Respons 3/2018

 68 i backspegeln

Det är viktigt att skilja på det som hände året 1968 och de olika innebörder vi lägger i ”68”, som oftast syftar på en länge period av vänsterradikalisering. Henrik Berggren vill i sin bok 68 återföra oss till hur det faktiskt var 1968 och visa att mycket hände som inte var relaterat till vänstervågen. Det är också uppenbart att politiska behov i dag påverkar framställningen av ”68”. Ulf Bjereld och Marie Demker skildrar i sin bok 68 – När allting började perioden utan att ens nämna marxism och leninism. Vad de tillskriver ”68” passar bättre in på 60-talets socialdemokrati, argumenterar recensenten Martin Wiklund.

De unga 68:orna drömde om ett nytt samhälle, men det var inom det bestående samhällets institutioner, såsom skola, medier, kyrka och universitetsvärlden, som de faktiskt kom att utöva stort inflytande. Märkligt nog har ingen förrän nu på allvar tagit sig an det inflytande ”68” hade inom akademin. Därför är Alexander Ekelunds avhandling Kampen om vetenskapen ett pionjärarbete som bryter ny mark för framtida forskning, menar recensenten Henrik Lundberg. Aktivisterna ville förändra universitetsdisciplinerna så att deras politiska verksamhet skulle kunna växlas in till akademiskt kapital.

Den franske filosofen Alain Finkielkraut beskriver sig själv som en obskyr fotsoldat under det franska 1968 och anser i dag att man då mest lekte revolution. Han menar att det handlar om en generation som hade växt upp efter kriget och upplevde sin bekvämlighet som en kvävande kokong. Genom att bli revolutionär kunde man skriva in sig i en tradition av heroiskt motstånd. 

I FOKUS

I Fokus | 68 i backspegeln

Tolka ”68” efter nutidens ideal eller förstå det i dess egen tid?

Två nya böcker om 1968 står för helt olika sätt att förhålla sig till historia. Statsvetarna Ulf Bjereld och Marie Demker har anpassat tolkningen till sina nutida ideal och skriver...

I Fokus | 68 i backspegeln

”68” var västvärldens farväl till bourgeoisin

Den franske filosofen Alain Finkielkraut beskriver sig själv som en obskyr fotsoldat i 68-rörelsen. Numera ställer han sig kritisk till både händelserna och idéerna. De som vill återknyta till ”68”...

I Fokus | 68 i backspegeln

Kampen för att växla in politiskt rörelsekapital till akademiskt kapital

Ingen har hittills på allvar tagit sig an frågan om vänsterradikaliseringens påverkan på svensk humaniora och samhällsvetenskap. Därför är Alexander Ekelunds gedigna doktorsavhandling ett pionjärarbete som bryter ny mark för...


ARTIKLAR

Krönika

De olika arven efter ”68” lever fortfarande kvar

Åren mellan 1965 och 75 – för det är oftast detta vi menar när vi talar om ”68” – var en eruption som vi fortfarande präglas av. Som Henrik Lundberg...

Analys/Reportage

Den sista utopins fall – krisen för mänskliga rättigheter

När hoppet om en alternativ samhällsordning grusades mot 70-talets slut fylldes tomrummet av de mänskliga rättigheterna. På senare år har engagemanget emellertid försvagats till den grad att en del menar...

Klassikern

Josephus svindlande balansgång mellan Rom och Jerusalem

Den judiske historieskrivaren Flavius Josephus verk utgör de i särklass viktigaste utombibliska källorna till judendomen under den tidiga romerska perioden. I Judarnas krig skildrar Josephus de inre striderna i Israel...

Debatt

Underklassens disciplinering tvingar hela samhället följa efter

En vanlig vänsterståndpunkt i dag är att se normen som problemet, inte den som bryter mot den. Men det finns en annan vänsterposition, som går tillbaka på Marx & Engels...

Essä

Estetiken är det som består av ”68”

Det mytiska året 1968 blev en kulmen på den franske filmregissören Jean-Luc Godards mest vitala skaparperiod. I filmen Le Redoutable skildrar Michel Hazanavicius detta år i Godards liv. Estetiskt är...

Intervju

Europa har ännu inte gjort upp med l’ancien régime

Europa präglas fortfarande av kampen mellan modern demokrati och förmodern samhällsordning, menar statsvetaren Sheri Berman som i en kommande bok analyserar den moderna demokratins uppkomst i Europa. Denna långsamma process...

Analys/Reportage

The ideology of economism can explain the rise of right-wing populism in upcoming Swedish election

In many parts of the world, and particularly in the EU, the Scandinavian welfare-state model has been celebrated and looked upon with envy. However, the upcoming Swedish election in September...

Debatt

Johan Frostegård replikerar på Arne Jarricks recension av Evolutionen och jag

En fantastisk utveckling pågår inom evolutionsforskning och genetik. Gamla trätoämnen har kunnat läggas åt sidan, ett exempel är frågan om hur jordbruket introducerades i nuvarande Sverige. Forskningen har kastat ljus över...


Recensioner

Filosofi & psykologi
Risk för Tendentiöst urval och romantiserande läsningar
Visdomens hus – Muslimska idévärldar 600–2000 Ronny Ambjörnsson & Mohammad Fazlhashemi
Politik & samhälle
Tyska säkerhetstjänsten finansierade högerextrema
Nazisten som teg – Drömmen om att skapa högerextrema terrorceller i Tyskland och Sverige Christoph Andersson & Andreas Förster
Konstarterna & medier
Pionjär med ryggen mot framtiden
Mästerregissören – När Ludvig Josephson tog Europa till Sverige Tiina Rosenberg
Konstarterna & medier
Restauratör av traditionella former
Svenska tonsättare – Daniel Börtz Sara Norling
Konstarterna & medier
Förläggare med känsla för tidsandan
Cavefors – Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–1982 Ragni Svensson
Historia
Regenter bekämpades med sodomirykten
Olydnadens söner – Sodomi som politiskt vapen i det senmedeltida Europa Henric Bagerius
Politik & samhälle
Digitaliseringen har gett upphov till en ny generation av snilleindustrier
Den svenska enhörningen – Storyn om Spotify Rasmus Fleischer & Pelle Snickars
Konstarterna & medier
Revolutionsromantisk historieskrivning om musikens roll
1968 – Revolutionens rytmer. En berättelse om hur musik och uppror skakade världsordningen Håkan Thörn
Filosofi & psykologi
Filosofin sedd som en kamp om makt och pengar
Sverige och filosoferna – Svensk 1900-talsfilosofi i sociologisk belysning Carl-Göran Heidegren, Henrik Lundberg & Klas Gustavsson
Historia
Betoningen på Hitler skymmer andra aktörer
Nationalsocialismen – Från massrörelse till Führervälde och utrotningskrig Hans-Ulrich Wehler
Konstarterna & medier
Kanonbra ciceron till litteraturhistorien
Tidens guld – Essayer om kanon, liv, poesi Anders Cullhed
Politik & samhälle
Kriser och bubblor är kapitalismens följeslagare
Finanskrascher – Från kapitalismens födelse till Lehman Brothers Lars Magnusson
Filosofi & psykologi
Existentialister vilkas liv ter sig mer intressanta än deras idéer
Existentialisterna – En historia om frihet, varat och aprikoscocktails Sarah Bakewell
Konstarterna & medier
Henry James reducerad till kulturpolitisk partsinlaga
Europas skugga – Om Henry James och frihetens väsen Johan Lundberg
Historia
Ensidigt negativ bild av sveriges agerande
Det svenska sveket 1940–1945 Eirik Veum
Historia
Svenskar i världskrigets skyttegravar
Svenskarna i första världskriget Nils Fabiansson