Organisations­prenumeration

I Respons granskar Sveriges främsta forskare den senaste svenska fackbokslitteraturen. Genom sina analyser ger de en unik inblick i aktuella forskningstrender inom områden som politik, ekonomi, filosofi, konst och kultur. Tidskriften utkommer med två dubbelnummer per år (juni och december). Prenumerationen startar med nästkommande nummer och förnyas årsvis.

Helår (2 dubbelnummer á 10 exemplar): 7 000 kr

Fakturaadress

Leveransadress

Betalningsmetod