Filosofi & psykologi

Filosofi & psykologi
Psykoanalysen – en naturalistisk teori om psyket eller en filosofi?
Psykoanalysens filosofi – En essä om psyke, vetenskap & klinisk praktik Johan Eriksson
Filosofi & psykologi
Fascinerande brottning med Freuds svårtolkade dödsdrift
Freud och dödsdriften Tobias Wessely & Pablo Lerner (red.)
Filosofi & psykologi
Känslornas frigörelse banade väg för nyliberalismen
Övningar i frihet – Pedagogiseringen av känslolivet och mellanmänskliga relationer i 1970-talets Sverige Linnea Tillema
Filosofi & psykologi
Sjukdom som band samman sex och död
Smittans rike – Syfilis i konst, kultur och kropp Agneta Rahikainen
Filosofi & psykologi
Subjektiva bedömningar överskattade
Brus – Det osynliga felet som stör våra bedömningar – och vad du kan göra åt det Daniel Kahneman, Olivier Sibony & Cass R. Sunstein (övers. Pär Svensson)
Filosofi & psykologi
Feministisk teori och den vardagliga förståelsen av kön
Vad är en kvinna? – Språk, materialitet, situation Evelina Johansson Wilén & Johanna Sjöstedt (red.)
Filosofi & psykologi
Första kvinnan som kallade sig författare?
Laura Cereta och den lärda kvinnans uppkomst Anders Bergman
Filosofi & psykologi
Är åldrandet en sjukdom för vilken det snart finns en bot?
Livslängd: Varför vi åldras – och varför vi inte måste göra det David Sinclair (övers. Daniel Helsing)
Filosofi & psykologi
Verkligheten måste ha företräde
Tänkande maskiner – Den artificiella intelligensens genombrott Olle Häggström
Filosofi & psykologi
Naivt idealistisk syn på fritt sanningssökande
Den tveksamme bekännaren och andra essäer Sharon Rider
Filosofi & psykologi
Inte så onda som vi befarar, inte så goda som vi tror
I grunden god – En optimistisk historia om människans natur Rutger Bregman (övers. Joakim Sundström)
Filosofi & psykologi
Människan skapade AI – men kunde inte se om den var god
Teknoteologi – AI och människans villkor Rikard Roitto & Susanne Wigorts Yngvesson (red.)
Filosofi & psykologi
För Arendt var friheten viktigare än jämlikheten
Om revolutionen Hannah Arendt (övers. Henrik Gundenäs)
Filosofi & psykologi
Tvivlet är nödvändigt för den sanna tron
Dialoger om naturlig religion David Hume (övers. Jan Landgren)
Filosofi & psykologi
När tillvaron störtar samman mot självet
Falsk spegel – Reflektioner om självbedrägeri i en modern tid Jia Tolentino (övers. Hillevi Jonsson)
Filosofi & psykologi
Enastående uppslagsrik utforskning
Sexualitetens historia. Band IV – Köttets bekännelser (övers. Jim Jakobsson) Michel Foucault
Filosofi & psykologi
Ska läkare bota tillvarons allmänna jävlighet?
Hur vill du dö? – Om makten över livets slut P C Jersild
Filosofi & psykologi
Tjuvnypen fördelas olika mellan tänkarna
Från Platon till demokratins kris Sven-Eric Liedman
Filosofi & psykologi
Konsten att förhålla sig till icke-vetandets horisonter
Horisonten finns alltid kvar – Om det bortglömda omdömet Jonna Bornemark
Filosofi & psykologi
Mer framgångsrik kritik av kapitalismen än av religionen
Vårt enda liv – Sekulär tro och andlig frihet (övers. Andreas Vesterlund) Martin Hägglund
Filosofi & psykologi
Drömmen om att förstå det omedvetna
Sekelskiftet 1900 – August Strindberg och Sigmund Freud Per Magnus Johansson
Filosofi & psykologi
Läsning lindrar livets lidande
Biblioterapi – Hälsofrämjande läsning i teori och praktik Cecilia Pettersson
Filosofi & psykologi
I mörkrets frånvaro famlar biologin efter sin rytm
Mörkermanifestet – Om artificiellt ljus och hotet mot en uråldrig rytm
Filosofi & psykologi
Självhjälpsbok med för stora vetenskapliga anspråk
Vem är du? – Den moderna forskningen om Big Five Petri Kajonius & Anna Dåderman
Filosofi & psykologi
Vad krävs för att en essä om litteratur i sig ska vara litteratur?
Längta hem, längta bort – En essä om litteratur på flykt Kristoffer Leandoer
Filosofi & psykologi
Andlig assistans i konstnärlig kvinnokamp
Det ockulta sekelskiftet – Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid Per Faxneld
Filosofi & psykologi
Schizofrenografi som skapar ordning i kaos
Samlade schizofrenier – Essäer Esmé Weijun Wang
Filosofi & psykologi
Går det åt skogen utan en tro på Gud?
Gud: Jakten – Existentiell svindel i det tjugoförsta århundradet Joel Halldorf
Filosofi & psykologi
Går det åt skogen utan en tro på Gud?
Granskogsfolk – Hur naturen blev svenskarnas religion David Thurfjell
Filosofi & psykologi
Vad är kunskapshistoria och vad kan den bli?
Forms of Knowledge – Developing the History of Knowledge Johan Östling, David Larsson Heidenblad & Anna Nilsson Hammar (red.)
Filosofi & psykologi
Betraktar betraktandet av konst
Gudar och människor – Blicken genom historien Mary Beard (övers. Allan Klynne)
Filosofi & psykologi
Fokus på Arendts personliga relationer och etik
Arendt – Om kärlek och ondska Ann Heberlein