Respons 4/2020

Ideologi och akademisk frihet

Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns Genusdoktrinen är en av årets mest omdiskuterade böcker. Författarna hävdar att jämställdhetsintegreringen av universitet och högskolor vilar på genusvetenskaplig forskning som präglas av ensidiga teoretiska ansatser och avfärdar forskning som säger emot de egna övertygelserna. Recensenten Matilde Tiozzo menar att boken är viktig, men saknar en bredare analys av varför genusdoktrinen över huvud taget är möjlig i dag.

Johan Söderberg, Evelina Johansson Wilén och Vanja Carlsson ger ett annat perspektiv på ideologins betydelse i sin kartläggning av mediedebatten om jämställdhetsintegreringen och genusvetenskaperna. Både kritiker och försvarare utgår från ett naturvetenskapligt vetenskapsideal och ser värderingar och ideologi som ovetenskapliga. Men inom humaniora och samhällsvetenskap är värdeomdömet och samhällskritiken oskiljaktiga från forskargärningen.

Den amerikanska historikern Joan Wallach Scott är aktuell med en bok om akademisk frihet. I en intervju med henne dras paralleller mellan situationen i USA och Sverige. Wallach Scott ställer sig kritisk till dem som hävdar att ämnen som genus, ras och postkoloniala studier är ett hot mot den akademiska friheten, men säger också att även erfarenheter och idéer från ”subalterna” grupper måste analyseras kritiskt. Dagens kränkthetskultur ser hon som en följd av att universiteten har utvecklat en servicekultur enligt vilken kunden/studenten alltid har rätt.

I FOKUS

I Fokus | Genus och ideologi

Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen

En kartläggning av mediedebatten om jämställdhetsintegreringen och genusvetenskaperna visar ett tydligt mönster: Både kritiker och försvarare enas kring ett naturvetenskapligt vetenskapsideal och ser värderingar och ideologi som ovetenskapliga. Men i...

I Fokus | Genus och ideologi

Kritisk granskning av en ideologi som döljer sig bakom ideal om jämställdhet

Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns gedigna genomgång av genomslaget för socialkonstruktivismen inom det svenska utbildningsväsendet är inget man kan avfärda om man värnar den akademiska friheten. Den ideologi som de...

I Fokus | Genus och ideologi

Att se studenten som kund hotar den akademiska friheten

Den amerikanska historikern Joan Wallach Scott undersöker i sin senaste bok den akademiska friheten som ideal och pekar på det hon ser som de främsta hoten mot dess förverkligande, däribland...


ARTIKLAR

Krönika

Dumpa sommaren innan hon lämnar dig

En diktrad ur Edith Södergrans ”Höstens dagar” brukar återkomma till mig när sommaren är på väg att dra sitt sista rossliga halsbloss: ”Det är så skönt att somna utan önskan,...

Krönika

Ekonomisk elit och vänsteraktivism sitter i samma båt

Fenomenet cancel culture är den senaste amerikanska exporten till Europa. Aktivister, ofta med anknytning till universiteten, försöker hindra individer med andra åsikter att komma till tals eller beröva dem deras...

Essä

Den autofiktiva genrens jagfixering är i viss mening en chimär

Merparten av den litteratur som i dag presenteras och läses som autofiktion kan kanske bäst beskrivas som ”romaner nära det egna livet” och skulle lika gärna kunna läsas som traditionell...

Debatt

Normkritiken vill sortera bort allt avvikande och komplicerat

Normkritiken slog igenom i Sverige kring 2010 och dess frammarsch har ägt rum nästan utan debatt. Men bakom dess kritik av avgränsande normer döljer sig maktanspråk. Man kan bara förkasta...

Debatt

UG:s granskning av apatiska flyktingbarn var manipulativ

Efter viss tvekan tog Johan Åsard, journalist och tidigare chef för TV4:s Kalla fakta, på sig uppdraget att granska Gellert Tamas program ”Spelet om de apatiska barnen” som sändes i...

På plats

Christo är död – konstnären och monumenten

Konstnären Christo är död, och projektet att slå in Triumfbågen i tyg har skjutits till hösten 2021.


Recensioner

Filosofi & psykologi
Tillbakavisar envisa myter om intelligens
Smart – Vad vetenskapen säger om intelligens Maria Gunther
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Architecture as Propaganda in Twentieth-Century Totalitarian Regimes – History and Heritage Håkan Hökerberg (red.)
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Triumfbågen i Mogadishu – Om det kolonialt byggda Pernilla Ståhl
Filosofi & psykologi
Fokus på Arendts personliga relationer och etik
Arendt – Om kärlek och ondska Ann Heberlein
Konstarterna & medier
Wägner tog ställning för tysklands sak på 20-talet
Europa, ständigt detta Europa – Elin Wägners förlorade kärlek Per Wirtén
Filosofi & psykologi
Betraktar betraktandet av konst
Gudar och människor – Blicken genom historien Mary Beard (övers. Allan Klynne)
Filosofi & psykologi
Vad är kunskapshistoria och vad kan den bli?
Forms of Knowledge – Developing the History of Knowledge Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)
Konstarterna & medier
Krisen som produktivt normaltillstånd
Den ofärdiga vetenskapen – Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor Isak Hyltén-Cavallius
Naturvetenskap & teknik
En palett av förhistoria
Vi människor – Mänsklighetens ursprung och våra glömda förfäder Frank Westerman (övers. Joakim Sundström)
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland – Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 Anna Pavlenko & Per Enerud
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Revolution! – Svenska erfarenheter från Ryssland Alexander Husebye (red.)
Politik & samhälle
Blandformer av frivillighet och ofrivillighet är djupt mänskliga
Samtyckesdynamiker – Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan Lena Gunnarsson
Historia
Innanförskapets glädjeämnen i en mörk tid
Fröjdelekar – Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid Annika Sandén
Politik & samhälle
Vi vet ännu inte vilka metoder som kan vända utvecklingen
Att vända utvecklingen – Från utsatta områden till trygghet och delaktighet Manne Gerell, Per-Olof Hallin, Kim Nilvall & Stig Westerdahl (red.)
Historia
Finskt beroende av tyska insatser har hamnat i skymundan
Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin Henrik Meinander
Konstarterna & medier
Arkitektur och monument i maktens tjänst
Fyra kejserliga monument i Finland – Tillkomst, mottagande och bemötande Sofia Aittomaa
Konstarterna & medier
Emigranten lämnar och anländer aldrig helt
Livet som främling – Om emigrantens utanförskap hos Moberg, Kallifatides och Khemiri Björn Apelkvist
Politik & samhälle
Körverk av röster om ett massmord
Vi är Orlando – En amerikansk tragedi Johan Hilton
Politik & samhälle
En renegat från det pro-palestiska narrativet
Israel och hennes fiender Bengt G. Nilsson
Politik & samhälle
Politik som pragmatiskt hantverk
Politik på riktigt – Handbok för sociala ingenjörer Irene Wennemo