Filosofi & psykologi

Enastående uppslagsrik utforskning

Sexualitetens historia. Band IV – Köttets bekännelser (övers. Jim Jakobsson)
Michel Foucault

Daidalos
402 sidor
ISBN 9789171735966

| Respons 2/2021 | Låst recension | 11 min läsning

Efterhand flyttades Michel Foucaults fokus i Sexualitetens historia från frågan hur vetandet om sexualiteten tar form och hur maktsystemen reglerar sätten på vilka den utövas, till hur individerna formar sig själva som begärande subjekt i den sexuella erfarenheten. Nu föreligger det fjärde och sista bandet i detta verk, Köttets bekännelser, i en utmärkt översättning av Jim Jakobsson.

Ett år efter publiceringen av det första bandet i Sexualitetens historia, Viljan att veta (1976), förklarade Michel Foucault att hans önskan skulle vara att utarbeta denna historia som ”ett långt andetag som korrigeras alltefter det fortskrider, lika öppet för de reaktioner som det provocerar fram som för de konjunkturer det korsar på vägen och, kanske också, för nya hypoteser.” (”Sexualität und Wahrheit”, 1977) När det fjärde och sista bandet i Sexualitetens historia slutligen sammanställts och publicerats och nu föreligger i en på alla sätt utmärkt svensk översättning av Jim Jakobsson under titeln Köttets bekännelser, går inte annat än att konstatera att han förblev denna önskan trogen. Och att detta utmynnade i en enastående uppslagsrik utforskning inte bara av sexualitetens historia, utan framför allt av de olika sätt, de olika tekniker, praktiker och relationer, genom vilka de som i varje fall erfar denna sexualitet som sin, formar sig själva som subjekt.

Relaterat
Krönika

Dagens överflöd av valmöjligheter kräver en kultur av måttfullhet

Ordet disciplin har numera en negativ klang och ses ofta som ett tvångsregemente som genomdrivits av auktoriteter, framför allt riktat mot de lägre samhällsklasserna. Den franske filosofen Michel Foucault har...


Johan Sehlberg

Johan Sehlberg är fil. dr i filosofi vid Södertörns högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark