Respons 6/2020

Hur dåligt mår vi egentligen?

Både sociologen Roland Paulsen och psykiatern Christian Rück ger i sina nya böcker en välunderbyggd samtidsdiagnos. Vi tycks må allt sämre och hälso- och sjukvården tycks oförmögen att lösa våra problem. Kanske gör diagnostiserandet av vår ångest och nedstämdhet bara saker och ting värre. Tänk om vi behöver lära oss att i högre grad acceptera lidande som en ofrånkomlig del av livet?

Kan den tekniska utvecklingen, som utvecklat en rad möjligheter att förstärka våra jag, råda bot på dessa problem? Sara Öhrvall ger i Ditt framtida jag en bra sammanfattning av vad som händer på denna tekniska front, men hennes optimism påminner om de förhoppningar som internet gav upphov till i sin barndom. Det man glömde var att människans natur förblir sig lik trots all teknikutveckling.

Vem vet, förstärker vi jaget artificiellt kanske vi också förstärker förmågan att oroa oss?

I FOKUS

I Fokus | Vi vantrivs i välfärden

Tekniken utvecklas men människan förblir sig lik

Sara Öhrvalls bok är oundgänglig läsning som sammanfattning av hur ny teknik kan förstärka det mänskliga jaget, men det saknas i mycket ett kritiskt perspektiv. Hennes beskrivning av framtidsutsikterna påminner...

I Fokus | Vi vantrivs i välfärden

När vi får det bättre blir vi missbrukare av dagdrömmar

Både Roland Paulsen och Christian Rück försöker i sina böcker besvara frågan varför vi tycks bli allt oroligare och olyckligare ju bättre vi får det. Sociologen Paulsens huvudtanke är att...


ARTIKLAR

Utblick

Storstaden förvaltar den kosmopolitiska traditionen bäst

Få filosofer har ägnat så mycket tid åt att ifrågasätta och nyansera det kosmopolitiska idealet som Martha C. Nussbaum. Hos de stoiska filosoferna hittar hon fröet till många av de...

Essä

Vi vantrivs i staden – De brustna sammanhangens landskap

Redan före pandemin var det uppenbart att staden var på väg in i en kris. Den hade blivit en stum projektion som återspeglade allt färre människors begär och önskningar om...

Debatt

Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning mellan olika religiösa uttryck? Göran Larsson & Simon Sorgenfrei svarar

Inte värst mycket utrymme i vår bok Religion (Liber, 2019) ägnas åt att diskutera relationen mellan religionsvetenskap och teologi, men det får mycket utrymme i idéhistorikern Klas Grinells kritiska text...

Krönika

Sörj, och organisera er!

Enligt en metod för psykodynamisk korttidsterapi (ISTDP) intensifieras en behandling när patienten hamnar i ett tillstånd av inre kris. Det som håller liv i det psykiska lidandet är olika försvar,...

Debatt

Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning mellan olika religiösa uttryck?

Göran Larsson och Simon Sorgenfrei förespråkar i sin bok Religion en metodologisk agnosticism, som innebär att forskare inte bör ha någon uppfattning huruvida religiösa uttryck är bra eller dåliga. Är...

Krönika

Livet ses som en åkomma som kräver behandling

Rubriken på detta nummers tema om vantrivseln i välfärden anspelar förstås på Sigmund Freuds klassiska verk Vi vantrivs i kulturen från 1930, i vilket han funderade över varför den moderna...

Intervju

”Ni måste inte ha samma värderingar som era föräldrar!”

Barn som växer upp i en hederskultur får sällan sina värderingar ifrågasatta av det omgivande samhället. Det menar debattören Omar Makram som reser runt i skolor i Sverige och pratar...

På plats

Doug Aitkens: Mirage Gstaad

En lockande hägring i de schweiziska alperna. Doug Aitkens spegelhus fångar din blick.


Recensioner

Historia
Pedagogisk pionjär och reformatör
Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare Anders Johnson
Politik & samhälle
Populistiska krav på lag och ordning utan vetenskaplig grund
Gangstervåld – Den nya brottsligheten Fredrik Kärrholm
Historia
Rättvis men rörig bild av kriget
Nordiska sjuårskriget1563–1570 Katarina Harrison Lindbergh
Historia
Klämda mellan antisemitism, kommunism och sionism
Socialism på jiddisch – Judiska Arbeter Bund i Sverige Håkan Blomqvist
Politik & samhälle
Välkommen granskning av forskningens villkor
Kris i forskningsfrågan. Eller: Vad fan får vi för pengarna? Hanne Kjöller
Politik & samhälle
Granskning av digitala krigshärdar
Det här är inte propaganda – Kriget om sanningen Peter Pomerantsev
Historia
En bitvis rent obehaglig bok
Boken som lurade världen – Om Aleksandr Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen Valerij Jesipov (red.)
Historia
Visar att det osmanska riket var intresserat av vad som hände i Europa
Vid världens ände – Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige Joachim Östlund
Filosofi & psykologi
Vad krävs för att en essä om litteratur i sig ska vara litteratur?
Längta hem, längta bort – En essä om litteratur på flykt Kristoffer Leandoer
Konstarterna & medier
Skrivande med skammen som drivkraft
Günter Grass – Författare och provokatör Sture Packalén
Historia
Nedslag i ett finskt 1900-tal
Kaleidoskopet – Studier i Finlands historia Henrik Meinander
Filosofi & psykologi
Självhjälpsbok med för stora vetenskapliga anspråk
Vem är du? – Den moderna forskningen om Big Five Petri Kajonius & Anna Dåderman
Politik & samhälle
Underskattar farlighet och spridning
Falsklarm om corona? Coronaviruspandemin 2020 – Fakta och analyser Sucharit Bhakdi & Karina Reiss (övers. Ulrika Junker Miranda)
Konstarterna & medier
När forskare skriver som poeter är det inte längre vetenskap
Köra och vända – Efterlämnade papper. I urval av Magnus Florin & Ulf Olsson August Strindberg