Historia

Historia
Rik empiri men analysen stannar på halva vägen
Den gröna vändningen – En ny kunskapshistoria om miljöfrågornas genombrott under efterkrigstiden David Larsson Heidenblad
Historia
Avfärdar myten att 68:orna gått från vänster till höger
Den politiska generationen – Kontinuitet och förändring 1968–2018 Sven-Axel Månsson & Svante Lundberg
Historia
När statens viltförvaltning mötte den norrländska lokalbefolkningen
Vilt, jakt och människor i Norrlands skogar 1870–1900-tal Kjell Danell
Historia
Inget nytt om Sverige under andra världskriget
Landet utanför – Sverige och kriget 1940–1942 Henrik Berggren
Historia
Varför blev kunskapen om Förintelsen inte offentlig?
Främlingar på tåg – Sverige och förintelsen Klas Åmark
Historia
Har alltför mycket att säga om nazismen
Nazismens idévärld Carl Müller Frøland (övers. Lars Ahlström)
Historia
Boomers under historieämnets boom
Forskarliv – Självporträtt av samtida svenska historiker Ann-Katrin Hatje & Gunnar Artéus (red.)
Historia
Dags att avförtrolla den svenska modellen?
Världens jämlikaste land? Erik Bengtsson
Historia
Fordonens utveckling påverkar synen på landskapet
Åkdon, blick och landskap – Om relationer mellan kommunikationer, kulturmiljö och landskapssyn med huvudexempel från Kullahalvön, Skåne Henrik Ranby
Historia
Begreppet vuxen har en snårig historia
Människans metamorfos – Ålder och den mognande kroppens politik, 1580–1850 Maja Bondestam
Historia
Excentriska snillen i tsarernas Ryssland
Immanuel Nobel & Söner – Svenska snillen i tsarernas Ryssland Bengt Jangfeldt
Historia
Fortfarande oklart varför Malin Matsdotter dömdes hårdast
Häxmodern – Berättelsen om Malin Matsdotter (övers. Ann-Christine Relander) Marko Lamberg
Historia
Typer skapar ordning, typ
Historiska typer Peter Josephson & Leif Runefelt (red.)
Historia
Språkets politisering i det moderna Tyskland
Den beväpnade freden – Språk och politik i det delade Tyskland Charlotta Seiler Brylla
Historia
Omsorgsfull dokumentation av en fasanfull sommar
Brända hemman – Roslagen. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719 Gunnar Lind
Historia
Polsk militär skeptisk till Sverige som allierad
Med polska ögon – Försvarsförmåga och hotbilder kring Östersjön i polsk militärrapportering 1919–1939 Piotr Wawrzeniuk
Historia
Nedslag i ett finskt 1900-tal
Kaleidoskopet – Studier i Finlands historia Henrik Meinander
Historia
Visar att det osmanska riket var intresserat av vad som hände i Europa
Vid världens ände – Sultanens sändebud och hans berättelse om 1700-talets Sverige Joachim Östlund
Historia
En bitvis rent obehaglig bok
Boken som lurade världen – Om Aleksandr Solzjenitsyns GULAG-arkipelagen Valerij Jesipov (red.)
Historia
Klämda mellan antisemitism, kommunism och sionism
Socialism på jiddisch – Judiska Arbeter Bund i Sverige Håkan Blomqvist
Historia
Rättvis men rörig bild av kriget
Nordiska sjuårskriget1563–1570 Katarina Harrison Lindbergh
Historia
Pedagogisk pionjär och reformatör
Anna Whitlock – Reformpedagog och rösträttsledare Anders Johnson
Historia
Fokus på de enskilda ödena under ockupationen
Nöd och död – Den ryska ockupationen i norr 1809 K-G Bergström
Historia
Intellektuella i tider av omvälvning
München 1918 – När författare och drömmare tog makten Volker Weidermann
Historia
Proletären som revolutionärt subjekt kom före arbetarklassen
”Må de herrskande klasserna darra” – Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848–1851 John Björkman
Historia
För oss nära soldater i stridens inferno
Stridens verklighet – Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814 Lars Ericson Wolke
Historia
Finskt beroende av tyska insatser har hamnat i skymundan
Finland 1944 – Mellan Hitler och Stalin Henrik Meinander
Historia
Innanförskapets glädjeämnen i en mörk tid
Fröjdelekar – Lust, liv och nöjen under svensk stormaktstid Annika Sandén
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Revolution! – Svenska erfarenheter från Ryssland Alexander Husebye (red.)
Historia
Samtida vittnen förstod inte vad som höll på att hända i Ryssland 1917
Ett fruktansvärdt skräckvälde råder i Ryssland – Ryska revolutionen i svensk diplomatisk rapportering 1917–1919 Anna Pavlenko & Per Enerud
Historia
Nya perspektiv på det svenska kommunistpartiets historia
Naftasyndikat – Berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige Fredrik Malm
Historia
Bestickande men långtifrån invändningsfri hypotes
Stig Wennerström – Myten om en svensk storspion Wilhelm Agrell