Politik & samhälle

Politik & samhälle
Hur ska staten hantera religiös mångfald?
A Risk or a Resource? – A Study of the Swedish State’s Shifting Perception and Handling of Minority Religious Communities between 1952–2019 Linnea Lundgren
Politik & samhälle
Oviljan att tala om nationen har bidragit till ojämlikheten
Nationalstaten – En essä om liberal nationalism och Sveriges framtid Björn Östbring
Politik & samhälle
Ideologi och intresse bakom privatiseringen av Arbetsförmedlingen
Spelet om Arbetsförmedlingen – Sanningen om raseringen av Sveriges mest kritiserade myndighet Johan Berg
Politik & samhälle
Vad vilja den radikala konservatismen?
Radikaliserad konservatism Natascha Strobl (övers. Hillevi Jonsson)
Politik & samhälle
Vild spekulation kontra stram saklighet
Statsministermordet / Koryféerna – En konspirationsroman
Politik & samhälle
Vi måste tala om individens ansvar i klimatomställningen
Ditt ansvar för klimatet – En moralfilosofisk essä Anders Hansson
Politik & samhälle
Islamismen påverkad av idéer från Europa
The Antisemitic Origins of Islamist Violence – A Study of the Muslim Brotherhood and the Islamic State Evin Ismail
Politik & samhälle
Högaktuellt men substanslöst om grindsamhällen
Grindstaden – Från portvakter till Gated communities Kolbjörn Guwallius
Politik & samhälle
Folkhemmets krig mot rusets extas
Vi ger oss aldrig – Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket Johan Wicklén
Politik & samhälle
Identitetspolitikens hot mot yttrandefriheten
Inget är heligt – Sverige och debatten om yttrandefriheten Sakine Madon
Politik & samhälle
Ett imperium som bygger på förtryck av andra folk
Volga och inre Ryssland – En resa i tid och rum Lena Jonson
Politik & samhälle
Priset för att ifrågasätta postkolonialism
Hela havet stormar – Fallstudie inifrån en myndighet Sara Kristoffersson
Politik & samhälle
Extas på villovägar
Extas i folkhemmet – Sveriges psykedeliska historia Leonidas Aretakis
Politik & samhälle
Stekta sparvar har flugit in i miljardärers munnar
Girig-Sverige – Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika Andreas Cervenka
Politik & samhälle
Svenska modellens uppgång och kris
Klass, allianser och välfärdsstat – Analys och teori i arbete 1967–2021 Göran Therborn
Politik & samhälle
Vad Europas vänster kan lära av fransk historia
Älskar ni mig? – Om Léon Blum Olle Svenning
Politik & samhälle
Vad Europas vänster kan lära av fransk historia
Fransk klasskamp och demokratins framtid Halil Karaveli
Politik & samhälle
Folkmordets tre linjer i historien
Folkmord – Historien om ett brott mot mänskligheten Klas-Göran Karlsson
Politik & samhälle
Förmår välfärden fortfarande leverera?
Välfärdsstat i förändring – Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet Mikael Nygård
Politik & samhälle
Perspektiv som främjar en normkritisk historieskrivning
Kvinnor, män och alla Andra – En svensk genushistoria Jens Rydström & David Tjeder
Politik & samhälle
Bildande och förvirrande om hoten mot demokratin
Därför demokrati – Om kunskapen och folkstyret Åsa Wikforss & Mårten Wikforss
Politik & samhälle
Bildande och förvirrande om hoten mot demokratin
All makt åt folket – Om en bortglömd idé Ludvig Beckman
Politik & samhälle
Sverige kritiseras för att ha varit delaktigt i ett karaktärsmord på Julian Assange
Fallet Julian Assange – En historia om förföljelse Nils Melzer (övers. Margareta Zetterström)
Politik & samhälle
Vill förtvivlat gärna vara konträr
Inställd apokalyps – Därför skadar miljöalarmismen oss alla Michael Shellenberger (övers. Ulrika Junker Miranda)
Politik & samhälle
Gör det till synes ofattbara begripligt
Sekten – Ett reportage om Knutby Filadelfia Anna Lindman
Politik & samhälle
Sjunger etablerade institutioners lov
En värld nu – Globaliseringens etik Peter Singer (övers. Jim Jakobsson)
Politik & samhälle
När tekniken kolliderar med samhällets tröghet
Amazon – Bakom framgången Julia Lindblom
Politik & samhälle
Det finns bara en kapitalism och Norberg fortsätter att vilja vara dess profet
Det kapitalistiska manifestet – Till den fria marknadens försvar i en allt mer ojämlik, kinesisk och uppvärmd värld Johan Norberg
Politik & samhälle
I stället för pluralism kan vi få balkanisering
Det är identitetspolitikens fel! – Makt, mobilisering och mångfald Ulf Bjereld & Marie Demker
Politik & samhälle
Såg mer till samhällets väl än till missbrukarens
Nils Bejerot och den svenska narkotikapolitiken Björn Johnson
Politik & samhälle
Vilket är värdet av att intellektuellt gå på grund?
Värdet av värdegrunder Mats Alvesson, Andreas Jansson & Martin Blom
Politik & samhälle
Skjuter bredvid målet om lagliga vapens roll vid skjutningar
Vapensmederna – Männen som beväpnar Sveriges kriminella Jani Pirttisalo Sallinen & Mathias Ståhle
Politik & samhälle
Kastar ljus över kulturkriget med hjälp av det förflutna
Anteckningar från kulturkriget Andreas Johansson Heinö
Politik & samhälle
Svensk rasism i blixtbelysning
Svensk rasism under efterkrigstiden – Rasdiskussioner och rasfrågor 1946–1977 Tobias Hübinette
Politik & samhälle
Demokrati är en maktrelation som innebär folksuveränitet
Folk & vilja – Ett försvar av demokratin i vår tid Folke Tersman & Torbjörn Tännsjö