Konstarterna & medier

En flanör i den moderna tiden

Trubbel – Berättelsen om Olle Adolphson
Jan Malmborg

Albert Bonniers Förlag
492 sidor
ISBN 9789100174408

| Respons 1/2021 | Låst recension | 13 min läsning

Visdiktaren Olle Adolphson (1934–2004) har hamnat litet i skuggan av Evert Taube och Cornelis Vreeswijk, delvis därför att han inte var en artistperson av deras slag. Den tystnad som finns i hans visor har också omgett honom som person. Därför är Jan Malmborgs biografi välkommen. Malmborg följer Adolphson tätt i livsspåren och höjer sällan blicken för att se honom i ett större perspektiv. Men det förefaller ändå som om Adolphson inte riktigt hörde hemma i sin tid och han upplevdes också av en del som passé redan vid mitten av 60-talet och ännu mer så när det radikala 60-talet tog fart. Trots att denna biografi är fullmatad möter man aldrig Adolphsons egen blick på grund av avsaknaden av privata texter av honom. Det är röster om honom vi hör.

För många år sedan gick jag en kurs i kroki där läraren som en uppgift uppmanade oss deltagare att inte teckna modellens konturer. I stället skulle vi enbart teckna de skuggor och tomrum som omgav modellen. Det blev en lärorik upplevelse. Genom att teckna det osynliga och döljande, framträdde en fördjupad bild av människan. Minnet av denna aha-upplevelse flyter upp när jag läser journalisten Jan Malmborgs biografi Trubbel – Berättelsen om Olle Adolphson. Precis som Malmborg påpekar finns det något gåtfullt i Olle Adolphsons konstnärskap och det slår mig att hans stil har en parallell i den krokilektion jag en gång fick. Adolphson låter skuggorna och det osagda vara framträdande i sina visor. ”Tystnaden smyger som en katt” genom hela hans konstnärskap. Via tystnaden fångar han den osynliga rörelse som alltid finns och berör oss alla – tiden. Det är som om tystnad och tid spelar övergripande huvudroller i Adolphsons konstnärskap (ett drag han delar med Shakespeare). Visorna är laddade av tidens rörelser i alla dess aspekter och schatteringar – det impressionistiska nuet, minnesfragment, väntan, oron för det som ska komma, tidens obarmhärtigt malande gång. 

Relaterat

Hon betonade sin kvinnoroll men var också politisk aktör

Hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotte blev så småningom Sveriges drottning. Hennes dagbok var ett högst medvetet bidrag till historien. Det rika material hon lämnade efter sig har använts väl av Hellsing...


Johanna Broman Åkesson

Johanna Broman Åkesson är fil. dr i musikvetenskap. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa recensioner

 1. Historia
  Nazisternas försök att mobilisera islam
  Hakkorset och halvmånen Niclas Sennerteg
 2. Filosofi & psykologi
  Frälser de redan frälsta och irriterar de redan irriterade
  12 livsregler – Ett motgift mot kaos Jordan B. Peterson
 3. Ekonomi
  Ikea marknadsför det svenska folkhemmet
  Design by IKEA – A Cultural History Sara Kristoffersson
 4. Filosofi & psykologi
  En bok för alla som kantstötts av mätbarhetshysterin
  Det omätbaras renässans – En uppgörelse med pedanternas herravälde Jonna Bornemark