Historia

Bibliotek inspirerades av USA

Böcker, Bibliotek, Bildning
Kerstin E. Wallin|Lena Lundgren|Mats Myrstener

Stockholmia
372 sidor
ISBN 9789170312816

| Låst recension | 3 min läsning

Fri tillgång till bokläsning ingår i de folkhems- och folkbildningsideal som präglar svensk identitet. I botten ligger förhoppningar om att motsättningar kan överbyggas genom frivillig bildning och självfostran. Ofta förknippas denna idealism med socialdemokratin och dess bakgrund i det tyska partiet. Men en viktig idékälla fanns också i USA och dess välutvecklade biblioteksväsende vid förra sekelskiftet. Förmedlare av de amerikanska tankarna var Valfrid Palmgren, energisk och välutbildad doktor i romanska språk och bibliotekarie vid Kungliga Biblioteket. 1907 fick Palmgren regeringens uppdrag att undersöka de nya biblioteken i USA. Resultatet blev en grundlig och engagerande reserapport, Bibliotek och folkuppfostran, som spreds i 3000 exemplar. 1909 tillsattes hon att som ensamutredare föreslå hur allmänna bibliotek skulle organiseras i Sverige. Beslutet om stöd till folkbiblioteken fattades 1912, i stort sett enligt hennes förslag.

Hon satt i Stockholms stadsfullmäktige för Allmänna valmansförbundet, högern. I debatterna om hur ett stadsbibliotek i Stockholm skulle organiseras kom hon i konflikt med vänstern. Hennes idéer om ett allmänt bibliotek stod i strid med de intressen som fanns att behålla verksamheten som uttryck för agitatoriska och ideologiska syften i arbetarbiblioteken och folkbildningsförbundens bibliotek. Striden sinkade inrättandet av Stockholms stadsbibliotek till 1928, när byggnaden vid Sveavägen stod klar. Då var de vänstersocialister som hade tänkt sig biblioteken som element i en proletär motoffentlighet uteslutna ur socialdemokratin.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark