Utbildning

Både föreläsningen och kritiken av den uppvisar stor kontinuitet

Den akademiska läxan – Om föreläsningens historia
Bo Lindberg

KUNGL. VITTERHETS HISTORIE OCH ANTIKVITETS AKADEMIEN
231 sidor
ISBN 9789174024593

| Respons 6/2018 | Låst recension | 11 min läsning

Bo Lindberg har skrivit en lysande bok om den svenska föreläsningstraditionen. Han gör oss bekanta med gestalter, idéer och ideal i den akademiska traditionen. Den muntliga undervisningen har speciella förutsättningar att förvandla data till insikt, men då gäller det att utnyttja dess speciella möjligheter. Kritiken mot professorer som oengagerat läser ur ett torrt manuskript har länge varit skoningslös. Möjligen kan man invända att boken ger ett professorsperspektiv på föreläsningens historia och särskilt studentperspektivet kunde ha blivit mer belyst.

När jag 1979 började studera litteraturvetenskap i Uppsala hade vi inga föreläsningar. Vi hade utmärkta lärare – allihop universitetslektorer – och den undervisningsform de använde kallades seminarier. Detta var 10–15 år efter att massuniversitetet blivit verklighet. Under 1960-talet ökade antalet Uppsalastudenter från 8 000 till 21 000. Som ny student såg jag inte de stora förändringarna så tydligt som jag gör nu: nya undervisningsformer men också lokalbrist, studentbostadsbyggande, trängsel i studiegrupper och på bibliotek. På Carolina Rediviva hade studenterna tidigare varit förvisade till ”barnbordet”. Nu öppnades dörrarna och forskarna upprördes av invällande studenter på jakt efter studiero.

Publ. i Respons 6/2018
I FOKUS | Sekularisering

Lars Burman

Lars Burman är överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och professor (tjl.) i litteraturvetenskap. Han utgav 2012 Eloquent students – Rhetorical Practices at the Uppsala Student Nations 1663-2010 (Svensk översättning 2013: Vältaliga studenter – Studentnationerna i Uppsala som retoriska miljöer 1663-2010.) Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark