Respons 4/2021

I fokus: Gudomliga komedier

Ola Sigurdsons encyklopediska Gudomliga komedier – Humor, subjektivitet, transcendens vittnar om människans sköra balansgång mellan kaos och kontroll. Respons har låtit Stina Bäckström, docent i filosofi och lektor vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola läsa Sigurdsons trebandsverk.

 

I FOKUS

I Fokus | Gudomliga komedier

Vitsen med humor är att påminna om att människan är en tröskelvarelse

Ola Sigurdsons trebandsverk om humor bygger på ett gediget forskningsarbete och fyller verkligen ett tomrum. Författaren anlägger ett encyklopediskt idéhistoriskt perspektiv i syfte att ringa in vilket slags väsen människan...


ARTIKLAR

Essä

Biografier som visar det kvinnliga pionjärskapets förutsättningar

Fyra nya biografier synliggör gemensamma förutsättningar för kvinnligt pionjärskap: hög utbildning, gott självförtroende, enorm arbetskapacitet, utbrett kontaktnät och en förmåga att klara konflikter. Framställningarna fascinerar men den historiska biografin saknar...

Essä

Hoffmann placerade det kusliga mitt i den borgerliga vardagen

Att den tyske romantiske författaren E.T.A. Hoffmann är föremål för ett pånyttfött intresse framgår inte minst av de svenska småförlagens översättningar. Varför tycks Hoffmann tala till vår tid? Kanske beror...

Krönika

Röda linjer kommer att dras sparsamt

Det talas mycket om ”röda linjer” i dag, om gränser som inte får överträdas, principer som inte får tummas på, samtal som inte får föras, och värre, argument som inte...

Essä

Sommaren är tiden för det intresselösa läsandet

Det var en katastrof när Kay Glans bad honom att skriva en artikel om sin sommarläsning, hävdar Torbjörn Elensky, eftersom sommaren är den tid när även en professionell skribent ska...

Utblick

Myten om imperiets förträfflighet präglar storbritannien än i dag

I tre nya, varandra överlappande böcker görs en ny kartläggning av det brittiska imperiet och den historiska legend om det, som präglat också dagens Storbritannien. Det är en illusion att...

Debatt

Forskning kring urfolk vid Umeå universitet – Mångfald, tvärvetenskap och internationalisering

Sedan 1975 har det bedrivits utbildning och forskning i samiska språk och samisk kultur i olika institutionella konstellationer vid Umeå universitet. Lena Maria Nilsson och Krister Stoor, föreståndare för Várdduo,...

Klassikern

Metoder för att övervinna det mänskliga tänkandets svagheter

Den engelske filosofen och politikern Francis Bacons (1561–1626) verk Novum Organum är en nyckeltext för att förstå den vetenskapliga revolutionen. Här finns det som utmärker den moderna vetenskapens projekt, den...


Recensioner

Filosofi & psykologi
Människan skapade AI – men kunde inte se om den var god
Teknoteologi – AI och människans villkor Rikard Roitto & Susanne Wigorts Yngvesson (red.)
Politik & samhälle
Modig kritiker som slår åt alla håll
Modernitetens kritiska samvete – En samhällsvetenskap som gör nytta Olof Hallonsten
Filosofi & psykologi
Inte så onda som vi befarar, inte så goda som vi tror
I grunden god – En optimistisk historia om människans natur Rutger Bregman (övers. Joakim Sundström)
Politik & samhälle
Stora statliga tekniksatsningar kan återbetala sig med råge
Sikta mot stjärnorna – Hur uppdragsdriven innovation kan förändra kapitalismen Mariana Mazzucato (övers. Johan Wollin)
Konstarterna & medier
En bok inte helt lätt att ringa in
Konstringar – Vad gör samtidskonsten? Maria Lind
Historia
Avfärdar myten att 68:orna gått från vänster till höger
Den politiska generationen – Kontinuitet och förändring 1968–2018 Sven-Axel Månsson & Svante Lundberg
Filosofi & psykologi
Naivt idealistisk syn på fritt sanningssökande
Den tveksamme bekännaren och andra essäer Sharon Rider
Politik & samhälle
Svensk rasism i blixtbelysning
Adopterad – En bok om Sveriges sista rasdebatt Tobias Hübinette
Konstarterna & medier
För massiv för den allmänt intresserade, för ytlig för den som vill gå på djupet
Natur & Kulturs litteraturhistoria Carin Franzén & Håkan Möller (red.)
Konstarterna & medier
Allvarsam risktagare som älskade skönhet
Thielska Galleriet. Konsten – Huset – Tiden Patrik Steorn (red.)
Filosofi & psykologi
Verkligheten måste ha företräde
Tänkande maskiner – Den artificiella intelligensens genombrott Olle Häggström
Konstarterna & medier
Saknar lyhördhet inför internationell forskning
Från Strindberg till Storytel – Korskopplingar mellan ljud och litteratur Julia Pennlert & Lars Ilshammar (red.)
Politik & samhälle
Demokrati är en maktrelation som innebär folksuveränitet
Folk & vilja – Ett försvar av demokratin i vår tid Folke Tersman & Torbjörn Tännsjö
Politik & samhälle
Svensk rasism i blixtbelysning
Svensk rasism under efterkrigstiden – Rasdiskussioner och rasfrågor 1946–1977 Tobias Hübinette
Politik & samhälle
Kastar ljus över kulturkriget med hjälp av det förflutna
Anteckningar från kulturkriget Andreas Johansson Heinö
Historia
Rik empiri men analysen stannar på halva vägen
Den gröna vändningen – En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden David Larsson Heidenblad
Filosofi & psykologi
Är åldrandet en sjukdom för vilken det snart finns en bot?
Livslängd: Varför vi åldras – och varför vi inte måste göra det David Sinclair (övers. Daniel Helsing)