Respons 2/2020

Kunskapens nya arenor

Trycket mot fackboken

Vad händer med kunskapsförmedlingen när vi lever i den sena tryckåldern, i vilken den tryckta boken marginaliseras av digitaliseringen och läsandet alltmer ersätts av lyssnande? Respons blickar tillbaka på gångna tiders offentlighet och tar temperaturen på dagens.

I FOKUS

I Fokus | Kunskapens nya arenor

Ett digitalt hål har öppnat sig i Gutenberggalaxen

I dag är nästan 50 procent av alla böcker som säljs i Sverige digitala och alla som sysslar med böcker måste förhålla sig till förändringarna i dessa konsumtionsvanor. Försäljningen av...

I Fokus | Kunskapens nya arenor

Pocketboken gjorde kunskapen till en modern konsumtionsvara

Pocketboken karaktäriserades på 60-talet som ”den största händelsen i vår tid när det gäller folkbildning”. Kvalitetspocketboken skapade en ny arena för kunskapsförmedling och blev en viktig identitetsmarkör för en ny,...

I Fokus | Kunskapens nya arenor

Kunskapsförmedlingens villkor i en balkaniserad offentlighet

Den mediala verklighet som nyss tycktes så självklar håller på att lösas upp. De gemensamma ytorna för kunskapsförmedling tenderar att bli färre och forskarnas förbindelse med en bredare allmänhet hotar...


ARTIKLAR

Klassikern

Krigen för att återupprätta det romerska rikets storhet

Prokopios skrev mot mitten av 500-talet historien om de krig som det östromerska riket under kejsar Justinianus utkämpade för att återerövra mark som förlorats till barbarerna. Kriget på östfronten mot...

Essä

Kvinnostrejkerna en frontalattack mot den nyliberala feminismen

Den våg av kvinnostrejker som har svept över världen är ett tecken på att den feministiska rörelsen har vitaliserats och den formulerar en fundamental kritik mot samhällsordningen. Strejkerna är inspirerade...

Debatt

Debatt: Svante Nycander och Erik Bengtsson

I Respons 5/2019 hävdade Erik Bengtsson att Sverige blev så jämlikt därför att den politiska ojämlikheten skapade en unik mobilisering. I en replik till Bengtsson menar Svante Nycander att det...

Debatt

Postkolonial analys stödjer populismens syn på muslimer

Frikännandet av Ann-Sofie Hermansson visar att muslimer utsätts för ett postkolonialt förtryck i Sverige, hävdar vänsterpartisten och dramatikern America Vera-Zavala. Hon framställer muslimer som en enhetlig grupp med enhetliga intressen,...

Analys/Reportage

Rätten att tro som man vill innebär inte rätten att göra som man vill

En undersökning som Dagens Nyheter gjort visar att många svenskar är negativt inställda till vissa religiösa praktiker, främst sådana som förknippas med islam. I artikeln frågar man sig om religionsfriheten...

På plats

Studiegapet mellan inrikes och utrikes födda elever

En ny studie visar att utrikes födda elever klarar sig sämre i skolan jämfört med elever födda i Sverige, oavsett vilket mått på studieprestationer man fokuserar på. Enligt studien tycks...

Krönika

Det är nu vi lutar oss mot varandra

De senaste veckorna har varit som att följa en direktsändning av flygplanens krasch in i World Trade Center i ultrarapid. Det går inte att slita blicken från det svårbegripliga, trots...

Krönika

Pandemin förstärker en reaktion som redan var på gång

En av de böcker från förra året som gjorde starkast intryck på mig var Kyle Harpers Roms öde (se Respons 3/2019). Han visar vilket pris Rom fick betala för att...

Analys/Reportage

Djupast i människan finns civilisationen

Stanna inne och läs en bok, säger de. Jag vet vad jag ska välja först. I det här läget vill jag läsa om Lars Jakobsons essä ”Ars moriendi”. Den är...

På plats

Konst-hype i öknen: Marfa, Texas

Från undergång till konst-hype för den lilla ökenstaden i Texas.


Recensioner

Historia
Spänning på bekostnad av historia
Flykten genom Berlin – Svenskarna i Stasis arkiv Karin Westin Tikkanen
Politik & samhälle
Offerskapande utesluter inte att människor faktiskt också är offer
Extra allt! – När samhälls- och människoförbättrandet slår tillbaka Mats Alvesson
Utbildning
Universitetsdebatt präglas ofta av kulturkrigsretorik
Befria universiteten! – Om akademisk frihet och statlig styrning Erik Ringmar
Filosofi & psykologi
Dags att bryta religionens monopol på andliga frågor?
Till den fria tankens försvar Richard Dawkins, Daniel Dennett, Sam Harris & Christopher Hitchens (övers. Ylva Mörk)
Politik & samhälle
Vår förmåga att gå på djupet sjunker
Deep Work – Hur du finner fokus och djupjobbar i en distraherande värld – strategier för kontroll, mindre stress och digital minimalism Cal Newport (övers. Niklas Darke)
Historia
Dagligt liv i antisemitismens och förintelsens skugga
Dagbok 1935–1944 Mihail Sebastian (övers. Inger Johansson)
Historia
Det judiska polen i förintelsens skugga
Resa i Polen Alfred Döblin (övers. Peter Handberg)
Konstarterna & medier
Hur Bachs musik har vandrat i tid och rum
Arvet efter Johann Sebastian Bach – En äventyrlig historia Erik Kjellberg
Konstarterna & medier
Mediernas historia är ingen raksträcka
Mediernas historia – Från big bang till big data Johan Jarlbrink, Patrik Lundell & Pelle Snickars
Historia
Det judiska polen i förintelsens skugga
Världens yttersta platser – Judiska spår Peter Handberg
Filosofi & psykologi
Vad det fiktiva våldet gör med oss
Jag gör med dig vad jag vill – Perspektiv på våld och våldsskildringar Torsten Pettersson (red.)
Filosofi & psykologi
Upplösning av gränsen mellan det privata och politiska befrämjar nyliberal individualism
Mellan jaget och världen – Feminism & etik under nyliberala villkor Evelina Johansson Wilén
Politik & samhälle
Sociala medier skakar om modevärldens hierarkier
Fashionabla varumärken och passionerade entreprenörer Karin Winroth
Historia
Syn på kvinnlig sexualitet spelade en central roll
Den liderliga häxan – Häxhammaren och de svenska häxprocesserna Åsa Bergenheim
Konstarterna & medier
Skattkammare för dem som älskar böcker
Biblioteket – Berättelsen om en brand, en stad och kärleken till böcker Susan Orlean (övers. Emeli André)
Politik & samhälle
Hellre appar och knappar än stål och betong
Sveriges nya miljardärer – Vinnare & förlorare i den nya ekonomin Jon Mauno Pettersson & Erik Wisterberg
Politik & samhälle
Vill vara både vetenskapsman och agitator
Och några antar jag är OK! – Varför nationalistiska vänstern är en återvändsgränd och nationalistiska högerns ärende inte är främlingsfientlighet Sandro Scocco