Historia

Historia
Dags att avförtrolla den svenska modellen?
Världens jämlikaste land? Erik Bengtsson
Historia
Fordonens utveckling påverkar synen på landskapet
Åkdon, blick och landskap – Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne Henrik Ranby
Historia
Fortfarande oklart varför Malin Matsdotter dömdes hårdast
Häxmodern – Berättelsen om Malin Matsdotter (övers. Ann-Christine Relander) Marko Lamberg
Historia
Typer skapar ordning, typ
Historiska typer Peter Josephson & Leif Runefelt (red.)
Historia
Språkets politisering i det moderna Tyskland
Den beväpnade freden – Språk och politik i det delade Tyskland Charlotta Seiler Brylla
Historia
Omsorgsfull dokumentation av en fasanfull sommar
Brända hemman – Roslagen. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719 Gunnar Lind
Historia
Polsk militär skeptisk till Sverige som allierad
Med polska ögon – Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939 Piotr Wawrzeniuk
Historia
Nedslag i ett finskt 1900-tal
Kaleidoskopet – Studier i Finlands historia Henrik Meinander
Historia
Visar att det osmanska riket var intresserat av vad som hände i Europa
Vid världens ände – Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige Joachim Östlund
Historia
En bitvis rent obehaglig bok
Boken som lurade världen – Om Aleksandr Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen Valerij Jesipov (red.)
Historia
Klämda mellan antisemitism, kommunism och sionism
Socialism på jiddisch – Judiska Arbeter Bund i Sverige Håkan Blomqvist
Historia
Rättvis men rörig bild av kriget
Nordiska sjuårskriget1563–1570 Katarina Harrison Lindbergh
Historia
Pedagogisk pionjär och reformatör
Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare Anders Johnson
Historia
Fokus på de enskilda ödena under ockupationen
Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809 K-G Bergström
Historia
Intellektuella i tider av omvälvning
München 1918 – När författare och drömmare tog makten Volker Weidermann
Historia
Proletären som revolutionärt subjekt kom före arbetarklassen
”Må de herrskande klasserna darra” – Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851 John Björkman
Historia
För oss nära soldater i stridens inferno
Stridens verklighet – Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814 Lars Ericson Wolke
Historia
Finskt beroende av tyska insatser har hamnat i skymundan
Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin Henrik Meinander
Historia
Innanförskapets glädjeämnen i en mörk tid
Fröjdelekar – Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid Annika Sandén
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Revolution! – Svenska erfarenheter från Ryssland Alexander Husebye (red.)
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland – Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 Anna Pavlenko & Per Enerud
Historia
Nya perspektiv på det svenska kommunistpartiets historia
Naftasyndikat – Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige Fredrik Malm
Historia
Bestickande men långtifrån invändningsfri hypotes
Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion Wilhelm Agrell
Historia
Övergångar som visar inre kontinuitet
Renegater – Nils Flyg och Sven Olov Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism Johan Stenfeldt
Historia
Syn på kvinnlig sexualitet spelade en central roll
Den liderliga häxan – Häxhammaren och de svenska häxprocesserna Åsa Bergenheim
Historia
Det judiska polen i förintelsens skugga
Världens yttersta platser – Judiska spår Peter Handberg
Historia
Det judiska polen i förintelsens skugga
Resa i Polen Alfred Döblin (övers. Peter Handberg)
Historia
Dagligt liv i antisemitismens och förintelsens skugga
Dagbok 1935–1944 Mihail Sebastian (övers. Inger Johansson)
Historia
Spänning på bekostnad av historia
Flykten genom Berlin – Svenskarna i Stasis arkiv Karin Westin Tikkanen
Historia
Nazityskland ville påverka Sverige genom kulturen
Krossade illusioner – fallet Hermann Kappner och nazistisk infiltration i Sverige 1933–45 Birgitta Almgren
Historia
Väldokumenterad och gripande skildring av hungersnöden i Ukraina
Röd hungersnöd – Stalins krig mot Ukraina Anne Applebaum (övers. Manne Svensson)
Historia
Nakna spår av liv som aldrig bett om att bli skildrade
Smaken av arkivet Arlette Farge (övers. Tommy Andersson)