Historia

Betoningen på Hitler skymmer andra aktörer

Nationalsocialismen – Från massrörelse till Führervälde och utrotningskrig
Hans-Ulrich Wehler

Daidalos (Översättning Svenja Hums)
342 sidor
ISBN 9789171735225

| Respons 3/2018 | Låst recension | 8 min läsning

Enligt den tongivande tyske historikern Hans-Ulrich Wehler spelade Hitler en helt central roll i Tredje riket. Men Wehlers ambition att visa på växelverkan mellan Hitler folket och olika maktcentra i Nazityskland faller tyvärr platt till marken och man får intrycket att Hitler låg bakom allting.

Några dagar före den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsens marsch i Göteborg i september gick polismyndigheten ut med ett märkligt dokument. På ett informationsblad som publicerades på nätet upplystes potentiella demonstrationsdeltagare om hur de kunde undvika att gripas för hets mot folkgrupp. Polisen tipsade om att inte ”uppträda i uniformerad klädsel”, gå i ”taktfast marsch”, ha på sig ”emblem” eller ägna sig åt annat som kunde ”ge en tydlig koppling till Nazityskland och Tredje riket”. Osäkra nazister uppmanades att ”kontakta en polis nära dig”.

Publ. i Respons 3/2018
I FOKUS | 1968 myter och verklighet

Daniel Strand

Daniel Strand är idéhistoriker på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark