Filosofi & psykologi

Filosofi & psykologi
Billigt vin i dyra läglar smakar utmärkt
Hoppets anatomi – Om förväntanseffekter och placebo Karin Jensen
Filosofi & psykologi
Vänstern har bidragit till populismens frammarsch
Kritik av underdog-metafysiken Johan Söderberg
Filosofi & psykologi
Antropologin är död – länge leve antropologin!
Den övre luftens gudar – Hur en grupp nytänkande antropologer förändrade vår syn på ras och kön Charles King (övers. Henrik Gundenäs)
Filosofi & psykologi
En Voltaire värdig vår tid
Krossa den skändliga! – En biografi om Voltaire Stellan Ottosson
Filosofi & psykologi
Kroppen är pudelns kärna
Inpå bara kroppen – En bok om frihet (övers. Helena Hansson) Olivia Laing
Filosofi & psykologi
Flyhänt exposé över planetens tungomål
På vandring i språkens fotspår Sverker Johansson
Filosofi & psykologi
Kroppen är pudelns kärna
Jag är himmel och hav – En filosofisk undersökning av graviditet, liv och jagets gränser Jonna Bornemark
Filosofi & psykologi
Filosofihistoria med evolutionsteori som krydda
Apan & filosofen – Evolutionära svar på filosofiska frågor Farshid Jalalvand
Filosofi & psykologi
En resa som tar den rakaste vägen
Själens historia – En resa i vårt gåtfulla inre Ole Martin Høystad (övers. Ingrid Viktoria Kampås)
Filosofi & psykologi
Nietzsche intog perspektiv som uteslöt varandra
I förnuftets skugga – Essäer om Nietzsches filosofi Hans Ruin
Filosofi & psykologi
Anteckningarna är en experimentverkstad, inte ett systematiskt huvudverk
Samlade skrifter. Bd 9, Efterlämnade anteckningar (Nachgelassene Fragmente) Friedrich Nietzsche (övers. Jim Jakobsson)
Filosofi & psykologi
En moralisk grammatik för att bättre leva i antropocen
Eudaimonia – Om det goda livet i klimatomställningens tid Klas Grinell
Filosofi & psykologi
Inom filosofin i Norden blev 1968-revolutionen aldrig av
Kamrater, anti-auktoritära, människor – Den nordiska filosofins ”1968” Carl-Göran Heidegren
Filosofi & psykologi
Tankeväckande men spretigt om kontraktets historia
Det samhällsbärande kontraktet – Individuation och likriktning i den västerländska civilisationen Sacharias Votinius
Filosofi & psykologi
Psykoanalysen – en naturalistisk teori om psyket eller en filosofi?
Psykoanalysens filosofi – En essä om psyke, vetenskap & klinisk praktik Johan Eriksson
Filosofi & psykologi
Fascinerande brottning med Freuds svårtolkade dödsdrift
Freud och dödsdriften Tobias Wessely & Pablo Lerner (red.)
Filosofi & psykologi
Känslornas frigörelse banade väg för nyliberalismen
Övningar i frihet – Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige Linnea Tillema
Filosofi & psykologi
Sjukdom som band samman sex och död
Smittans rike – Syfilis i konst, kultur och kropp Agneta Rahikainen
Filosofi & psykologi
Subjektiva bedömningar överskattade
Brus – Det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det Daniel Kahneman, Olivier Sibony & Cass R. Sunstein (övers. Pär Svensson)
Filosofi & psykologi
Feministisk teori och den vardagliga förståelsen av kön
Vad är en kvinna? – Språk, materialitet, situation Evelina Johansson Wilén & Johanna Sjöstedt (red.)
Filosofi & psykologi
Första kvinnan som kallade sig författare?
Laura Cereta och den lärda kvinnans uppkomst Anders Bergman
Filosofi & psykologi
Är åldrandet en sjukdom för vilken det snart finns en bot?
Livslängd: Varför vi åldras – och varför vi inte måste göra det David Sinclair (övers. Daniel Helsing)
Filosofi & psykologi
Verkligheten måste ha företräde
Tänkande maskiner – Den artificiella intelligensens genombrott Olle Häggström
Filosofi & psykologi
Naivt idealistisk syn på fritt sanningssökande
Den tveksamme bekännaren och andra essäer Sharon Rider
Filosofi & psykologi
Inte så onda som vi befarar, inte så goda som vi tror
I grunden god – En optimistisk historia om människans natur Rutger Bregman (övers. Joakim Sundström)
Filosofi & psykologi
Människan skapade AI – men kunde inte se om den var god
Teknoteologi – AI och människans villkor Rikard Roitto & Susanne Wigorts Yngvesson (red.)
Filosofi & psykologi
För Arendt var friheten viktigare än jämlikheten
Om revolutionen Hannah Arendt (övers. Henrik Gundenäs)
Filosofi & psykologi
Tvivlet är nödvändigt för den sanna tron
Dialoger om naturlig religion David Hume (övers. Jan Landgren)
Filosofi & psykologi
När tillvaron störtar samman mot självet
Falsk spegel – Reflektioner om självbedrägeri i en modern tid Jia Tolentino (övers. Hillevi Jonsson)
Filosofi & psykologi
Enastående uppslagsrik utforskning
Sexualitetens historia. Band IV – Köttets bekännelser (övers. Jim Jakobsson) Michel Foucault
Filosofi & psykologi
Ska läkare bota tillvarons allmänna jävlighet?
Hur vill du dö? – Om makten över livets slut P C Jersild