Respons 1/2022

I fokus: Land och stad

Just nu finns en stark drift att befästa klyftan mellan land och stad. Men få aktuella böcker på temat lyckas fördjupa förståelsen för just den klyftan. Den svenska landsbygden är så skiftande att nästan vad man än säger om den så är det sant någonstans och helt orimligt på andra håll. Och på landsbygden, liksom i staden, finns andra klyftor som är till större hjälp om vi vill förstå människors olika levnadsvillkor. Följ med kulturgeografen Erik Westholm på en litteraturbaserad safari på den svenska landsbygden.

Behandlade titlar

  • David Jonstad: Meningen med landet – Min väg till ett jordat liv, Ordfront förlag, 2021
  • Anders Möller: Konsten att flytta till landet, Volante, 2021
  • Edvard Hollertz: Tåget stannar inte här längre – En berättelse om Sverige utanför storstäderna, Timbro, 2021
  • Christian Daun: Draksådd – Om haverier och fiaskon när ”kommunen ska sättas på kartan”, Ordfront förlag, 2021
  • Anneli Rogeman: Mönstersamhället, Natur & Kultur, 2021

I FOKUS

I Fokus | Land och stad

Urbankolonial safari på den svenska landsbygden

Just nu finns en stark drift att befästa klyftan mellan land och stad. Men få aktuella böcker på temat lyckas fördjupa förståelsen för just den klyftan. Den svenska landsbygden är...


ARTIKLAR

Utblick

Den svarta oljan på den vita duken

Det ligger nära till hands att se ett släktskap mellan oljan, den energiråvara som moderniteten hade varit otänkbar utan, och filmmediet, modernitetens mest emblematiska representationssystem. Men det finns också direkta...

Klassikern

Borges motstod frestelsen att framstå som ett geni

Argentinaren Jorge Luis Borges imaginära universum tog form redan när han var trettio år. Det förfinades och fördjupades förvisso, men någon direkt utveckling är svår att skönja. Ofta har detta...

Krönika

Till metropolen anländer man när alla coola människor gått hem

Om jag skulle välja ett ledmotiv till ungdomens vandringsår får det bli popbandet Spacemen 3:s klassiker Big City (Everybody I Know Can Be Found Here) från 1991. Ännu i dag,...

Analys/Reportage

Pandemipromenad i Los Angeles konstscen

Det är ännu för tidigt att summera hur pandemin inverkat på konstscenen som helhet, men i Los Angeles ser Jenny Danielsson exempel på hur konstnärer, gallerier och utställare påverkats av...

Analys/Reportage

Vilken roll ska folkbiblioteken ha?

Med jämna mellanrum blossar biblioteksdebatten upp. I höstas återupplivades den av Ivar Arpi i Svenska Dagbladet (31/8 2021), som frågade sig vem som vinner på att folkbiblioteken alltmer börjar likna...

Essä

Japansk italienare lade grunden till det svenska spelundret

Populärkulturens förmåga att fascinera framgår med all önskvärd tydlighet i den visuellt genomarbetade boken Super Nintendo i Sverige. Författarna har behållit sin ungdomliga entusiasm och skrivit en bok som är...


Recensioner

Konstarterna & medier
En rad på varandra följande vandringar efter ledtrådar och tecken
Lyckans gåta – Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt Carl-Johan Malmberg
Filosofi & psykologi
Tankeväckande men spretigt om kontraktets historia
Det samhällsbärande kontraktet – Individuation och likriktning i den västerländska civilisationen Sacharias Votinius
Politik & samhälle
Sverige kritiseras för att ha varit delaktigt i ett karaktärsmord på Julian Assange
Fallet Julian Assange – En historia om förföljelse Nils Melzer (övers. Margareta Zetterström)
Historia
Otydlig gräns mellan människa och djur under järnåldern
Järnålderns djur – I verklighet och saga Kent Andersson
Konstarterna & medier
Rik exposé över stadens mentalitets­historia
Metropolis – Historien om mänsklighetens största triumf Ben Wilson (övers. Allan Klynne)
Historia
Den judiska kulturhistoriens egna analyser av kulturmöten
Judiska städer – En europeisk läsebok Anders Hammarlund
Politik & samhälle
Bildande och förvirrande om hoten mot demokratin
All makt åt folket – Om en bortglömd idé Ludvig Beckman
Konstarterna & medier
Medryckande guidebok till litteraturens Paris
Franska flanörer. Författarnas Paris – från Balzac till Modiano Lena Kåreland
Konstarterna & medier
Konstnär med andar som rådgivare
Mänskligheten kommer att förundras – Hilma af Klint. En biografi Julia Voss (övers. Aimée Delblanc)
Filosofi & psykologi
Inom filosofin i Norden blev 1968-revolutionen aldrig av
Kamrater, anti-auktoritära, människor – Den nordiska filosofins ”1968” Carl-Göran Heidegren
Historia
Offren för den svenska kolonialmakten i centrum
Svarta S:t Barthélemy – Människoöden i en svensk koloni 1785–1847 Fredrik Thomasson
Utbildning
En fruktsallad av jämförelser mellan äpplen och päron
Kunskap som känns – En lovsång till att lära sig något nytt Lars Strannegård
Filosofi & psykologi
En moralisk grammatik för att bättre leva i antropocen
Eudaimonia – Om det goda livet i klimatomställningens tid Klas Grinell
Politik & samhälle
Bildande och förvirrande om hoten mot demokratin
Därför demokrati – Om kunskapen och folkstyret Åsa Wikforss & Mårten Wikforss
Historia
Judiska krigsveteraner slogs med brittiska fascister
Vi krossar fascister – Historien om Grupp 43 Daniel Sonabend (övers. Bo Greider)
Historia
Samhällsförändrare som fick utstå spott och spe
Lust och nöd Karin & Nils Adamsson – Sexualupplysnngens pionjärer Gunnela Björk
Politik & samhälle
Perspektiv som främjar en normkritisk historieskrivning
Kvinnor, män och alla Andra – En svensk genushistoria Jens Rydström & David Tjeder
Historia
En total tro på dogmerna från Moskva
Stalin på Östermalm Martin Jonols