Politik & samhälle

Belyser hur svenska domstolar tänker

Religionsfrihet – Om rättsliga skiftningar och nyanser
Victoria Enkvist, Hedvig Lokrantz-Bernitz & Kavot Zillén

Iustus
202 sidor
ISBN 9789177371243

| Respons 3/2021 | Låst recension | 8 min läsning

För den som vill förstå hur det svenska rättsväsendet förhåller sig när det gäller religionsfrihet och hets mot folkgrupp är dessa två böcker nödvändiga källor. Genom att båda går igenom en stor mängd rättsfall blir det tydligt hur olika instanser inom rättsväsendet kan döma i dessa frågor.

Efter andra världskrigets slut stiftades två lagar i Sverige som i dag är mer aktuella än någonsin, nämligen religionsfrihetslagen och straffbestämmelser om hets mot folkgrupp. I ljuset av förintelsen av judarna och de grymheter som hade skett under andra världskriget blev det allt viktigare att skapa ett juridiskt skydd för religiösa och etniska minoriteter samtidigt som den enskildes friheter skulle garanteras. Både kollektivet och individens rättigheter skulle skyddas och det skulle inte längre vara straffbart att välja huruvida man ville omfamna en religiös övertygelse eller inte. Efter andra världskriget tog också Förenta nationerna form och de mänskliga rättigheterna blev en styrande princip för den västerländska rättsstaten. 

Relaterat
Debatt

Kan religionsvetenskapen undvika att ta ställning mellan olika religiösa uttryck?

Göran Larsson och Simon Sorgenfrei förespråkar i sin bok Religion en metodologisk agnosticism, som innebär att forskare inte bör ha någon uppfattning huruvida religiösa uttryck är bra eller dåliga. Är...


Göran Larsson

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark