Ekonomi

Ekonomipriset och nedmonteringen av välfärdsstaten

The Nobel Factor – The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn
Avner Offer & Gabriel Söderberg

Princeton University Press
323 sidor
ISBN 9780691166032

| Respons 3/2017 | Låst recension | 11 min läsning

Redan vid riksbankens införande av pris i ekonomisk vetenskap var priset kontroversiellt. Nu har debatten blossat upp ännu en gång genom Offers och Söderbergs bok i ämnet. De driver tesen att Ekonomipriset banade väg för den marknadsliberala omsvängning och partiella nedmontering av välfärdsstaten som skedde från 70-talet och framåt. Recensenternas slutsats är emellertid att priset snarare speglat och gett legitimitet åt detta paradigmskifte än röjt väg för det.

Framtidsoptimism präglade slutet av 60-talet och förväntansfullt talades om att 70-talet skulle bli en skördetid. Tiden sedan andra världskriget hade präglats av stark ekonomisk tillväxt och välfärdsstatens uppbyggnad. Nationalekonomin, som tidigare varit känd som den ”dystra vetenskapen”, hade utvecklat nya verktyg som nationalräkenskaper och ekonometri vilket öppnade nya möjligheter att mäta, analysera och styra samhällsekonomin. J.M. Keynes läror genomsyrade den ekonomiska politiken och kända nationalekonomer deklarerade att man nu lärt sig att förebygga ekonomiska kriser. I denna optimistiska tid firade Sveriges riksbank 1968 sitt trehundraårsjubileum med att bilda ”Riksbankens Jubileumsfond” till stöd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och toppade med att inrätta sitt ”pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.” Priset var kontroversiellt när det inrättades och har fortsatt att stå under debatt. Debatten har nu blossat upp igen, med och om boken The Nobel Factor – The Prize in Economics, Social Democracy, and the Market Turn av ekonomisk-historikerna Avner Offer och Gabriel Söderberg.


Christer Gunnarsson

Christer Gunnarsson är professor i ekonomisk historia i Lund. Läs alla texter

Jonas Ljungberg

Jonas Ljungberg är professor i ekonomisk historia vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark