Respons 6/2019

Makten över utredningarna

Varför har den politiska debatten kring integration blivit så laddad i Sverige? Statsvetaren Sten Widmalm återvänder till de tre integrationspolitiska maktutredningar som initierades i början av 2000-talet och som urartade till ett kulturkrig mellan inflytelserika politiker, journalister och samhällsvetare. Detta ledde till att generaliserande slutsatser om främlingsfientlighet, utanförskap och rasism fick fotfäste i den svenska integrationspolitiska debatten och forskningen.

Den mediala offentligheten i västvärlden har inte heller bidragit till ett öppet samtal kring dessa frågor. Det menar sociologen och idédebattören Mathieu Bock-Côté som i en ny bok studerat fenomenet politisk korrekthet och visar hur de som opponerat sig mot mångfaldstänkande har marginaliserats i offentligheten. I en intervju med Respons efterlyser Bock-Côté ett mer tolerant och civiliserat debattklimat som bättre hanterar motsättningar och där meningsmotståndare inte utmålas som fiender.

I FOKUS

I Fokus | Integrationsdebatt

De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig

Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare undviker att ta sig an dem. En orsak till detta kan härledas till de tre integrationspolitiska maktutredningar som initierades...

I Fokus | Integrationsdebatt

Politisk korrekthet har lett till ideologisk ortodoxi inom samhällsvetenskap och medier

Forskare och debattörer som har opponerat sig mot olika former av mångfaldstänkande har ofta marginaliserats i de västerländska demokratierna. Det menar sociologen och idédebattören Mathieu Bock-Côté som studerat politisk korrekthet...


ARTIKLAR

Debatt

Normkritisk forskare ger missvisande bild av Medicinhistoriska museet i Uppsala

När museer utsätts för missvisande kritik och bristfällig forskning är det inte lätt att bemöta dem. Museer behöver utarbeta strategier för bemötandet och accepterandet av forskningsprojekt. Forskningsetik, god forskningssed och...

Krönika

I väntans tider

I slutet på hösten drar året sig undan för att räkna sina återstående soltimmar, och sen pytsa ut dem litet jämnt och ojämnt, som det behagar. Den mesta ljustiden har...

Essä

Drömfabriken har vaknat upp till en ny geopolitisk världsordning

Med tanke på strikta censurregler och en egen filmproduktion som länge fokuserade på politisk och nationalistisk propaganda är det kanske förvånande att Kina i allt högre grad investerar i Hollywoodproduktioner....

Krönika

Nedhållande eld i kulturkriget

Kulturkrig är enligt den amerikanske författaren Michael Grunwald en metod för att i komplicerade politiska frågor flytta fokus till känslor och identitet. Debatt om invandring och integration orsakar lätt sådana...

Analys/Reportage

Ett rikes väsen ligger inte i dess mitt utan i dess ytterområden

Sarajevo var för 25 år sedan platsen för ett lidande som saknar motstycke i Europa efter andra världskriget. I dag har staden börjat återfå sin karaktär av kosmopolitisk kaféstad och...

På plats

Frågor utan svar – Hearing om hedersbrott med riksåklagare

I juli i år tillsatte regeringen en utredning som ska se över straffrätten när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet leds av riksåklagare Petra Lundh och resultatet ska redovisas...


Recensioner

Historia
Blodigt om en skärningspunkt i kirurgins utveckling
Konsten att skära i kroppar – Joseph Lister & den moderna kirurgins födelse Lindsey Fitzharris (övers. Martin Kaunitz)
Konstarterna & medier
Växlar mellan kulturella och personliga perspektiv
Geijerarvet – En släkthistoria om dikt och galenskap Lars Lönnroth
Filosofi & psykologi
Han placerade in människan i djurriket
Mannen som ordnade naturen – En biografi över Carl von Linné Gunnar Broberg
Filosofi & psykologi
Visar missionshistoriens fulla komplexitet
Missionärerna – En biografisk berättelse om Svenska Kyrkans Mission 1874–1974 Jonas Jonson
Filosofi & psykologi
Det ensamma geniet är inte starkt
Förnuft och fördom – Varför vi tänker som vi gör Hugo Mercier & Dan Sperber (övers. Tom Sköld)
Naturvetenskap & teknik
För mycket fackspråk för att riktigt nå ut
Det kulturella djuret – Om människans evolution och tänkandets utveckling Patrik Lindenfors
Konstarterna & medier
Manual för den som själv vill göra en vacker bok
Strindbergs lilla röda – Boken om boken och typerna Alexandra Borg & Nina Ulmaja
Konstarterna & medier
Engagerat berättande som ideal
Text & stil – Om konsten att berätta med vetenskap Magnus Linton
Filosofi & psykologi
Kroppen som bärare av mänsklig mening och bas för en moralfilosofi
Det naturliga – En kritik av queerteorin, transhumanismen och det digitala livet Fredrik Svenaeus
Historia
Sovjet tilläts ta kontroll över krigsfångar i Sverige
Min far var rysk soldat – De sovjetiska flyktingarna i Sverige Elisabeth Hedborg
Konstarterna & medier
Konstnärsliv som gjort för vita duken
Jag målar som en Gud – Ellen Thesleffs liv och konst Hanna-Reetta Schreck (övers. Camilla Frostell)
Historia
Man behövde inte sälja sex för att stämplas som hora
Mamsell Bohmans fall – Nattlöperskor i 1700-talets Stockholm Rebecka Lennartsson
Historia
Rasforskning – vetenskapens tragedi
Skallmätaren. Gustaf Retzius – Hyllad och hatad Nils Uddenberg
Politik & samhälle
Vikten av att predika för de redan frälsta
Kalla dem vid deras rätta namn – Amerikanska kriser (och essäer) Rebecca Solnit (övers. Helena Hansson)
Konstarterna & medier
Konsten att hela tiden känna sig kränkt hotar både konstnärens och publikens frihet
Förlusten av mångfald – När världen görs enfaldig Thomas Bauer (övers. Ylva Herholz)
Politik & samhälle
Putin vill göra Ryssland stort igen genom att blicka bakåt
Ryssland utan Putin – Friare, fredligare, rättvisare Stig Fredrikson
Politik & samhälle
Ytskiktet av ett omvälvande förlopp
Världen sedan 1989 Annika Ström Melin
Konstarterna & medier
Konsten att hela tiden känna sig kränkt hotar både konstnärens och publikens frihet
Hur fri är konsten? – Den nya kulturstriden och liberalismens kris Hanno Rauterberg (övers. Joachim Retzlaff)
Politik & samhälle
Slätar över den kommunistiska regimens förtryck i dagens kina
Möten i monsunen – Sverige och Kina genom tiderna Ingemar Ottosson
Utbildning
I dagens skola går elevers välmående före inlärning och arbetsmoral
Glädjeparadoxen – Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse Gabriel Heller-Sahlgren & Nima Sanandaji