Respons 6/2018

Även efter Guds död kommer hans skugga att dröja sig kvar, profeterade Friedrich Nietzsche. Kan vi undvika att sätta något i Guds ställe och kan vi leva ett meningsfullt liv utan Gud? Det är inte enkelt att vara troende i dag, men det är inte enkelt att vara ateist heller. Många ateister är kanske mer beroende av den kristna monoteismen än de själva inser.

I FOKUS

I Fokus | Sekulariserade, och sen då?

Inte ens som död släpper gud sitt grepp om oss

Den brittiske idéhistorikern Peter Watson undersöker i Den gudlösa tidsåldern hur konstnärer, filosofer och forskare besvarat frågan om hur människan ska kunna leva sitt liv utan att förlita sig på...

I Fokus | Sekulariserade, och sen då?

Ateismen har blivit en flykt från en gudlös värld

I det sekulära samhället ställs ofta religion och ateism mot varandra i ett konfliktförhållande. Den brittiske filosofen John Gray menar att detta ger en felaktig bild av hur ateismen har...

I Fokus | Sekulariserade, och sen då?

Teologer tog till brända jordens apologetik när ateister attackerade

I sin bok undersöker Carl Reinhold Bråkenhielm olika aspekter av relationen mellan tro och vetande, men han syftar också till att formulera en trovärdig teologisk hållning i vårt vetenskapsorienterade samhälle....


ARTIKLAR

Analys/Reportage

Multinationell nationalism i Estland

I Estland har integrationen av den rysktalande minoriteten varit framgångsrik. Detta bygger i hög grad på esternas erfarenhet av samexistens med styrande av annan nationalitet. Det offentliga Estland är estniskt,...

Krönika

Vad är djuret utan sin flock?

Som psykolog händer det att jag tittar på tv-serier om psykologer. Och i dessa serier händer det att huvudpersonspsykologen går och pratar med en annan psykolog om sina psykologiska problem....

Analys/Reportage

Musiken, dikten och diktatorn

Julian Barnes roman om Sjostakovitj aktualiserar frågan om gränsen mellan fakta och fiktion. Men den belyser också konstens villkor i ett totalitärt samhälle. På femte våningen utanför dörren till sin...

På plats

Varför vet vi så litet om den allt viktigare tjänstepensionen?

Kunskapen om tjänstepensionen är oroväckande låg bland vissa grupper, visar en rapport som presenterades av SNS nyligen. Viss oenighet rådde dock bland seminariedeltagarna om huruvida tjänstepensionen verkligen är komplex eller...

Krönika

Det kristna Europas skugga dröjer kvar

Friedrich Nietzsche hävdade att hans samtid inte hade förstått de enorma konsekvenserna av Guds död och att skuggan av Gud dröjer sig kvar. Att det inte är lätt att leva...

Analys/Reportage

Det perifera Frankrike rycker nu in mot centrum

Protesterna från de så kallade gula västarna har skakat om Frankrike. Det är en rörelse utan ledare, som huvudsakligen utgörs av lägre medelklass, som inte känner sig representerade av politikerna...

Analys/Reportage

När Kina vaknar darrar Ryssland – Resebrev från rysk-kinesiska gränsen

Relationen mellan Kina och Ryssland har förändrats dramatiskt. Kinas ekonomi är sex gånger större än Rysslands, försvarsbudgeten tre till fyra gånger större. I den kinesiska gränsstaden Heihe vid Amur säger...

Essä

Basinkomst riskerar att undergräva välfärdsstaten

Oron för att robotar skulle göra många arbetslösa gjorde att debatten om en basinkomst återkom. Dessa farhågor har dämpats, åtminstone temporärt, men det finns andra skäl att diskutera för- och...

Utblick

Kritiken mot kritiken – Att utgå från det vardagliga

Misstankens hermeneutik har haft ambitionen att slita av masker och visa att det finns något under ytan. Denna inställning kritiseras nu i nya böcker av Rita Felski, Toril Moi och...

Essä

En kopp kaffe och Marx, tack!

Bokcaféerna spelade en avgörande roll inom den västeuropeiska vänsterns tryck- och mediekultur under 1970-talet. Även i Sverige gjorde bokcaféerna omfattande avtryck inom kultur- och samhällslivet, till exempel genom att etablera...


Recensioner

Politik & samhälle
Reportage med svagt underbyggda teser
Handels – Maktelitens skola Mikael Holmqvist
Politik & samhälle
Sverige inte förberett för mötet med klanen
Klanen – Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagen Sverige Per Brinkemo & Johan Lundberg
Politik & samhälle
Uppgörelse med performativ självspäkelse
Den svarte mannens börda – Nya perspektiv på kolonialism, rasism och slaveri Fredrik Segerfeldt
Politik & samhälle
Kärlek mellan kvinnor som en fristad
Den kvinnliga tvåsamhetens frirum – Kvinnopar i kvinnorörelsen 1890-1960 Eva Borgström & Hanna Markusson Winkvist
Politik & samhälle
Misstro mot vakthundar är ett utpräglat svenskt problem
Macchiariniaffären – Sanningar och lögner på Karolinska Bosse Lindquist
Politik & samhälle
Städningen sopas inte längre under mattan
Tid att städa – Om vardagsstädningens praktik och politik Fanny Ambjörnsson
Utbildning
Plädering för vikten av bildning på högskolan
Medborgerlig bildning – Om varför man studerar på högskola Henrik Bohlin
Utbildning
Både föreläsningen och kritiken av den uppvisar stor kontinuitet
Den akademiska läxan – Om föreläsningens historia Bo Lindberg
Konstarterna & medier
Stein som lins för en mediearkeologisk undersökning 
Collaborating with Gertrude Stein – Media ecologies, reception, poetics Solveig Daugaard
Konstarterna & medier
Systrar som var ständigt närvarande i varandras liv
Systrarna Beauvoir – Syskonkärlek och rivalitet Claudine Monteil
Konstarterna & medier
Jazzhistoria med musiken på för låg volym
Frihetens blå toner – En berättelse om jazzen i Sverige Göran Jonsson
Konstarterna & medier
Forskare, kritiker och folkbildare
Karl Warburg – Den varsamme vägvisaren Monica Lauritzen
Konstarterna & medier
Isländsk högmedeltid konstruerade bilden av det fornnordiska arvet
Snorre och sagorna – De isländska källorna till vår äldre kulturhistoria Mikael Males
Historia
Den svenska misstron mot Ryssland har djupa rötter
Moskoviten – Sverige och Ryssland 1478–1721 Kari Tarkiainen
Historia
Valfrihet väger i dag tyngre än det allmänna bästa
Problemet med vinster – Riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år Magnus Linnarsson
Historia
Drabbande om en bortglömd tragedi i svensk historia
Svälten – Hungeråren som formade Sverige Magnus Västerbro
Historia
Vetenskaplig Fyndjakt i Kina
Polarforskaren som strandade i Kina – Johan Gunnar Andersson och de svenska Asienexpeditionerna Jan Romgard