Historia

Boomers under historieämnets boom

Forskarliv – Självporträtt av samtida svenska historiker
Ann-Katrin Hatje & Gunnar Artéus (red.)

Carlssons
213 sidor
ISBN 9789189063280

| Respons 3/2021 | Låst recension | 11 min läsning

Den generation som började läsa historia på 60-talet har gått i pension och summerar i antologin Forskarliv sina erfarenheter. Man kan konstatera att det är stor skillnad på hur det var att vara historiker under deras period och hur det är i dag. Framför allt två saker sticker ut: de omfattande avhandlingarna och de stora projekten som doktoranderna ofta ingick i. Avhandlingen var inte som i dag ett körkort för att kunna söka projektmedel. 

Historiker från olika generationer verkar i olika verkligheter. Givetvis finns det mycket som förenar oss: institutioner, tidskrifter, bibliotek, arkiv och intresset för det förflutna. Men våra forskarlivs utformning och praktiska villkor är i hög grad generationsbundet. För millennials, som jag själv, är internationell publicering, postdoctjänster, ansökningsskrivande, vetenskapliga konferenser och digitala sökmotorer självklarheter. Däremot är det inte alls självklart att vi behärskar tyska, franska och latin, kan läsa äldre handskrifter, värdesätter stora empiriska materialgenomgångar eller är beredda att kämpa för vår sak när sakkunniga skriver ned oss. Den verklighet som vi verkar i har i ärlighetens namn inte speciellt mycket gemensamt med den som historiker ett par generationer tillbaka verkade i.

Relaterat

Anteckningar från ett akademiskt källarhål

David Larsson Heidenblads tid som post-doktorand i en oansenlig källarlokal på Lunds universitet resulterade inte bara i en ny forskningspublikation utan även i en till synes oansenlig volym om det...


David Larsson Heidenblad

David Larsson Heidenblad är docent i historia och biträdande föreståndare för Centrum för kunskapshistoria (LUCK) vid Lunds universitet samt professor II vid Senter for profesjonsstudier (SPS) vid OsloMet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark