Konstarterna & medier

Calvino ville nå en bredare publik

Italo Calvino
Torbjörn Elensky

H:ströms
143 sidor
ISBN 9789173272018

| Respons 6/2014 | Låst recension | 5 min läsning

Den italienska fascismens sammanbrott vid andra världskrigets slut innebar inte bara en politisk omstart utan även en kulturell pånyttfödelse. Inom litteratur och film restes krav på en ny realism. Den tidigare regimens legitimitet hade närts av ett kulturliv baserat på lögner och mytiska berättelser om nationen. Det kan tyckas paradoxalt att Italo Calvino (1923–1985), i Sverige mest känd som lekfull sagoberättare och den litterära postmodernismens banérförare, var en av de tongivande i strävandet efter sanning och äkthet som kännetecknar den italienska neorealismen. Calvinos författarskap har dock präglats av såväl realistiska anspråk på att skildra det moderna Italien som av sagans äldre litterära traditioner.

Denna estetiska och även moraliska balansgång från den tidiga efterkrigstiden till 1980-talet skildras i Torbjörn Elenskys biografi, Italo Calvino – Skönlitteraturen som livsform. Men det är inte från ett bredare kulturellt och historiskt perspektiv som Elensky närmar sig italienarens säregna författarskap, utan i stället utifrån sin egen närläsning av den litterära produktionen, samt från publicerade essäer, artiklar och brev av författaren. Detta är på samma gång bokens svaghet och styrka.


Johannes Heuman

Johannes Heuman är lektor i historia vid högskolan i Jönköping. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark