Respons 5/2020

Tungor som tyst(n)ar

Det klimat som präglar universitet har fått inslag som kan beskrivas som utrensningskampanjer – och problemen sträcker sig utanför akademin. Sten Widmalm skärskådar aktuella exempel som visar att samförståndet om värdet av dialog och rationell bevisföring håller på att luckras upp.

Torbjörn Elensky blir positivt överraskad av Douglas Murrays kontroversiella bok Kollektiv galenskap. Med grund i Murrays exempel och resonemang poängterar Elensky att båda sidor bidrar till en destruktiv debatt. Men det är aktivisternas intolerans, snarare än deras motståndares, som i dag förstör möjligheterna till konstruktiv samverkan.

I FOKUS

I Fokus | Det rationella samtalets kris

Rädsla och radikalisering urholkar det rationella samtalet

Vår tids akademiska och politiska klimat präglas av en drevmentalitet som kan ses som resultatet av en pakt mellan sociala medier-mobbar, hård ideologisk styrning genom skattefinanserade anslag och förskrämda forskare...

I Fokus | Det rationella samtalets kris

De som vill störta den rådande ordningen är ointresserade av konstruktiva möten

Den brittiske författaren och journalisten Douglas Murray hävdar i sin nya bok att samtidens tongivande aktivism präglas av olösliga paradoxer. Varför vill man tysta andra när man själv fått sin...


ARTIKLAR

Utblick

Reagans arv angrips från höger

Bilden av Ronald Reagan som en konservativ stålman har varit fast etablerad, men ifrågasätts i två nya böcker. Det är i hög grad på grund av arvet från Reagan som...

Essä

Fristående akademiskt nätverk som har haft stort inflytande

Nordiskt sommaruniversitet (NSU) firade i somras 70 år. Få från universitetet fristående akademiska nätverk har haft ett så stort inflytande på forskningens inriktning som NSU. Dess verksamhet kan sättas in...

Krönika

Mer vilja till makt än otrygghet bakom dagens aktivism

Jag har varit verksam i offentligheten i fyrtio år. Även om man inte ska idealisera debattklimatet som det var förut förefaller det mig aldrig ha varit så dåligt som i...

Krönika

Att kunna skriva och att kunna låta bli

Som anställd på ett universitet hör jag ofta lärare klaga över det bristfälliga skriftspråket bland dagens studenter. Att en uppsatsförfattare inte kan hantera vetenskapens centrala verktyg och förmedla sin kunskap...

Essä

Gustav III:s dagar har förlorat sitt skimmer

Den historiskt inriktade skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och det offentliga samtalet om historia. En period med ett särskilt konfliktfyllt eftermäle är det sena 1700-talet när Sverige stod...

Analys/Reportage

Trehavet – geopolitik eller infrastrukturprojekt?

När det europeiska samarbetet haltar, väcks drömmen om ett förmöget och självständigt Centraleuropa till liv igen. Tidigare kallade man sådana visioner för Intermarium, denna gång är drömmen döpt till Trehavet,...

Essä

På flykt från tillvarons bojor

Hur mycket av vår identitet är i själva verket en roll vi spelar i en tragikomisk vardagscharad med ett till synes oändligt antal akter? Denna fråga kan man begrunda när...

Analys/Reportage

Det maktfullkomliga nuet håller på att bli alltings mått

Det har blivit allt vanligare att man ensidigt applicerar vår tids moraliska värderingar på historien och vill rensa ut all historia som saknar förbindelser med vår tids moraliska värderingar. Men...

På plats

Santuario ­Madonna della Corona

I Spiazzi, bara 45 kilometer från Verona och mycket nära Gardasjön, ligger en av de mest lockande och avskilda kyrkobyggnader vi känner till.


Recensioner

Konstarterna & medier
En rapport från doftrevolutionens barrikader
Expedition parfym – Näsor, noter och nischdofter Jenny Lantz
Historia
För oss nära soldater i stridens inferno
Stridens verklighet – Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814 Lars Ericson Wolke
Politik & samhälle
Rädslan för ojämlikheter största hotet mot liberalismen
Liberalism – Frihet, jämlikhet, välstånd Deirdre N. McCloskey
Historia
Proletären som revolutionärt subjekt kom före arbetarklassen
”Må de herrskande klasserna darra” – Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851 John Björkman
Politik & samhälle
Medryckande snabbkurs i västerländsk idéhistoria
Jag anklagar...! – De intellektuellas historia Kim Salomon
Filosofi & psykologi
Går det åt skogen utan en tro på Gud?
Granskogsfolk – Hur naturen blev svenskarnas religion David Thurfjell
Konstarterna & medier
Litteraturhistoria med betoning på andlighet
Rysk litteratur i tusen år Per-Arne Bodin
Konstarterna & medier
En uppgörelse med vår tids offentliga estetik
Kriget mot skönheten – Ett reportage om förfulningen av Sverige Fredrik Kullberg
Filosofi & psykologi
Går det åt skogen utan en tro på Gud?
Gud: Jakten – Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet Joel Halldorf
Historia
Intellektuella i tider av omvälvning
München 1918 – När författare och drömmare tog makten Volker Weidermann
Politik & samhälle
Rysslands sökande efter nationell identitet
Putins nya Ryssland och det förflutnas skuggor Shaun Walker
Filosofi & psykologi
Schizofrenografi som skapar ordning i kaos
Samlade schizofrenier – Essäer Esmé Weijun Wang
Politik & samhälle
Socialterapeut för samtidens degenererade stadsutveckling
Den öppna staden – En etik för byggande och boende Richard Sennett
Filosofi & psykologi
Andlig assistans i konstnärlig kvinnokamp
Det ockulta sekelskiftet – Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid Per Faxneld
Historia
Fokus på de enskilda ödena under ockupationen
Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809 K-G Bergström
Konstarterna & medier
Anteckningar från ett akademiskt källarhål
Ett år av akademiskt skrivande – Erfarenheter och arbetstekniker för unga forskare David Larsson Heidenblad