Politik & samhälle

Det offentliga rummet annekteras av intressegrupper

Stad till salu
Mats Franzén, Nils Hertting & Catharina Thörn

Daidalos
436 sidor
ISBN 9789171734655

| Respons 6/2016 | Låst recension | 14 min läsning

Denna bok handlar om den rumsliga och ekonomiska omgestaltningen av Stockholm och Göteborg. Det jämförande perspektivet på städerna ger stora kunskapsvinster och undersökningen ger också förklaringar till varför stadsmiljöer måste förändras. Det hänger samman med att kapitalismen ständigt behöver omdefinieras för att få ny dynamik. Men trots att konsumtionen står i centrum för analysen, diskuteras dess komplexa betydelse för demokratin i stadssamhället inte tillräckligt ingående. Det är inte säkert att det offentliga rummet alltid förlorar i medborgerligt värde för att det används för konsumtion.

För några år sedan gav tidskriften Glänta ut ett nummer som tematiserade ”Kulturkarnevalen”, ett evenemang som gick av stapeln i Göteborg mellan åren 1982 och 1993. Författare och konstnärer som en gång varit med – i vissa fall endast som barn – mindes i tidskriften de ”magiska platser” som karnevalen hade skapat, ögonblick av frihet där människor verkade komma åt kvaliteter i staden bortom arbete och konsumtion. Ingen var utesluten. Alla var välkomna. Fotografier från karnevalståget visar också otaliga spontana, inte föranmälda upptåg och kreationer. En karneval är ju till sin natur inkluderande, annars är det ingen karneval! Stadsrummet var inte underkastat tydliga tillväxt- eller investeringsstrategier. Man behövde inte göra av med pengar, man kunde komma och gå som man ville, klä ut sig eller bära mask.


Håkan Forsell

Håkan Forsell är professor i Historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark