Teckna stöd­prenumeration

Genom att teckna en stödprenumeration för er organisation bidrar ni till att upprätthålla en levande och sakligt grundad debatt om samhälle och kultur på svenska. Respons utkommer med två dubbelnummer per år (juni och december) med recensioner, intervjuer, essäer och utblickar om internationella trender och böcker. Prenumerationen startar med nästkommande nummer och förnyas årsvis.

Helår (2 dubbelnummer á 10 exemplar): 15 000 kr

Fakturaadress

Leveransadress

Betalningsmetod