Respons 2/2022

En del menar att medvetandet är en illusion, andra framhåller att de subjektiva upplevelserna är det enda vi kan vara säkra på. En tolkning hävdar att medvetandet är immateriellt, en annan tvärtom att medvetande finns i olika grad hos all materia. Men samtliga dominerande teorier brottas med svåra problem. Utifrån aktuell litteratur ställer Helena Granström frågan om vetenskapen med sitt utpräglade utifrån-perspektiv har förutsättningar att ta sig an denna fråga som bara tycks möjlig att närma sig inifrån.

Behandlade titlar

  • Brian Greene, Till tidens slut – Medvetande, materia och mening i ett föränderligt universum (Until the End of Time – Mind, Matter, and Our Search for Meaning in an Evolving Universe), övers. Claes Bernes, Fri Tanke
  • Per Snaprud, Medvetandets återkomst – Om hjärnan, kroppen och universum, Natur & Kultur
  • Philip Goff, Galileos misstag – Till försvar av panpsykismen (Galileo’s Error – Foundations for a New Science of Consciousness), övers. Lisa Sjösten, Fri Tanke
  • Daniel C. Dennett, Från bakterier till Bach och tillbaka – Medvetandets evolution, (From Bacteria to Bach and Back – The Evolution of Minds), övers. Jim Jakobsson, Fri Tanke
  • Henrik Brändén, Själens biologi och vår fria vilja, Celanders förlag
  • Donald Hoffman, Dold verklighet – Om evolution, medvetande och perception, (The Case Against Reality – Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes), övers. Tom Sköld, Fri Tanke
  • Annaka Harris, Medvetandets mysterium – En guide till universums största gåta, (Conscious – A Brief Guide to the Fundamental Mystery of the Mind), övers. Tom Sköld, Fri Tanke
  • Pontus Wasling, Knaster – Medvetandets gåta och illusionen av ett jag, Volante
  • Joar Svanvik, Göran Johansson, Ingemar Ernberg, Göran Wendin & Tomas Lindblad, Kvantfysiken och livet – Våra innersta mekanismer och världarna omkring oss, Volante

I FOKUS

I Fokus | Medvetandets gåta

Kan den subjektiva upplevelsen någonsin fångas med vetande?

En del menar att medvetandet är en illusion, andra framhåller att de subjektiva upplevelserna är det enda vi kan vara säkra på. En tolkning hävdar att medvetandet är immateriellt, en...


ARTIKLAR

Debatt

Vem vill leva i och vem vill dö för Norden?

De ukrainska medborgarnas självförsvar väcker frågor om Sveriges eget medborgarskapande. Vad krävs för att en människa ska vilja dö för ett land? När jag läser om ukrainska medborgares försvarsvilja vandrar tankarna till...

Krönika

Är förmågan till konträr läsning på väg att gå förlorad?

I en av sina så kallade Fiktioner (1944) skriver Jorge Louis Borges om Tlön, en region i det okända landet Uqbar. Det är en märklig plats som endast existerar i obskyra...

Essä

Kanon och den estetiska erfarenhetens gåta

Hur det går till när konstnärskap inkluderas eller exkluderas i konsthistorien? Detta har fem svenska konstvetare undersökt i ett aktuellt forskningsprojekt. I samband med projektet har ett spår genom samlingen...

Debatt

Replik: Populärhistoriens legitimitet

Tyrannens tid är populärhistoria för en bred allmänhet och rör sig på en kommersiell marknad. Därför blir det missvisande när den beskylls för att inte vara baserad på omfattande arkivstudier....

Klassikern

Idéhistorisk ståupp-komedi med kritisk dubbelskruv

Tanken bakom Heinrich Heines bok Om religionens och filosofins historia i Tyskland, författad 1833–34, var att ge franska läsare en kortfattad ingång till tysk kultur i ett skede när den...

Utblick

Andra världskriget som en maktkamp mellan imperier

Två nyutkomna grandiosa synteser om andra världskriget kastar nytt ljus över förloppet. Richard Overy överger i sin mäktiga Blood and Ruins den etablerade synen på kriget som den kamp i...


Recensioner

Filosofi & psykologi
Anteckningarna är en experimentverkstad, inte ett systematiskt huvudverk
Samlade skrifter. Bd 9, Efterlämnade anteckningar (Nachgelassene Fragmente) Friedrich Nietzsche (övers. Jim Jakobsson)
Konstarterna & medier
Stolt över sitt yrkesliv, skoningslös mot sitt privata jag
Vem tror hon att hon är, Suzanne Osten? – En självbiografi i tre akter Suzanne Osten
Historia
Myten om den nordiska särarten
Die Welt des Nordens – Zwischen Ragnarök und Wohlfahrtsutopie: Eine kulturhistorische Dekonstruktion Bernd Henningsen
Konstarterna & medier
Enastående bok om kvinnligt skrivande på tröskeln till det förmoderna
Poeten Gaspara Stampa – En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik Johanna Vernqvist
Filosofi & psykologi
Nietzsche intog perspektiv som uteslöt varandra
I förnuftets skugga – Essäer om Nietzsches filosofi Hans Ruin
Konstarterna & medier
För framgångsrik för att få Nobelpriset
Mönster i grönt – Graham Greene och 1900-talslitteraturens villkor Oscar Jansson
Naturvetenskap & teknik
Smärtlindring som gav upphov till USA:s värsta hälsokris
Smärtans imperium – Berättelsen om familjen Sackler och opioidkrisen Patrick Radden Keefe (övers. Eva Johansson)
Naturvetenskap & teknik
Var det gåtfulla objektet spejare från främmande civilisationer?
Utomjordiskt – De första tecknen på intelligent liv Avi Loeb (övers. Jim Jakobsson)
Historia
Havets roll i historien stöts och blöts
Facing the Sea – Essays in Swedish Maritime Studies Simon Ekström & Leos Müller (red.)
Filosofi & psykologi
En resa som tar den rakaste vägen
Själens historia – En resa i vårt gåtfulla inre Ole Martin Høystad (övers. Ingrid Viktoria Kampås)
Historia
Hitlerkopia slutade som bygdeoriginal
En värmländsk Hitler – Birger Furugård och de första svenska nazisterna Anna-Lena Lodenius
Historia
Gripande skildring av överlevandets trauma
Förintelsens barn Margit Silberstein
Historia
Livet gick vidare men samvetet stod still
Vargatider – Livet i Tyskland efter Tredje rikets fall 1945–1955 Harald Jähner (övers. Svenja Hums)
Politik & samhälle
Förmår välfärden fortfarande leverera?
Välfärdsstat i förändring – Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet Mikael Nygård
Politik & samhälle
Folkmordets tre linjer i historien
Folkmord – Historien om ett brott mot mänskligheten Klas-Göran Karlsson
Politik & samhälle
Vad Europas vänster kan lära av fransk historia
Fransk klasskamp och demokratins framtid Halil Karaveli
Politik & samhälle
Vad Europas vänster kan lära av fransk historia
Älskar ni mig? – Om Léon Blum Olle Svenning
Historia
Årtal som titthål in i historien
År – Historiker berättar Anna Götlind & Magnus Linnarsson (red.)
Politik & samhälle
Svenska modellens uppgång och kris
Klass, allianser och välfärdsstat – Analys och teori i arbete 1967–2021 Göran Therborn