Utbildning

Utbildning
Universitetsdebatt präglas ofta av kulturkrigsretorik
Befria universiteten! – Om akademisk frihet och statlig styrning Erik Ringmar
Utbildning
I dagens skola går elevers välmående före inlärning och arbetsmoral
Glädjeparadoxen – Historien om skolans uppgång, fall och möjliga upprättelse Gabriel Heller-Sahlgren & Nima Sanandaji
Utbildning
Både föreläsningen och kritiken av den uppvisar stor kontinuitet
Den akademiska läxan – Om föreläsningens historia Bo Lindberg
Utbildning
Plädering för vikten av bildning på högskolan
Medborgerlig bildning – Om varför man studerar på högskola Henrik Bohlin
Utbildning
Inte bara pedagog utan visionär och kulturkritiker
Montessoris pedagogiska imperium – Kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse Christine Quarfood
Utbildning
Spänningen mellan idealism och positivism
Det förpliktande minnet – Juridiska fakulteten i Lund 1666–2016 Kjell Å. Modéer
Utbildning
Bildningsbegreppet måste vitaliseras
Bildningen på barrikaden – Ett manifest Per Svensson & Thomas Steinfeld
Utbildning
Ökad frihet från staten har lett till starkare styrning
Det ostyrda universitetet? – Perspektiv på styrning, autonomi och reform av svenska lärosäten Linda Wedlin & Josef Pallas (red.)
Utbildning
Problem i dagens skola har äldre rötter än postmodernismen
Kunskapssynen och pedagogiken – Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Martin Ingvar & Ingrid Wållgren (red.)
Utbildning
Universitetet rör sig i skilda riktningar men står samtidigt kvar
Universitetets idé – Sexton nyckeltexter Thomas Karlsohn (red.)
Utbildning
Tesdrivande om det svenska kunskapsfallet
De svenska skolreformerna 1962–1985 och personerna bakom dem Inger Enkvist
Utbildning
I längden gick det inte an med Almqvist som rektor
”Icke ett teoretiskt luftslott” Annika Ullman
Utbildning
I akademiska kristider åberopas Humboldt
Humboldts universitet Johan Östling
Utbildning
Förändrar bilden av den svenska opinionen mot nazismen
Utmaningarna mot demokratins skola Per Höjeberg
Utbildning
Dagens skola underlättar inte klassresor
Ljusnande framtid Jonas Frykman