Historia

Chydenius tillrättalagd för vår tids liberaler

Ingens herre, ingens träl
Nils Erik Forsgård

Timbro
279 sidor
ISBN 9789187709159

| Respons 4/2015 | Låst recension | 9 min läsning

I denna biografi framställs Anders Chydenius (1729–1803) inte som en man både bunden och obunden av sin samtid utan som en ahistorisk förebild, lösgjord från den kontext han verkade i. Det är en bok som säger lika mycket om nutida liberalers självbild som om Chydenius liv och tankar.

Anders Chydenius var en märklig och samtidigt ganska typisk man för 1700-talet. Han föddes 1729 i Sotkamo i norra Finland och blev senare kyrkoherde i Gamlakarleby. Han var riksdagsman för prästeståndet vid ett antal riksdagar, flitig och stridbar debattör i frågor om näringsfrihet, hushållning, socialpolitik, tryckfrihet och religiös tolerans. Chydenius verkar ha besjälats av en önskan om att utveckla alla de aktiviteter som han var inblandad i, oavsett vad det gällde. Såsom många andra samhällsengagerade personer vid samma tid var hans intresseområden vida. Överallt fanns tillfälle för förbättring och ökad lycka. I jordbruksfrågor fokuserade han på förbättrade odlingsmetoder, nya grödor och utveckling av redskap. Han var intresserad av medicin och utförde mindre kirurgiska ingrepp. Bland annat argumenterade han för skyddsympning mot smittkoppor och drev en vaccinationskampanj 1761. Det var en hängiven man som engagerat utropade ”fy! fy!” till sina debattmotståndare när han förfäktade tjänstefolkets rätt att fritt välja var de ville arbeta och för vilken lön. Chydenius skrifter framförde ett i många avseenden radikalt tankegods där han ivrigt talade för många av de borgerliga friheter vi åtnjuter i dag. Hans minne bevaras ännu i namnet på många finska skolor, av de många intressenter från universitet och stiftelser i Finland som drivit ett decennielångt utgivningsprojekt av hans skrifter. Det bevaras också av liberala tankesmedjor och folkpartistiska politiker. Nils Erik Forsgård har skrivit en biografi för de senare.


Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 3. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark