sin ansökan om att bli befordrad till professor vid Stockholms universitet, men Lärarförslagsnämnden och prorektorn vägrade acceptera denna bedömning och...

Debatt

Psykologer måste vidga perspektivet

Psykologen har fått en närmast ohotad position som expert på det mänskliga, men denna ställning har vunnits till priset av att många aspekter av tillvaron försvunnit ur fokus. Hur kan...


Recensioner

Historia
Den analytiska filosofin i revolutionens tjänst
Vänsterdocenten Torbjörn Tännsjö
Historia
När vänstern övergav tron på utvecklingen och förnuftet
Efter revolutionen – Vänstern i svensk kulturdebatt sedan 1968 Lennart Berntson & Svante Nordin
Historia
Världens största folk utan en egen stat
Inga vänner utom bergen – Kurdernas historia Ingmar Karlsson
Historia
Auktoritär försvarare av mänskliga rättigheter
Den franske Tigern – En biografi över Georges Clemenceau Matz Krantz
Historia
Stockholms blodbad sett från båda sidor
Kristina Gyllenstierna – Kvinnan som stod upp mot Kristian Tyrann Marie-Louise Flemberg
Historia
Stockholms blodbad sett från båda sidor
Furste av Norden – Kristian Tyrann Erik Petersson
Politik & samhälle
Människors värde i form av lösensumma
Kidnappningsindustrin Loretta Napoleoni
Historia
I vendelkrigarnas gravkammare
Krigarna från Valsgärde – Glimtar från en guld- och granatskimrande forntid Kent Andersson
Politik & samhälle
Behöver politiska beslut skyddas mot väljarnas okunnighet? 
Efter demokratin – Argument för ett nytt styrelseskick Jason Brennan
Konstarterna & medier
En stadskarta över ensamhet 
Den ensamma staden – Om konst, ensamhet och överlevnad Olivia Laing
Filosofi & psykologi
Svårigheten att vara både filosof och offentlig intellektuell
Tankens utåtvändhet – Georg Henrik von Wright som intellektuell Johan Strang & Thomas Wallgren (red.)
Konstarterna & medier
Udda röster som speglade 1900-talet
Se på mig! En biografi över Zarah Leander Beata Arnborg
Filosofi & psykologi
Berättelser om det som förblir ouppklarat
Kibela – hör jag ännu din röst Per Brandström
Konstarterna & medier
Udda röster som speglade 1900-talet
Barbro Hörberg – Med ögon känsliga för grönt Alexandra Sundqvist
Filosofi & psykologi
Maktkampen om känslorna på 70-talet
Känslornas revolution – Kärlek, ilska och lycka på 1970-talet Helena Bergman, Christina Florin, Jens Ljunggren, Ingrid Rydberg & Yulia Gradskova
Filosofi & psykologi
Att gå är nödvändigt för att ta plats i rummet
Wanderlust – Att gå till fots Rebecca Solnit
Naturvetenskap & teknik
Komplement eller alternativ?
Religion och naturvetenskap Philip Clayton
Naturvetenskap & teknik
Från nyttigt gift till reglerat narkotikum
Giftets Värde – Apotekares förståelse av opium i Sverige 1870–1925 Daniel Berg
Utbildning
Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)