Respons 2/2019

Har du en inbjudan?
Det är Trångt i dörren för
den som vill bli en del av eliten

Eliterna ägnar mycket tid åt att rättfärdiga
och försvara sina positioner

Att studera eliter i Sverige är känsligt eftersom det stör bilden av Sverige som världens mest jämlika land. På senare år har det dock kommit flera intressanta bidrag om hur eliter lyckas befästa sin position. Dessa mekanismer finns inte bara där man förväntar sig att finna dem, utan också inom den akademiska världen, som vill se sig som meritokratisk. Akademiker från privilegierade hem vägrar envist att medge att deras bakgrund kan ha haft någon betydelse för deras egen karriär.

My Hellsing om Bengt Eriksson, Mikael Holmqvist & Lena Sohls Eliter i Sverige – Tvärvetenskapliga perspektiv på makt, status och klass

”Ty den som har, han skall få, och det i överflöd”
Hur vetenskapliga eliter formas

Inom de olika vetenskaperna pågår en ständig kamp om de mest framskjutna positionerna. Kännetecknande för dem som tillhör fältens elitgrupper är att de tidigt kommit i kontakt med äldre, framgångsrika företrädare och ingår i nätverk med framgångsrika medlemmar. Man behöver från början befinna sig i de intellektuella händelsernas centrum och få del av den emotionella energi som kännetecknar grupperna där. Den som tidigt har fördelar kommer att samla på sig ännu fler.

Av Henrik Lundberg

I FOKUS

I Fokus | Eliter

”Ty den som har, han skall få, och det i överflöd” – Hur vetenskapliga eliter formas

Inom de olika vetenskaperna pågår en ständig kamp om de mest framskjutna positionerna. Kännetecknande för dem som tillhör fältens elitgrupper är att de tidigt kommit i kontakt med äldre, framgångsrika...

I Fokus | Eliter

Eliterna ägnar mycket tid åt att rättfärdiga och försvara sina positioner

Att studera eliter i Sverige är känsligt eftersom det stör bilden av Sverige som världens mest jämlika land. På senare år har det dock kommit flera intressanta bidrag om hur...


ARTIKLAR

Essä

Tillfälligheter och eldsjälar avgör vad som bevaras av det fotografiska arvet

När det gäller författarskap och rörliga bilder finns det en övergripande strategi för vad som ska bevaras, men en motsvarande samordning saknas när det gäller fotografin. Det vill Nätverket Nationellt...

Debatt

Institutionernas kris framställs som en dålig dag på jobbet

Trots att åtskilliga svenska institutioner befinner sig i kris eller blir ifrågasatta finns det en påfallande ovilja att föra en grundläggande diskussion om vad problemen kan bero på. En viktig...

Krönika

Massornas och eliternas uppror

Den spanske filosofen José Ortega y Gasset hävdade under mellankrigstiden att det moderna samhället kännetecknades av ett ”massornas uppror”. Dessa massor utgörs av okunniga och självbelåtna människor, inställda på att...

Essä

Konsten att lägga märke till varan började inom konsten

Näringsliv och kultur ser sig gärna som varandras motpoler, men detta är en fiktion. En stor del av dagens industriproduktion består av kultur i form av design, marknadsföring och kommunikation...

Krönika

Att släppa på medvetandets tyglar

Ett radioprogram på P1 upplyste mig nyligen om att personer med sömnstörningen narkolepsi ofta har förmåga att styra sina drömmar. Klardrömmar – lucid dreaming på engelska – är ett tillstånd...

Klassikern

Drömmar om öppenhet ur de habsburgska ruinerna

Karl Poppers inflytelserika och omdebatterade verk Det öppna samhället och dess fiender (1945) har fått ny aktualitet i dagens diskussioner om nationalism och minoriteters ställning. Som anti-nationalist försvarade Popper mångfalden...

Debatt

Den så kallade mittenpositionen är i själva verket extrem

Centerpartiets liberalism bygger på en dogmatisk syn på marknaden och en påver människosyn. Snarare än en sansad ”mitten” är den extrem och bidrar till att radikalisera oppositionen. När liberalismen blir...

Analys/Reportage

Konst, pengar och poser i Shanghai

Shanghais konstscen vibrerar av vitalitet. Det byggs nya museer i en häpnadsväckande fart. Konstnärer söker sig dit för att de tycker att atmosfären är öppnare, livligare än på andra håll...

Klassikern

Drömmar om öppenhet ur de habsburgska ruinerna

Karl Poppers inflytelserika och omdebatterade verk Det öppna samhället och dess fiender (1945) har fått ny aktualitet i dagens diskussioner om nationalism och minoriteters ställning. Som anti-nationalist försvarade Popper mångfalden...


Recensioner

Politik & samhälle
Klassresenärer och arbetarklassens resa högerut
Hillbilly – En familj och kultur i kris J. D. Vance
Filosofi & psykologi
Avmystifierar AI men tar för lätt på riskerna
AIQ – Hur artificiell intelligens fungerar Nick Polson & James Scott (övers. Joel Nordqvist)
Politik & samhälle
Gedigen analys av statsvetare i deras tid
Analys & engagemang – Sex statsvetare under 1900-talet Olof Ruin
Filosofi & psykologi
Nyanserat och sakligt om islam i Sverige
Islam i Sverige – De första 1300 åren Simon Sorgenfrei
Politik & samhälle
Klassresenärer och arbetarklassens resa högerut
Tillbaka till Reims Didier Eribon (övers. Johan Wollin)
Konstarterna & medier
En världserövrare även i litteraturen
Alexanderlegenderna i tid och rum – Alexander den stores gränslösa historia Karin Hult & Gunhild Vidén (red.)
Politik & samhälle
Avundsjuka mot lärare bakom skolans kris
Avundsjuka i politik och samhällsliv Gunnar Falkemark
Filosofi & psykologi
Vi lever i en kraftmätning mellan planet och människa
Den trotsiga jorden – Människans öde i antropocen Clive Hamilton
Historia
Välmatat och lättsmält om hur det blev inne att äta ute
Från krog till krog – Svenskt uteätande under 700 år Håkan Jönsson & Richard Tellström
Konstarterna & medier
Björling sökte en individualistisk universalism
”Mitt språk är ej i orden” – Gunnar Björlings liv och verk Fredrik Hertzberg
Filosofi & psykologi
Vill ge fler svar än vad som är möjligt att ge
Smuts, skam, status – Perspektiv på samkönad sexualitet i Bibeln och antiken Thomas Kazen
Historia
Amerikanska urinnevånare som fördes till Europa
Atlantvärlden – En historia om när Nordamerika erövrades, Europa upptäcktes och en ny värld uppstod däremellan Axel Andersson
Politik & samhälle
Geopolitiska perspektivets återkomst
Geografins makt – Tio kartor som förklarar världen Tim Marshall (övers. Pär Svensson)
Historia
Sveriges framsida skildrad utan de sociala baksidorna
Göteborgs historia – Porten mot väst Tomas Andersson & Peter Sandberg
Historia
Syn på kriget som ligger nära den amerikanska propagandan
Svenskar i strid mot Hitler – I amerikansk krigstjänst 1941–45 Lars Gyllenhaal
Filosofi & psykologi
Ingen brist på uppmärksamhet på ekonomiska motiv till överdiagnostisering
Störning – ADHD, pillren och det stressade samhället Katarina Bjärvall
Konstarterna & medier
Skivaffärerna fungerade som musikuniversitet
Stockholms skivaffärer & skivbörsar – En 100-årig historia Torbjörn Sörhuus
Konstarterna & medier
Mytomspunnen bokmarknad genomlyst
Böckernas tid – Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 Johan Svedjedal & Peter Karlsson