Tidskrift för recension och diskussion av sakprosa

Respons är en politiskt oberoende tidskrift som verkar för en fördjupad kunskapsförmedling genom en omfattande recensionsverksamhet och kritisk essäistik om sakprosa. I tidskriften granskar sakkunniga skribenter den svenska bokutgivningen inom humaniora och samhällsvetenskap. I en tid när akademiker främst publicerar sig på engelska i specialtidskrifter bidrar Respons till att värna svenskan som ett språk för kvalificerad kunskapsförmedling och till att överbrygga klyftan mellan universitet och det omgivande samhället.

Tidskriften grundades 2012 av Kay Glans, Alf W. Johansson och Lars Grahn. Allt material på vår digitala plattform är fritt tillgängligt för alla läsare. Den tryckta tidskriften som sammanfattar bokårets viktigaste utgivning utkommer med två dubbelnummer per år, stöd Respons genom att teckna en prenumeration.

Redaktionen

Urban Lundberg

Chefredaktör och ansvarig utgivare
urban.lundberg@tidskriftenrespons.se

Jenni Sandström

Redaktionschef (föräldraledig)
jenni.sandstrom@tidskriftenrespons.se

Johannes Heuman

Redaktör
johannes.heuman@tidskriftenrespons.se

Alexandra Borg

Redaktör
alexandra.borg@tidskriftenrespons.se

Lovisa Florin Holmsten

Vikarierande redaktionssekreterare
lovisa.florin.holmsten@tidskriftenrespons.se

Redaktionsråd

Lovisa Brännstedt
Fil. dr i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet samt verksamhetsledare för Humtank

Carin Franzén
Professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet

Martin Gustafsson
Professor i filosofi vid Åbo Akademi

Jenni Hjohlman
Fil. dr i antikens kultur och samhällsliv, akademisekreterare och publikationsansvarig vid Kungl. Vitterhetsakademien

Stefan Nygård
Docent i historia vid Centrum för Nordenstudier, CENS, Helsingfors universitet

Agneta Rahikainen
Fil. dr i litteraturvetenskap, verksam vid Svenska litteratursällskapet i Finland

Ola Sigurdson
Professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet

Emma Stenström
Docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Sten Widmalm
Professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet

Johan Östling
Professor i historia vid Lunds universitet

Våra finansiärer

  • Kungl. Vitterhetsakademien
  • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond
  • Vetenskapsrådet
  • Kungl. Patriotiska Sällskapet
  • Åke Wibergs Stiftelse
  • Torsten Söderbergs Stiftelse
  • Magnus Bergvalls Stiftelse

Svenska Akademien har gett ett generöst bidrag till arbetet med att formge Respons nya digitala plattform.

Lars Salviusföreningen finansierar den pågående artikelserien Konstfärdigheter, i vilken skribenter från olika akademiska discipliner behandlar tendenser i det aktuella konstlivet.