Filosofi & psykologi

Kompilat av konventionell visdom om Påven

Påven som kom ner på jorden
Kristina Kappelin

Brombergs
255 sidor
ISBN 9789173377911

| Respons 2/2017 | Låst recension | 10 min läsning

Kristina Kappelin är en driven journalist men saknar tillräckliga bakgrundskunskaper för att sätta in Franciskus i ett sammanhang och man får lätt intrycket av att hon inte har förstått de företeelser och förlopp som hon skriver om. Även när det gäller påvar behövs granskande journalistik, inte hagiografier.

Jag tror att det är Kjell Espmark som myntat uttrycket ”den andra enkelheten”. Om jag förstått det rätt menar han den enkelhet som präglar en text där författaren har öppnat sig för komplexiteten i ämnet, kämpat med varje spretighet som vägrar passa ihop med en förutfattad mening och kommit upp till ytan igen med en avklarnad förståelse som kan förmedlas med ett enkelt språk. Espmarks kriterium på denna enkelhet är, vill jag minnas, att en sådan text tål omläsning. Om det är något område som kräver denna ansträngning för att göras begriplig för en bred svensk allmänhet så är det den katolska kyrkan. Misstänksamheten mot ”papismen” (ordet är långtifrån utmönstrat ur svenska språket) har vårdats av en luthersk stat och statskyrka under århundraden. Fram till 1950-talet var det omöjligt för en katolik att få en statlig tjänst i Sverige. När riksdagen 1982 beslöt att efter 450 år återupprätta diplomatiska förbindelser med Heliga Stolen reste sig ett antal ledamöter och gick ut.


Ulla Gudmunsson

Ulla Gudmundson är skribent och diplomat och var Sveriges ambassadör vid den Heliga Stolen 2008–2013. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark