Historia

De anonyma konstruktörerna av vår moderna värld

Ingenjörerna
Gunnar Wetterberg

Albert Bonniers Förlag
365 sidor
ISBN 9789100180744

| Respons 1/2021 | Låst recension | 10 min läsning

När de tekniska framstegen skildras får ingenjören ofta stå i skuggan av karismatiska vetenskapsmän och entreprenörer. Detta vill Gunnar Wetterberg rätta till med sin nya, populärt hållna bok, i vilken han undersöker ingenjörskonstens och ingenjörskårens betydelse ur ett historiskt perspektiv. Han betecknar ingenjörerna som modernitetens förlossare och vill lära oss att se ingenjören som en hjälte. Berättarstilen är engagerande och faktafelen obefintliga, men att Wetterberg bygger sin framställning på den teknikhistoriska forskning som växt fram de senaste decennierna leder till att det som hänt efter 1950 behandlas mer rapsodiskt. Det medför att de militära behovens roll för teknikutveckling under denna period underskattas.

Relaterat
I Fokus

Samverkan mellan stat och näringsliv har drivit ekonomisk utveckling i Sverige

I vilken utsträckning låter sig Sverige fogas in i ett resonemang som det Mariana Mazzucato för i The Entrepreneurial State? Hur statsomhuldande vi än är, anses de enskilda entreprenörerna och...


Per Lundin

Per Lundin är biträdande professor i teknikhistoria vid Chalmers tekniska högskola. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark